Polscy przedstawiciele branży IT chcą zmieniać przyszłość technologii w duchu green computing

Fot. Freepik

Zgodnie z badaniem Equinix Global Tech Trends Survey 2023, aż 67% przedstawicieli branży IT w Polsce uważa, że zmniejszenie wpływu na środowisko powinno być kluczowe dla strategii biznesowych w branży IT. Jest to wyraźny sygnał, że zrównoważony rozwój stał się priorytetem dla wielu firm. Jednak dla 51% z nich wyzwanie wciąż stanowi sprostanie wymaganiom związanym ze zrównoważonym rozwojem i dynamicznie zmieniającymi się regulacjami oraz oczekiwaniami klientów.

Praktyki zrównoważonego rozwoju już dawno przestały być trendem, a stają się obowiązkiem, regulowanym przez rosnącą liczbę przepisów oraz potrzeby klientów. Co więcej, firmy bacznie obserwują praktyki dostawców produktów i usług. Dlatego przejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju może być wyzwaniem, ale jednocześnie przynosi korzyści w postaci wzrostu zaufania klientów.

Realizacja celu zeroemisyjności może stanowić trudne zadanie w niedalekiej przyszłości, co potwierdza aż 57% przedstawicieli branży IT, którzy podkreślają, że osiągnięcie jej wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jednak połowa z nich (50%) deklaruje chęć współpracy z partnerami, którzy są w stanie realizować cele zrównoważonego rozwoju, w tym zmniejszenie śladu węglowego. Klienci coraz bardziej interesują się praktykami firm z branży IT związanych z ochroną środowiska, dlatego 65% z nich przyznaje, że zrównoważony rozwój stał się ważnym fundamentem ich funkcjonowania, a brak działań w tym kierunku może zagrażać ich przetrwaniu na rynku.

Promocja działań proekologicznych a centra danych

Najpopularniejszymi narzędziami, które przedstawiciele branży IT wykorzystują do bardziej zrównoważonych praktyk, są Big Data i uczenie maszynowe (Machine Learning), co potwierdza aż 67% badanych. Te technologie pozwalają na lepsze zrozumienie danych związanych z zrównoważonym rozwojem i pozyskiwanie wartościowych informacji do podejmowania bardziej świadomych decyzji.

Istotną rolę w zmniejszaniu emisyjności odgrywają centra danych. Zastosowane tu nowoczesne rozwiązania pozwalają na zredukowanie zużycia energii i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki temu firmy z branży IT mogą wspierać zrównoważone praktyki, jednocześnie zachowując efektywność i konkurencyjność.

Jakie praktyki wdrażają przedstawiciele branży IT? Z badania wynika, że 42% badanych dołącza do stowarzyszeń handlowych, które promują projekty zrównoważone, co pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń.

– Equinix, jako dostawca platformy cyfrowej oraz globalnej sieci centrum danych i przedstawiciel biznesu branży IT, podkreśla swoje zaangażowanie w prowadzenie zrównoważonych praktyk. Firma wykorzystuje zaawansowane technologie i innowacyjne podejścia, aby zmniejszyć zużycie energii, obniżyć emisje gazów cieplarnianych i wspierać zrównoważony rozwój. Jako przykład dobrych praktyk można wymienić również udział w Stowarzyszeniu Centrów Danych. Jednym z celów stowarzyszenia jest wspieranie polskich firm w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju poprzez ciągłe doskonalenie procesów, edukację oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań skoncentrowanych na środowisku i odpowiedzialności biznesowej. – mówi Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce.

13% badanych nadal nie podejmuje żadnych konkretnych kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju, co może stanowić poważne zagrożenie dla ich reputacji i długofalowej pozycji na rynku.

Wyzwaniem dynamiczne zmiany w przepisach

Digital twin, czyli cyfrowy odpowiednik rzeczywistego środowiska czy systemu, może stanowić kolejny krok w szerzeniu praktyk zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy badani jednogłośnie dostrzegli korzyści płynące z tego rozwiązania, ponad 30% z nich uważa, że może on wpłynąć na efektywność dobrych praktyk.

Wyzwania dla przedstawicieli branży związane z nadążaniem za zmieniającymi się regulacjami w zakresie ochrony środowiska są liczne. Około 57% przedstawicieli branży stoi przed różnymi wyzwaniami związanymi ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym koniecznością dostosowania swoich procesów do bardziej rygorystycznych standardów. Zwracają oni również uwagę na rosnące koszty emisji dwutlenku węgla i nałożone ograniczenia oraz podkreślają, że częste zmiany przepisów utrudniają długoterminowe planowanie.

Praca w kierunku zielonej przyszłości

Podsumowując wyniki badania Equinix, można zauważyć, że przedstawiciele branży IT w Polsce coraz bardziej kładą nacisk na zrównoważony rozwój. Aż 59% z nich mierzy się z wyzwaniem zarządzania wzrostem wykorzystania danych, a świadome i odpowiedzialne decyzje biznesowe wydają się być odpowiedzią na to wyzwanie, pozwalając na efektywne zarządzanie danymi i jednoczesne zmniejszenie wpływu na środowisko. Warto podkreślić, że choć 50% badanych uznaje, że są w stanie stosować zrównoważone praktyki, to zdają sobie sprawę, że jeszcze czeka ich sporo pracy w tym kierunku. To wyzwanie wymaga ciągłego zaangażowania i podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Jednym z takich rozwiązań jest optymalizacja zużycia energii poprzez lokowanie zasobów wewnętrznych właśnie w centrach danych. W Equinix, poprzez nasze działania odpowiadamy na pilną potrzebę działań na rzecz ochrony klimatu. Jesteśmy pierwszym centrum danych, które zadeklarowało osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 r., poparte krótkoterminowym celem naukowym i programem innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kluczową rolę w oszczędności energetycznej odgrywa wskaźnik PUE – nasz wynosi 1.3m co jest wynikiem bardzo dobrym – oraz  nowoczesna infrastruktura, zajmująca 30% powierzchni w stosunku do starej. Przykładowo, jeśli biznes z własnym data center w liczbie 30 szaf i PUE 2,8 przeniesie się do Equinixa i na nowym sprzęcie zajmie 10 szaf, to oszczędności energetyczne wyniosą aż ponad 80%  – dodaje Sylwia Pyśkiewicz.

Energooszczędne centrum danych ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i sukcesu każdej firmy, co sprawia, że ​​maksymalizacja efektywności energetycznej jest realną opcją dla biznesu. Warto wspomnieć, że według danych Equinix, lokowanie zasobów w centrach danych pozytywnie wpływa na ograniczenie śladu węglowego aż o 12%. Zielone, czyli zrównoważone centra danych zmniejszają zużycie energii i wywierają mniejszy wpływ na środowisko, a co więcej korzystanie z nich pozwala biznesowi zaoszczędzić.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.


O badaniu

Niezależne badanie, zlecone przez Equinix, objęło ponad 2900 decydentów IT w różnych przedsiębiorstwach w obu Amerykach (Brazylia, Kanada, Kolumbia, Chile, Meksyk, USA), Azji i Pacyfiku (Australia, Hongkong, Indie, Japonia, Singapur, Korea Południowa) oraz w regionie EMEA (Bułgaria, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Nigeria, Polska, Portugalia, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania). Ankietowani zostali wybrani do udziału w badaniu z internetowego panelu Dynata. Badanie zostało przeprowadzone online w okresie od 20 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r.