Wywiad z Dirkiem Finstelem, wiceprezesem europejskiego sektora w firmie Advantech

Od początku 2019 roku zajmuje Pan stanowisko wiceprezesa sektora Embedded IoT Europe w Advantech. Co chciałby Pan osiągnąć w tej firmie? Jakie są Pana cele?

Moim celem jest podwojenie sprzedaży w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat. Można to osiągnąć jedynie poprzez współpracę z nowymi partnerami i rozbudowę naszego zespołu. To ostatnie jest jednak szczególnie trudnym zadaniem na rynku, na którym istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, a epidemia Covid w żaden sposób tego nie zmieniła na lepsze. W związku z tym działania służące zwiększaniu efektywności stały się obecnie codzienną praktyką zmierzającą do uzyskania równowagi w tym zakresie.

Jesteśmy światowym liderem pod względem sprzedaży, wolumenu i gamy produktów. Nie zajęliśmy jednak jeszcze pierwszego miejsca w Europie i nie jesteśmy jeszcze postrzegani jako znaczący gracz na wszystkich rynkach pionowych, na których działamy. Chciałbym to zmienić. Oto nasz cel: chcemy wyprzedzić peleton i zająć pierwsze miejsce w Europie na rynku systemów wbudowanych, ale nie tylko. Chcemy również rozbudować działalność w innych łańcuchach wartości, aby oferować naszym klientom wartość dodaną. Oznacza to, że chcemy również stać się największym graczem w branży systemów wbudowanych IoT. Z naszą pomocą klienci będą mogli przenieść swoją działalność w cyfrową przyszłość, a ułatwi im to oprogramowanie i sprzęt, które dostarczamy. Będzie to duże wyzwanie, ponieważ większość naszych klientów dopiero przygotowuje się, bardzo powoli, do pełnego wdrożenia cyfryzacji w swoich przedsiębiorstwach i utworzenia odpowiednich procesów cyfrowych.

Co odróżnia firmę Advantech od jej konkurentów? Lub co sprawia, że Advantech jest lepsza lub inna niż konkurenci pod względem IoT/IIoT?

Jako wiodący dostawca sektor Embedded-IoT firmy Advantech oferuje nie tylko najszerszy wachlarz wbudowanych produktów, rozwiązań i usług projektowych, ponieważ nasze zintegrowane rozwiązania IoT obejmują wszystko, począwszy od sensorów (węzłów) do brzegowych urządzeń obliczeniowych i bram, a skończywszy na platformach chmury WISE-PaaS lub Microsoft Azure IoT. Na lokalnych rynkach europejskich jesteśmy obecni od ponad 25 lat i aktualnie zatrudniamy ponad 550 pracowników. Dzięki temu Advantech zapewnia m.in. lokalne usługi w zakresie sprzedaży i doradztwa projektowego, projektowania i rozwoju, a także techniczne wsparcie przedsprzedażowe i posprzedażowe. Obsługujemy klientów lokalnie w ich językach narodowych i w tej samej strefie czasowej. Jesteśmy silniejsi i bardziej widoczni niż wszyscy nasi konkurenci, a znaczna część oprogramowania pośredniczącego IoT jest obecnie opracowywana przez nasze niemieckie ośrodki rozwoju i posiada ich wsparcie.

Ponadto, dzięki doświadczeniu, które posiadamy jako klasyczny producent sprzętu, skupiliśmy się na zrozumieniu złożoności rozwiązań, zwłaszcza w odniesieniu do oprogramowania, technologii chmurowych i wdrożeń, aby zapewniać wartość dodaną.

Dlatego też Advantech od wielu lat inwestuje we własną otwartoźródłową platformę IoT i coraz częściej wykorzystuje to doświadczenie w projektach klientów. Ponadto nasze platformy gotowe na rozwiązania pomagają klientom w szybszym wprowadzaniu ich produktów na rynek. Oczywiście oferujemy też klientom elementy składowe zbudowane ze sprzętu i oprogramowania, które pomagają w tworzeniu połączonego rozwiązania IoT-AI (AIoT). Obejmuje to gotowe platformy, takie jak bramy, zintegrowane komputery PC z systemami wbudowanymi (lub brzegowe urządzenia obliczeniowe) oraz moduły VPU z linii produktów Vega, które, w połączeniu z odpowiednimi modułami oprogramowania, obsługują zdalne zarządzanie urządzeniami. Obecnie możliwe są takie funkcje, jak aktualizacje, uaktualnienia, zdalne sterowanie i kontrola przechowywania i transmisji danych, bezpieczeństwo i ochrona oraz połączenie z chmurą (Azure, AWS itp.). W tym celu stworzyliśmy w Monachium własną infrastrukturę serwerową, która umożliwia nam wdrożenie europejskich wytycznych bezpieczeństwa. Również w Monachium mamy wyspecjalizowany dział, który zajmuje się wyłącznie tym zagadnieniem bezpieczeństwa i we współpracy z naszymi klientami stale tworzy nowe rozwiązania.

Jak realistyczne jest połączenie IoT i AI w AIoT?

Obie technologie mogą być stosowane niezależnie od siebie. Jednak przyszłe ich scalenie w jedno jest bardziej niż realistyczne. Jest to w ostatecznym rozrachunku nieuniknione, ponieważ technologie te nie mogą ewoluować całkowicie niezależnie od siebie. IoT jest w stanie gromadzić duże ilości danych i łączyć te dane do analizy w sposób zharmonizowany. Ma to zasadnicze znaczenie dla procesów AI. AI może wnieść wartość dodaną tylko wtedy, gdy szybko podejmie właściwe decyzje we właściwych okolicznościach. Jedynym sposobem tworzenia wartościowego modelowania AI jest wykorzystywanie dużych ilości rzeczywistych danych. Wielką zaletą prawdziwej architektury IoT ze zintegrowanym obliczaniem brzegowym jest to, że algorytmy AI mogą być wykonywane poza elementami brzegowymi. W ten sposób cały system można zoptymalizować pod względem opóźnienia i szerokości pasma. Osiąga się w ten sposób zwielokrotnioną korzyść: dostęp do dużych ilości danych w czasie rzeczywistym i jednocześnie zmniejszanie kosztów ogólnych oraz ograniczanie zależności chmury obliczeniowej od niskich opóźnień. Duże znaczenie mają tutaj nowe standardy łączności, takie jak WiFi6 lub 5G.

W tym celu Advantech tworzy platformę AI, łącząc moc obliczeniową, zdolności połączenia i sensory. Rozwiązanie działa na platformie chmurowej WWA PaaS w połączeniu z wtyczką AI firmy Microsoft lub naszymi modułami Vega opartymi na technologii Intel lub NVIDIA. Moduły AI różnych partnerów są bardzo wydajne i mogą niezwykle sprawnie i szybko przetwarzać oraz analizować wszystkie dane wprowadzane z systemów Advantech do chmury. W ostatnich latach w tym kontekście skupiano się głównie na sprzęcie, ale sytuacja uległa zmianie. Obecnie ważniejsza jest integracja oprogramowania na platformie IoT. Należy odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: jak uzyskać aplikację na platformę? w jaki sposób można skutecznie przetwarzać te dane? Informacje te muszą być ostatecznie wykorzystane w systemie ERP lub procesie biznesowym klienta. To kolejne duże wyzwanie.

Czy może Pan już podać pierwsze przykłady? W jakim sektorze spodziewa się Pan najwięcej zastosowań?

Rynek połączonych rozwiązań IoT i AI zaczyna się dopiero tworzyć. Oczekujemy, że w ciągu dwóch lub trzech lat znacznie się rozwinie.

Obecnie istnieją już przykłady, takie jak choćby automatyczna kontrola paszportów (Automated Passport Control – APC) w wielu portach lotniczych. W tym przypadku dane są przechwytywane przez kamery, a następnie przesyłane do centralnego serwera za pośrednictwem urządzenia brzegowego i bramy, gdzie są automatycznie szacowane przez oprogramowanie i wysyłane z powrotem do urządzenia brzegowego w maszynie za pomocą odpowiedniej instrukcji działania. W przyszłości znajdziemy to połączenie urządzeń IoT i AI stosowane w wielu innych obszarach. Typowe zastosowania, dla których rozwoju bodźcem stała się pandemia Covid, to zastosowania samoobsługowe na rynkach sprzedaży detalicznej i oznakowań cyfrowych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Przewiduję również dodatkowy wzrost w dziedzinie bezpieczeństwa, motoryzacji i domów inteligentnych, a także w sektorze medycznym, w szczególności opieki zdrowotnej. We wszystkich tych obszarach należy uwzględnić ochronę danych, zwłaszcza w zastosowaniach rozpoznawania ludzi w obszarach publicznych. W tym przypadku należy rozwiązywać potencjalne konflikty interesów. Połączenie technologii IoT i AI daje znacznie większy potencjał przekształceniowy.

Istnieją również zastosowania bardzo intensywnie wykorzystujące dane, które niekoniecznie są optymalizowane pod kątem klasycznych standardowych produktów (AIoT). Ograniczenia ujawniają się w obszarze szerokości pasma pamięci, dostępnej szerokości pasma we/wy oraz m.in. w przypadku zastosowań o wysokiej wydajności, wystarczająco dużych i niezawodnych urządzeń pamięci masowej.

Advantech wdrożyła już bardzo interesujące rozwiązania specyficzne dla klienta – z własnymi technologiami SSD. Liczba takich i podobnych zastosowań w przyszłości z pewnością się zwiększy.

Jakie są największe korzyści z połączenia kluczowych technologii IoT i AI?

IoT i AI wymagają idealnej symbiozy akwizycji, transmisji i przetwarzania danych. Innymi słowy, sensorów inicjowanych bezpośrednio lub za pośrednictwem bramy w chmurze, łączności bezprzewodowej najnowszych generacji do transmisji danych w czasie rzeczywistym, brzegowych urządzeń obliczeniowych lokalnie przyjmujących podzadania AI, systemów serwerów lokalnych oraz samej chmury. Sprawne połączenie tych danych z algorytmami AI i możliwość automatycznego, dynamicznego lub indywidualnego uzyskiwania decyzji generuje nową kategorię zastosowań i urządzeń końcowych, których w przeszłości nie dało się nawet wyobrazić. Nasza filozofia obejmuje wszystkie te podobszary i zapewnia klientowi komplet połączonych i skoordynowanych komponentów sprzętowych i programowych, jednocześnie minimalizując ich koszty.

Jaka jest pod tym względem pozycja Europy?

Ogólnie rzecz biorąc, w kluczowym obszarze AI Europa nie znajduje się na tym samym poziomie co Ameryka Północna lub Chiny. W tym miejscu straciliśmy przyszłościowy rynek ze względu na brak inwestycji na rynku półprzewodników. Jest jednak wciąż nadzieja w obszarze oprogramowania, a Europa może wnieść znaczącą wartość dodaną dla lokalnych klientów, ponieważ w tej dziedzinie nie da się również powstrzymać standaryzacji sprzętu. Liczba wdrożeń AI w Europie stale rośnie i jest to bardzo dobry znak, ponieważ niezwykle istotne będzie, aby nasi klienci na terenie Europy nie przegapili okazji.

W tradycyjnym sektorze branżowym nastąpiła już jednak ewolucja w kierunku IoT i AI. Połączenie IoT i AI pozwala również na zupełnie nowe rozwiązania, które będą rozwijane głównie przez nowych klientów zorientowanych na oprogramowanie i chmurę. Istniejący klienci wbudowanych rozwiązań obliczeniowych rozbudują i dostosują swoje obecne aplikacje i rozwiązania, a także opracują nowe, aby sprostać nowym i stale rosnącym potrzebom rynku. Firmy skupiające się obecnie wyłącznie na oprogramowaniu staną się potencjalnymi nowymi klientami w miarę łączenia się tych dwóch obszarów.

Stanowi to dla rynku europejskiego okazję do opłacalnego stosowania nowych technologii na tradycyjnych mocnych rynkach, takich jak inżynieria mechaniczna.

Jak pomóc klientom w tworzeniu połączonego rozwiązania IoT-AI?

Przede wszystkim producent sprzętu musi zrozumieć złożoność rozwiązań, zwłaszcza w odniesieniu do oprogramowania, technologii w chmurze i wdrożenia, aby zapewnić wartość dodaną. Ponadto pomagamy klientom w szybszym wprowadzaniu produktów na rynek poprzez zapewnienie platform gotowych na rozwiązania (Solution-Ready Platform – SRP). Zawierają one wszystkie sprzętowe i programowe bloki konstrukcyjne w celu jak najszybszego wdrożenia połączonego rozwiązania IoT i AI. Nasi klienci muszą się „tylko” skupić na końcowym zastosowaniu, ponieważ integrację sprzętu i oprogramowania już przeprowadziliśmy. Te SRP są dostępne dla różnych rynków pionowych, co pozwala uwzględnić różne wymagania dotyczące sensorów, formatów obudowy, temperatury itd.

Czy klienci są gotowi do pełnego wdrożenia cyfryzacji w swoich firmach, zwłaszcza z sektora przedsiębiorstw średniej wielkości?

W Europie istnieje bardzo zróżnicowany obraz sytuacji pod względem klientów i branż, w których rozważa się cyfryzację i promuje jej wdrożenie, zwłaszcza na rynkach, na których produktywność, wydajność i wykorzystanie kapitału można znacznie usprawnić dzięki cyfrowym modelom biznesowym. Takich odbiorców nazywamy np. pionierami lub entuzjastami nowych technologii. Istnieją też bardzo konserwatywne branże, które rozważają cyfryzację, ale nie podjęły jeszcze żadnych znaczących kroków. Zamawiają one te same produkty, co poprzednio, a do innowacji odnoszą się z ostrożnością. Na koniec istnieje również trzecia grupa klientów, którzy jeszcze nie mogą podjąć dalszych kroków, ponieważ nie rozwinęli łańcucha wartości w celu monetyzacji modeli cyfrowych i generowania zwrotu z inwestycji. Jest to zrozumiałe, gdyż łańcuch musi być spójny na całej drodze do klienta końcowego, ponieważ bez wartości dodanej cyfryzacja procesów nie jest ani wykonalna, ani opłacalna. Ogólnie rzecz biorąc, widzimy jednak stopniowe przenikanie do nowych odbiorców, a w wielu branżach pandemia jeszcze przyspieszyła ten proces.

Czego oczekują i wymagają klienci Advantech?

Po pierwsze, nasi klienci oczekują wysokiego poziomu kompetencji w zakresie odpowiedzialności za rozwiązania – tego, by dostawca rozumiał, które modele digitalizacji są odpowiednie dla danych branż i produktów. Po drugie, oczekują skalowalnej i długoterminowej dostępności tych komponentów – zarówno programowych, jak i sprzętowych. Obecnie nie akceptuje się już rozwiązań własnościowych lub odizolowanych, ponieważ klienci nie chcą ponosić zbyt dużego ryzyka inwestycyjnego w tym zakresie. Dynamika w branży IoT jest znacznie wyższa niż w obszarze sprzętowym. Po trzecie, niezawodność tych rozwiązań musi osiągnąć wysoki poziom, aby zapewnić stabilną pracę w danym zastosowaniu. Jesteśmy globalną firmą, która jest w stanie spełnić te wymagania, dlatego klienci chętnie przyjmują nasze rozwiązanie polegające na kontaktowaniu się z liderami rynku i wspieraniu koncepcji otwartoźródłowej oraz akceptują nasz model budowania z gotowych „klocków”. Nadal pozostaje wiele do zrobienia, ale podjęliśmy wyzwanie, jakim jest zdobycie dla nas tego wymagającego technologicznie rynku.

Jak Pana firma daje sobie radę z pandemią?

W Advantech Europe już na wczesnym etapie pandemii wdrożyliśmy środki ochronne dla naszych pracowników i przygotowaliśmy się na sytuację pracy zdalnej. Dokonaliśmy znacznych inwestycji w bezpieczną infrastrukturę cyfrową, aby zapewnić możliwie najpłynniejsze działanie procesów. Początkowo powodowało to opóźnienia, ponieważ klienci musieli również dokonać tych zmian technologicznych, ale dziś jesteśmy bardziej wydajni niż kiedykolwiek. Na szczęście nie wystąpiły u nas masowe zakażenia, wśród personelu zachorowało jedynie około 20 pracowników na całym świecie, co potwierdza skuteczność naszych środków zapobiegawczych. Będziemy nadal dokładali wszelkich starań, aby chronić naszych pracowników, klientów i dostawców.

Jako firma przez rok 2020 przeszliśmy względnie suchą stopą, wprawdzie przy zerowym wzroście, ale z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Na rok 2021 zaplanowaliśmy pewien wzrost. Jest to trudne ze względu na obecną globalną alokację komponentów, ale nadal jestem optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o osiągnięcie tego celu.

Jakie są Pana osobiste wizje na przyszłość?

  • Osiągnięcie do 2030 r. w Europie sprzedaży o wartości jednego miliarda euro
  • Zajęcie miejsca numer jeden w Europie, nie tylko pod względem sprzedaży, ale również na wszystkich rynkach pionowych
  • Zostanie znaczącym graczem w obszarze przemysłowego IoT i AI, wśród 5 najlepszych firm w Europie
  • Zostanie jednym z 10 największych pracodawców w branży

Advantech