Dostęp do danych usprawnia działanie fabryki – 9 przykładów

Fot. Shutterstock

Producenci przemysłowi coraz częściej zwracają się w stronę inteligentnej produkcji. Mają nadzieję, że dzięki temu operacje w hali produkcyjnej staną się w wysoko wydajne i przebiegać będą z odpowiednią precyzją. Jednocześnie menadżerowie liniowi, liderzy załóg i kierownicy zmian, a więc centralne postaci w hali produkcyjnej, często mają utrudniony dostęp do systemu ERP i informacji potrzebnych do utrzymania efektywnej produkcji.

Podczas każdej zmiany, w hali produkcyjnej podejmuje się liczne, często krytyczne decyzje. Środowisko pracy, pełne nieustannego hałasu i ruchu, nie sprzyja uważnemu i niespiesznemu rozważaniu ich konsekwencji. Linie produkcyjne pracują szybko i wymagają szybkich decyzji i błyskawicznych działań. Jednocześnie błędy bywają kosztowne, prowadzą do strat finansowych i marnowania zasobów oraz zagrażają ustalonej terminowości dostaw. Decyzje bazujące na domysłach, jednym przypadkowym wyjątku od reguły czy anegdotycznych precedensach mogą spowodować, że zespół straci mnóstwo czasu, co wywoła z kolei frustrację zarówno u pracowników, jak i menedżerów.

Zwiększenie uprawnień pracowników produkcyjnych

Pracownicy zatrudnieni w hali produkcyjnej mają zasadniczy wpływ na wydajność operacyjną. Dlatego ważnym jest udostępnienie danych każdej osobie, która ma wpływ na podejmowanie decyzji w organizacji. Mowa tutaj również o pracownikach, którzy nie są wykwalifikowanymi analitykami danych, nie potrafią pisać raportów czy używać algorytmów sztucznej inteligencji. Demokratyzacja danych sprawia, że więcej osób może z nich skorzystać. Tym samym zapewnia pracownikom produkcyjnym wgląd w informacje, które usprawniają proces podejmowania decyzji. Dzięki pulpitom nawigacyjnym i narzędziom raportowania dopasowanym do sprawowanych funkcji, mogą oni zwiększać wydajność na całej linii produkcyjnej – od inteligentnego wykorzystania zasobów, przez ograniczenie konieczności wykonywania poprawek po redukcję odpadów.

Nowoczesne platformy cyfrowe oferują narzędzia, które pomagają użytkownikom korzystać z zaawansowanych interfejsów i funkcji w codziennych sytuacjach. Platforma cyfrowa nie wymaga umiejętności programowania (no-code) lub wymaga jej na podstawowym poziomie (low-code). Za jej pośrednictwem pracownicy hali produkcyjnej mogą używać pulpitów dopasowanych do ich stanowiska. Umożliwiają one monitorowanie odpowiednich kluczowych wskaźników efektywności i dają wgląd w niestandardowe raporty w celu analizy pojawiających się tendencji. Dzięki temu operatorzy maszyn, technicy utrzymania ruchu, inżynierowie zajmujący się obsługą materiałów, pracownicy działu planowania i kierownicy zmian mają w zasięgu ręki dostęp do szybko zmieniających się danych.

Większa szybkość i dokładność dzięki dostępowi do danych

Dostęp do danych na poziomie operacyjnym jest szczególnie pomocny w zapobieganiu przerwom w przepływach pracy i opóźnieniom. Pracownicy pierwszej linii mogą uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące produktu lub specyfikacji, co jest szczególnie istotne w przypadku niestandardowego zlecenia. Dostęp do informacji sprawia, że linie produkcyjne działają zgodnie z planem, z minimalnymi przerwami spowodowanymi wątpliwościami, brakiem komunikacji między działami lub wyczerpaniem zapasów. Zaawansowana analityka może pójść jeszcze dalej, aby zapewnić płynne i opłacalne działanie hali produkcyjnej. Dzięki niej menedżerowie przeanalizują odstępstwa od normy i prześledzą zmienne o największym wpływie na procesy. Rozpoznają też obszary, w których można wprowadzić usprawnienia, na przykład poprzez kontrolowanie przestojów lub wyeliminowanie przeszkód zagrażających jakości.

W miarę rozpowszechniania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego producenci coraz częściej szukają sposobów, by zastosować te technologie w analityce danych. Projekty znajdujące się w fazie weryfikacji ustępują miejsca tym, które gwarantują terminowy, wymierny zwrot z inwestycji. Hala produkcyjna staje się dziś przestrzenią, gdzie sztuczna inteligencja znajduje wiele zastosowań. Za jej pomocą można zautomatyzować rutynowe procesy, zmniejszając tym samym zaangażowanie człowieka w ich obsługę. Do przełożonych celem analizy kieruje się wtedy jedynie przypadki nieprawidłowości i odstępstw. Dzięki usprawnieniu przepływu danych różne zespoły są na bieżąco z aktualizacjami, świadome czego w danym momencie im potrzeba do wydajnej pracy. Wszyscy znajdują się w pętli informacyjnej, nikt nie pozostaje w tyle za zmieniającym się ciągle wymaganiami.

Dziewięć przykładów, jak dostęp do danych pomaga zwiększyć produktywność:

  1. Niestandardowe wyceny i zestawienia materiałów. Skuteczne zarządzanie produktami projektowanymi, wykonywanymi lub konfigurowanymi na zamówienie wymaga zautomatyzowanego systemu do generowania wycen opartych na regułach, a także odpowiadających im zestawień materiałów. W celu zapewnienia prawidłowych wymiarów, właściwości oraz wykończenia, po zatwierdzeniu zamówienia przez klienta specyfikacja musi trafić z działu sprzedaży do działu operacyjnego. Dostęp do zamówienia pomaga menedżerowi zweryfikować szczegóły i w ten sposób zapobiec potrzebie wykonywania przeróbek czy zwrotom produktu.
  2. Prognozowanie potrzeb materiałowych. Synchronizacja planowania produkcji i dostępności materiałów, zapobiegająca wyczerpaniu ich zapasów, wymaga dostępu do danych i predykcji opartej na sztucznej inteligencji. Dane pomagają menedżerom odpowiedzialnym za zaopatrzenie upewnić się, że magazyn jest zaopatrzony w niezbędne komponenty. Nadwyżki zapasów są równie niebezpieczne jak braki, gdyż blokują kapitał i mogą stać się przestarzałe.
  3. Dokładne planowanie. Synchronizacja przebiegu produkcji w celu realizacji zamówień klientów zależy od dokładnych danych księgowych, jak również od sprzedaży, ustalonych dostaw, zapasów materiałowych i wydajności maszyn. Również współpraca z podwykonawcami lub współproducentami wymaga dostępu do informacji. Portale przeznaczone do współpracy ułatwią udostępnianie informacji, chroniąc jednocześnie ich bezpieczeństwo.
  4. Strategiczne planowanie zatrudnienia. Dzięki wglądowi w dane menedżerowie mogą monitorować wydajność zmian i załóg, rozpoznając wymagania dotyczące personelu i kontrolując wydatki. W obliczu dotkliwego niedoboru pracowników, z jakim borykają się dziś producenci przemysłowi, staranne planowanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu jest szczególnie ważne.
  5. Przepływ pracy. Utrzymanie płynności operacji, bez przerw, opóźnień i blokad wymaga koordynacji między zespołami oraz dzielenia się danymi na temat zaawansowania prac, wydajności sprzętu i harmonogramu. Raportowanie pomaga w identyfikacji tendencji i analizie zmiennych, umożliwiając menedżerom głębszą analizę elementów, które można poprawić.  Na podstawie raportowania podejmuje się decyzje, wprowadza zmiany i kolejne udoskonalenia oraz monitoruje wyniki. Ciągła optymalizacja może być częścią systemu i ustandaryzowanych przepływów roboczych.
  6. Zgodność i kontrola jakości. Zadaniem menedżerów jest śledzenie, monitorowanie i ocenianie standardów jakościowych. Do jego realizacji potrzebna jest pętla informacji zwrotnych. W miarę wprowadzania nowych produktów specyfikacje muszą być dostępne dla odpowiednich zespołów, a ich aktualizacja powinna być łatwa do przeprowadzenia. Zgodność z przepisami również ma kluczowe znaczenie w wielu branżach i wymaga dokładnego raportowania. Dzięki zdemokratyzowanemu dostępowi do danych szczegółowe informacje są zawsze w zasięgu wzroku – we właściwym miejscu i czasie.
  7. Mniej odpadów. Producenci, starając się prowadzić działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przywiązują dużą wagę do redukcji odpadów oraz zużycia energii, wody i surowców. Jest to niezwykle istotna kwestia. Dzięki poprawie spójności produkcyjnej i kontroli jakości mniej produktów będzie wymagać złomowania lub przeróbek. Dostęp do danych pomoże załogom sprawdzać ustawienia maszyn, konsultować typowe rozwiązania problemów z bankami wiedzy oraz weryfikować prawidłowość specyfikacji i zmiennych.
  8. Obsługa klienta. Obsługa posprzedażowa wymaga dostępu, w czasie rzeczywistym, do szczegółów dotyczących klienta i produktu. Bez takiego dostępu niemożliwe będzie udzielanie odpowiedzi na pytania klientów dotyczące dostaw, umów serwisowych, statusu gwarancji i planowanych konserwacji zapobiegawczych. Dyspozytor serwisu musi mieć dostęp do lokalizacji i dostępności techników, aby wysłać właściwą osobę do danego zadania, uwzględniając parametry geograficzne, umowy o poziomie świadczenia usług oraz pilność zgłoszenia.
  9. Rozwiązanie problemu przy pierwszym kontakcie. Technicy pracujący w terenie potrzebują zdalnego dostępu do szczegółowych informacji na temat urządzenia, historii serwisowania, stanu zapasów części oraz dostępności jednostek zamiennych lub modernizacyjnych. Technika wyposażonego we właściwe dane postrzega się jako rzetelnego doradcę. W efekcie zdarza się, że obdarzony zaufaniem klienta technik podczas pracy w terenie może sprzedać mu dany produkt.

Producenci rozważający wdrożenie swojego pierwszego systemu ERP lub modernizację już stosowanego, zwykle porównują różnych dostawców i funkcjonalność oferowanych przez nich rozwiązań. Co istotne, często pomijanym w ocenie czynnikiem jest użyteczność systemu i dostępność danych dla pracowników w całej organizacji. Niektórzy dostawcy oferują rozwiązania ERP, które są niewygodne i trudne w użyciu, co przekłada się na to, że użytkownicy po prostu nie korzystają z wielu dostępnych funkcji. Inni dostawcy wybierają przeciwne podejście: oferują wbudowane funkcje dopasowane do danej branży i stawiają na wygodną obsługę systemu. Łatwy dostęp do danych to podstawa i cecha, której należy szukać w inteligentnych rozwiązaniach ERP.


Autor: Mariusz Siwek, channel director, Infor Polska