Bezpieczna droga do chmury

Źródło: Pixabay

Niezależnie od branży oraz wielkości firmy przychodzi moment, gdy organizacje zaczynają dostrzegać zalety przejścia w chmurę i przyznają, że migracja lokalnych rozwiązań do chmury przynosi wiele korzyści.

Przedsiębiorstwa produkcyjne stoją przed koniecznością zwiększenia produktywności. Poprawa wydajności pracowników, polepszenie efektywności na poziomie systemowym oraz sprawne radzenie sobie z bieżącymi problemami organizacji, to tylko niektóre wyzwania stojące na drodze do optymalizacji procesów produkcji. Chmurowe rozwiązania klasy ERP z wbudowanymi inteligentnymi narzędziami, takimi jak AI, ML czy RPA, mogą stać się kluczem do sukcesu – łącząc elastyczność chmury z możliwościami wdrożenia zaawansowanej analityki biznesowej. Jak zatem bezpiecznie i efektywnie zaadaptować chmurę w swojej organizacji?

Oto kilka kluczowych trendów, które pokazują, dlaczego migracja do chmury jest nie tylko kluczową strategią w dzisiejszym prowadzeniu działalności, ale także w przygotowaniu firmy na sprawne funkcjonowanie w przyszłości.

1️⃣ Konieczność usuwania silosów danych i demokratyzacja decyzji na wszystkich poziomach

Dostęp do danych poprzez rozwiązania stacjonarne jest ograniczony, pozostawiając, pracowników, partnerów bez bezpośredniego dostępu do krytycznych informacji. Rozwiązania w chmurze zazwyczaj centralizują dane, tworząc jeden system zapisu dla przedsiębiorstwa, z danymi powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Chmura umożliwia właściwym danym dostarczanie właściwych informacji we właściwym czasie – w odpowiednim kontekście, formie i modelu bezpieczeństwa. W rezultacie organizacje mogą przyspieszyć podejmowanie decyzji, poprawić jakość obsługi klienta i ograniczyć ryzyko.

2️⃣ Możliwości dostosowane do branży

Organizacje potrzebują swoich rozwiązań biznesowych, aby zapewnić specyficzne dla branży możliwości, które pozwolą dostarczać klientom najlepsze w swojej klasie produkty i usługi. Dostawcy chmury wstępnie konfigurują specyficzne dla branży możliwości w swoich rozwiązaniach, zapewniając organizacjom unikalną funkcjonalność, której potrzebują, bez skomplikowanych dostosowań. Pozwala to na większą elastyczność systemów biznesowych organizacji i zapewnia długoterminową platformę wzrostu.

3️⃣ Dzisiejsi pracownicy wymagają nowoczesnego interfejsu użytkownika

Gdy nowa generacja cyfrowych pracowników wkracza na rynek pracy, domaga się technologii przyjaznej dla użytkownika. Często oznacza to oprogramowanie, które odzwierciedla wygląd aplikacji mobilnych i społecznościowych, z których korzystają w codziennym życiu, i zapewnia natychmiastowy dostęp do danych i współpracę. Technologia chmurowa jest zazwyczaj bardziej przyjazna nie tylko dla pracowników, ale także dla klientów, partnerów i dostawców – zasadniczo całego biznesowego ekosystemu organizacji.

4️⃣ Wdrożenia chmury hybrydowej zajmują centralne miejsce wraz z poprawą integracji

Organizacje szukają rozwiązań, które oferują wybór i wydajność, dzięki czemu mogą skoncentrować się na tym, co naprawdę odróżnia je od konkurencji. Przejście do chmury ma wiele opcji wdrażania. W rzeczywistości wiele dzisiejszych organizacji ma komponenty chmurowe powiązane z lokalnym zestawem podstawowych rozwiązań. Z biegiem czasu coraz więcej wdrożeń przejdzie z takiego hybrydowego podejścia do czystego modelu chmury. Technologia integracji stale się poprawia pod względem łatwości użytkowania, czasu wdrożenia i kosztów posiadania.

Wiele ścieżek do chmury

Podczas tworzenia strategii migracji do chmury kluczowe jest rozważenie strategicznych priorytetów firmy. Określ, która ścieżka do chmury zapewni największą wartość, i skoncentruj się na jednym z tych trzech strategicznych obszarów:

1️⃣ Główna funkcjonalność biznesowa

Przeniesienie głównej funkcjonalności biznesowej, takiej jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub zarządzanie finansami do chmury, może przynieść znaczące zwroty, ale często realizacja tych zwrotów zajmuje dużo czasu.

2️⃣ Wąskie procesy biznesowe

Jednym ze sposobów równoważenia ryzyka ze zwrotem z inwestycji jest skupienie się na węższych procesach biznesowych, które dotyczą głównie określonych zespołów w organizacji. Często te zaawansowane rozwiązania pozwalają firmom generować korzyści, które zwalniają zasoby na większe inicjatywy.

3️⃣ Kultura oparta na danych

Przenoszenie danych do chmury pozwala organizacjom agregować dane z całego przedsiębiorstwa i rozkładać silosy informacyjne. Tworzy to kulturę opartą na danych, w której istotne informacje mogą być stale przeglądane, aby pomóc zespołom lepiej pracować – zarówno indywidualnie, jak i razem.


Mariusz Siwek – Channel Director Central and Eastern Europe w firmie Infor