Wykorzystanie i integracja technologii Ethernet

Respondenci ankiety Mobilność, Ethernet & Komunikacja bezprzewodowa Control Engineeringw Stanach Zjednoczonych zidentyfikowali pięć głównych aspektów dotyczących integracji, wykorzystania oraz wydatkowania środków w obrębie technologii...

Wysoki poziom zagrożenia przemysłowych systemów sterowania coraz bardziej poważnymi cyberatakami

Jedna czwarta respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa przeprowadzonym przez „Control Engineering”, zidentyfikowała wysoki poziom cyberzagrożeń dla systemów sterowania w swoich zakładach przemysłowych, zaś...