Raport Smart Manufacturing – zrównoważony rozwój i ESG to priorytety dla firm produkcyjnych

Firma Rockwell Automation przygotowała raport na podstawie badań o stanie inteligentnej produkcji, który jako pierwszy omówił podejście firm produkcyjnych do zagadnień zrównoważonego rozwoju oraz...

Badanie Siemens: Smart Industry Polska 2021 – droga polskiego przemysłu do zrównoważonego rozwoju

Odnawialne Źródła Energii znane przedsiębiorcom Spośród wszystkich zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w kontekście zmian klimatycznych najbardziej znane okazały się ‘Odnawialne Źródła Energii’ – aż...

Raport: stan utrzymania ruchu w fabrykach w 2021 r.

Utrzymanie ruchu, podobnie jak sama produkcja, to szybko zmieniające się środowisko. Średnio zakłady zlecają na zewnątrz ponad 20% działań związanych z utrzymaniem ruchu. Wyniki tegorocznego...

Raport: Systemy wspomagające zarządzanie produkcją

Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy sięgają po systemy wspierające zarządzanie produkcją, które z powodzeniem wspomagają procesy realizowane w zakładzie – począwszy od planowania produkcji, harmonogramowania i obliczania zapotrzebowania...

Raport: Polski rynek paneli HMI oraz systemów SCADA

Od kilkunastu lat rodzimy rynek HMI/SCADA rozwija się niezwykle dynamicznie. Przedsiębiorcy, chcąc zwiększyć efektywność i wydajność produkcji, coraz częściej stawiają na automatyzację i robotyzację swoich zakładów....

Raport: Systemy do zarządzania produkcją

Obecnie trudno wyobrazić sobie zarządzanie produkcją bez wykorzystania odpowiednich systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Systemy te umożliwiają optymalne zarządzanie wszystkimi zasobami zakładu –...

Raport: Systemy ERP – zarządzanie przedsiębiorstwem i parkiem maszynowym

Znaczenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem rośnie wraz z automatyzacją i robotyzacją zakładów. Zbiegają się w tych systemach wszystkie nitki z poszczególnych poziomów funkcjonowania firmy, tworząc przestrzeń, która nabiera szczególnej...

Cloud computing w produkcji: Patrzeć chmurze na ręce…

Cloud computing to jeden z dominujących trendów rozwoju technik IT. Jak obecnie postrzegany jest w Polsce? Jakie czynniki sprzyjają jego rozpowszechnianiu? Jakie są granice wykorzystania? Czy sektor produkcji włączy się w ten trend?

Wirtualna fabryka… Zanim maszyny pójdą w ruch

Warunkiem wejścia na współczesny światowy rynek jest oferowanie innowacyjnych produktów, ale rosnąca presja konkurencyjna wymaga także innowacyjności procesów, a to mogą zapewnić systemy IT wspomagające cyfrową produkcję, potocznie nazywane cyfrową fabryką.

Techniki lean w produkcji. Małymi krokami do doskonałości

Lean Management, Lean Manufacturing, Lean Production, Plant Intelligence, Six Sigma... Technik jest wiele, cel jeden – udoskonalenie procesów, usprawnienie produkcji. Jak filozofia lean zaadaptowała się w Polsce? Jakie obawy przed jej wdrażaniem mają pracownicy przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego?

Systemy MES, SCADA. Między biznesem a produkcją

Systemy IT są podstawą funkcjonowania nowoczesnych rozwiązań na wszystkich poziomach produkcji, od przyjmowania zamówień przez konstruowanie zleceń, nadzór nad procesem produkcyjnym, po kontrolę jakości i realizację zamówienia. Wspólny, spójny system IT do zbierania danych i ich analizowania zapewnia dostęp do aktualnej informacji o rzeczywistej sytuacji na produkcji, co pomaga m.in. w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

Rozwiązania mobilne. W każdym miejscu i o każdej porze

Mobilność zadomowiła się na dobre w każdym obszarze współczesnego biznesu, także w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Urządzenia mobilne zapewniają identyfikowanie, śledzenie i monitorowanie wielu procesów – od przyjęcia do wydania towaru, przez procesy kontroli jakości produkcji czy zarządzanie aktywami. Są wszechobecne.

Cloud computing, czyli małe zachmurzenie w produkcji

Cloud computing podbija rynek. Oferowanie rozwiązań IT w tym modelu staje się coraz bardziej popularne. Praktycznie nie ma dostawcy IT, który nie deklaruje takiej usługi. Według analityków wartość rynku cloud computing będzie się zwiększała średnio o 27% rocznie. Czy sektor produkcji włączy się w ten trend?

Systemy EAM/CMMS: Maszyny w ciągłym ruchu

Rynek wymusił ewolucję systemów klasy EAM/CMMS, do tej pory skoncentrowanych na obsłudze aktywów jednego rodzaju, np. maszyn, w stronę rozwiązań bardziej uniwersalnych. Obecnie systemy te zapewniają pełny obraz przedsiębiorstwa produkcyjnego, co umożliwia optymalizację zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu zakładów.

Manufacturing Intelligence na trudne czasy

Procesy wytwórcze są coraz bardziej złożone, rozproszone i... generują coraz większą liczbę danych, które trzeba szybko agregować, zestawiać i analizować, aby na ich podstawie podejmować optymalne decyzje zarządcze. Pomagają w tym systemy MI z gruby narzędzi BA.

Systemy APS w nowoczesnej produkcji

Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne mają problem z brakiem dokładnych, rzetelnych i przejrzystych informacji dotyczących poszczególnych etapów procesu wytwórczego. Częste zmiany planów produkcji oznaczają konieczność modyfikacji jej harmonogramu. Producenci zmagają się również z problemem zbyt powolnego tworzenia harmonogramów, co często powoduje przestoje i opóźnienia, obniża wydajność produkcji i oznacza straty finansowe. A zakłócenia w terminach realizacji zleceń odbijają się na renomie firmy. Czy jest na to lekarstwo?

Rozwiązania IT do kontrolowania i zarządzania zużyciem energii

Oszczędzanie energii stało się w Polsce koniecznością. Członkostwo w Unii Europejskiej wymusza na nas przestrzeganie określonych norm. Do 2020 r. musimy spełnić „cele 3 x 20” uzgodnione na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2007 r., czyli zmniejszenie o 20% emisji CO2, zwiększenie o 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie o 20% efektywności energetycznej. Jak mogą w tym pomóc rozwiązania IT?

PLM – cyfrowe zarządzanie życiem produktu

Procesy wytwórcze są coraz bardziej złożone i rozproszone. Częste interakcje powodują szybki wzrost liczby projektów, procesów i informacji biznesowych, które rozproszone zespoły muszą porządkować pod kątem ważności oraz zarządzać nimi przez cały cykl życia produktów. I tu wkraczają systemy PLM, które wspomagają zarządzanie życiem produktu – od powstania koncepcji przez fazę projektową i etap produkcji aż po wycofanie z użycia i utylizację.

Nowoczesne technologie dla hali produkcyjnej

W naszym zautomatyzowanym, zelektryfikowanym świecie narzędzia IT odgrywają coraz ważniejszą rolę. Nie da się prowadzić działalności biznesowej i skutecznie konkurować na rynku bez systemów ERP, PLM, MES, APS, a w dobie eksplozji informacji – bez narzędzi BI. I nie jest to tylko chwilowa moda, ale konieczność.

Raport MSI Polska: Wirtualna deska kreślarska

Komputerowe wspomaganie projektowania, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, komputerowe wspomaganie wytwarzania, cyfrowe prototypowanie, symulacja zachowania... Definicji jest sporo, cel oczywisty: usprawnienie produkcji, skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, poprawa jakości.

Raport MSI Polska: Mobilność zwiększa skuteczność

Urządzenia mobilne zapewniają identyfikowanie, śledzenie i monitorowanie wielu procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym – od przyjęcia do wydania towaru, przez procesy kontroli jakości czy zarządzanie aktywami. Przyszłość należy do rozwiązań mobilnych.

Informator MSI 2012/2013: Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych

Jak wygląda rynek aplikacji biznesowych dla sektora przemysłowego? Każda branża ma swoją specyfikę. Potrzebuje systemów IT dostosowanych do jej wymagań oraz... rozwiązań na miarę czasów Jakie kolejne nowości przyniesie przyszłość? Jakie wymusi rynek?

Raport MSI – IT dla produkcji: Czas technologii mobilnych

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy ERP dla sektora produkcji

Tytuł raportu zaczerpnięty z wypowiedzi eksperta z firmy Hogart sygnalizuje, że systemy ERP zawsze będą najważniejszym oprogramowaniem w każdej firmie, jako platforma skupiająca najważniejsze dane i obsługująca najważniejsze procesy. Zmienia się tylko ich funkcja, zakres działania i... sposób ich postrzegania. Jak więc za ich pomocą usprawniać zarządzanie coraz bardziej złożonymi procesami? Jak przyspieszać podejmowanie optymalnych decyzji zarządczych?

Katalog: Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego 2012

Szybkość działania kluczowym elementem strategii przedsiębiorstw produkcyjnych. Według prognoz specjalistów do najistotniejszych trendów w 2012 r. należeć będą m.in. wirtualizacja, sieci społecznościowe, cloud computing, zintegrowana infrastruktura oraz aplikacje mobilne.

Raport MSI Polska: IT dla logistyki

Zgodnie z definicją logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Raport MSI Polska: IT dla produkcji

Raport MSI Polska został oparty na danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów lub dostawców rozwiązań IT dla obszaru produkcji, obecnych na polskim rynku.

Katalog MSI Polska 2011/2012: Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych

Wartość polskiego rynku aplikacji biznesowych wzrosła w 2010 r. o 14,7%, do 226,26 mln USD – to dane z opublikowanego w sierpniu 2011 r. raportu IDC „Poland Enterprise Application Software Market 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares”. – Wzrostowi rynku aplikacji biznesowych sprzyjały rosnące wskaźniki gospodarcze, dzięki czemu firmy odmroziły budżety na inwestycje w informatyczne wsparcie zarządzania – powiedział Tomasz Słoniewski, Research Manager Software, IDC Poland.

Raport MSI Polska: Systemy ERP dla sektora przemysłowego 2011

Raport został oparty na danych pochodzących z ankiet wysłanych do dostawców systemów ERP obecnych na polskim rynku. Prezentujemy w nim ofertę 37 dostawców. Oczywiście, nie jest to pełny obraz rynku. Żeby go uzyskać, należałoby uwzględnić wszystkie systemy ERP działające w Polsce, wdrażane i zaplanowane – raport pokazuje jedynie rynkową ofertę, a nie stopień jej wykorzystania.

Raport MSI Polska: Jak produkować lepiej i taniej

Prezentujemy raport MSI Polska, w którym przedstawiamy aktualną ofertę na polskim rynku systemów wspomagających produkcję typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM.

Raport MSI Polska: Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj. ERP/MRP II, BI

Dynamika rynku ERP w Polsce, liczona wartością licencji, była ujemna już w 2008 r. – wystąpił wtedy spadek o 5% - wynika z raportu DiS opublikowanego w maju 2009 r. Analitycy prognozowali wtedy dwuprocentowy spadek rynku ERP w 2009 r., może się jednak okazać, że był on nawet nieco głębszy.

Dostawcy IT dla sektora przemysłowego

Jaki jest układ sił na rynku rozwiązań dla sektora przemysłowego? Sektor rozwija się prężnie, potrzebuje nowych rozwiązań uwzględniających specyfikę każdej branży

Zdobyć i utrzymać klienta

W artykule „CRM – cóż to jest?” Jarosław Żeliński pisał w czerwcu 2008 r.: „systemy wspierające zarządzanie kontaktami z klientami mają opinię najryzykowniejszych projektów. Odsetek nieudanych wdrożeń tych systemów jest największy, mówiło się nawet swego czasu o załamaniu tego rynku. Dlaczego? Można postawić tezę, że po prostu nie ma takich systemów!”.

Nowoczesne systemy ERP dla sektora produkcji

Wartość rynku licencji oprogramowania ERP sprzedanego na rynek polski w 2007 r. wyniosła 330,5 mln zł, czyli wzrosła od 2006 r. o 14,1% – wykazuje w opublikowanej w połowie maja 2008 r. analizie firma badawczo-analityczna DiS. To wzrost ponad dwa razy większy od dynamiki polskiego rynku ERP w 2006 r. (wzrost o 6,3%).

Rozwiązania na bezpieczną przyszłość Systemy BA na polskim rynku

W naszym raporcie przedstawiamy wycinek rynku systemów BA, który w Polsce dopiero się rozwija. Nasi eksperci jednak zgodnie przyznają, że wzrasta zainteresowanie tymi systemami w sektorze przemysłowym. Aby bowiem sprostać rosnącej konkurencji, trzeba zarządzać przedsiębiorstwem w sposób w pełni strategiczny. Aby zarządzać przedsiębiorstwem w sposób strategiczny, trzeba dysponować danymi o charakterze strategicznym.

Integratorzy IT na polskim rynku

Czy lepiej integrować różne aplikacje, czy wdrażać zintegrowane systemy oferujące kompleksową funkcjonalność? A może współczesne rozwiązania integracyjne łączą zalety obu podejść?

Bezpieczeństwo systemów ITZabezpieczeń nigdy za wiele

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na przedsiębiorstwa przemysłowe w dobie powszechnego dostępu do Internetu? Jak się ich ustrzec? Poziom świadomości zagrożeń zewnętrznych rośnie, ponieważ ten temat jest często poruszany w mediach. Nadal jednak firmy nie wiedzą wszystkiego o zagrożeniach z zewnątrz – uważa Gudrun Weinfurtner, Territory Manager Eastern Europe, SonicWALL.

Oferta IT dla sektora MSP Nadzieja IT w małych i średnich

„Mała firma potrzebuje tego co duża, tylko szybciej, lepiej, taniej” – to hasło z organizowanej przez Comarch konferencji dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Produkcja w centrum uwagi

Czego potrzebuje dział produkcji? Systemy ERP to nie wszystko. Potrzebne są łączniki między ERP a produkcją, które zapewnią jej wizualizację oraz transport danych do systemu ERP Po raz drugi podjęliśmy próbę penetracji polskiego rynku systemów MES (Manufacturing Execution System) do sterowania produkcją (dosłownie: Nadzoru Wykonania Produkcji), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) do zbierania danych z produkcji i ich wizualizacji oraz HMI (Human Machine Interface) – zapewniających bezpośredni kontakt operatora z maszyną.

Firma bez papieru

Sprawne zarządzanie przepływem dokumentów to szybszy dostęp do informacji, precyzyjny podział kompetencji, a w konsekwencji szybsze podejmowanie decyzji. Aby utrzymać pozycję rynkową oraz rozwijać się w warunkach wysokiej konkurencji, przedsiębiorstwa muszą dysponować dostępem do właściwej informacji. Większość polskich przedsiębiorstw stanie niebawem przed koniecznością dokonania wyboru rozwiązania, które umożliwi im praktyczne wykorzystywanie dokumentu elektronicznego w kontaktach gospodarczych na szeroką skalę. Nie sposób przecież efektywnie zarządzać tysiącami faktur, zamówień, umów, wniosków, wyciągów czy potwierdzeń bez odpowiednich narzędzi.

IT w sektorze przemysłowym

Jaki jest układ sił na rynku rozwiązań dla sektora przemysłowego? Sektor ten rozwija się prężnie, potrzebuje nowych rozwiązań uwzględniających specyfikę każdej branży Rynek aplikacji biznesowych w 2006 r. był według IDC wart 175,4 mln dolarów, co stanowi wzrost o 6% w stosunku do roku 2005. Analitycy IDC wskazują systemy ERM (Enterprise Resource Management), obejmujące m.in. takie moduły, jak finanse, kadry i płace, zamówienia i sprzedaż, jako wciąż najpopularniejsze wśród polskich klientów – w roku 2006 stanowiły one ponad 55% rynku w ujęciu wartościowym.

Bezpieczeństwo systemów IT

Komputeryzacja to ogromne osiągnięcie współczesnych czasów, ale także ogromne zagrożenie. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na przedsiębiorstwa produkcyjne? Jak się ich ustrzec? Firmy działające na rynku bezpieczeństwa IT non stop alarmują. Coraz więcej zagrożeń płynie z Internetu, coraz częściej przedsiębiorstwa narażone są na utratę krytycznych danych, a indywidualni użytkownicy na kradzież tożsamości (w konsekwencji – pieniędzy)...

Systemy CRM na polskim rynku

Polski rynek systemów CRM zdominowały lokalne produkty Systemy CRM (Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami) to odpowiedź na zmiany na rynku zachodzące od wczesnych lat 80. na świecie, a w Polsce od II połowy lat 90., takie jak wzrost konkurencji, duża rotacja pracowników działów handlowych, coraz mniejsza lojalność klientów i coraz większe koszty zdobycia nowych.

Wertykalne rynki ERP

Rynek dostawców systemów ERP w Polsce zmienia się tak szybko, jak rynek globalny. Utrzymuje się tendencja akwizycji i konsolidacji, w czym polscy producenci systemów ERP nie ustępują zagranicznym. Co przyniesie jutro?

Wertykalne rynki ERP

Od redakcji: Informacje przedstawione w numerze są uzupełnieniem raportu MSI wydanego w formie dodatku. Prezentujemy tę samą ofertę ERP w trochę innym ujęciu, mając nadzieję, że zachęcimy czytelników MSI do zapoznania się z pełną wersją naszego raportu.

Rynek konsultingu i szkoleń IT

Każdy człowiek, choćby nie wiem jak mądry, potrzebuje w życiu rady roztropnego przyjaciela – Platon Rynek usług IT rośnie w Polsce coraz szybciej, według danych IDC nawet o kilkadziesiąt procent rocznie. Zgodnie z tymi tendencjami rozwija się także branża szkoleń IT.

Outsourcing IT w sektorze przemysłowym

Nowoczesne technologie są drogie. Żeby jednak być konkurencyjnym na rynku, trzeba z nich korzystać. W tym przypadku może pomóc podpisanie umowy o outsourcingu. Na świecie jest wiele przykładów, że firmy zewnętrzne zapewniają dostęp do najnowszych rozwiązań z branży IT. Z drugiej strony postęp techniczny to jeden z głównych bodźców stymulujących szybki rozwój outsourcingu

Inteligencja na każdym kroku

Według firmy IDC rynek oprogramowania do analizy danych biznesowych obejmuje narzędzia i aplikacje do śledzenia, przechowywania, analizowania, modelowania i prezentacji danych, które wspomagają zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji i tworzenie raportów. W raporcie „Worldwide Business Analytics Software 2006–2010 Forecast and 2005 Vendor Shares” IDC szacuje, że w roku 2005 rynek oprogramowania BA rozwijał się w tempie 11%, a przychody ze sprzedaży wyniosły 16,6 mld USD.

W jedności siła

Integracja IT to stworzenie jednego, spójnego systemu łączącego sprzęt, oprogramowanie i myśl techniczną. To połączenie wiedzy i umiejętności pracowników, doświadczenia firmy, wyspecjalizowanych narzędzi do zarządzania oraz zaawansowanych urządzeń w harmonijną całość