Korzyści z integracji systemu MES z systemem SCADA

Dzięki uprzejmości: Inductive Automation

Integracja systemów kontroli nadzorczej i gromadzenia danych (SCADA) z systemami realizacji produkcji (MES) może pomóc w przekazywaniu użytecznych informacji i wykorzystaniu ich do tworzenia przyszłych ulepszeń.


Wgląd w systemy MES i SCADA

Producenci dążą do połączenia wszystkich warstw procesu produkcyjnego w celu usprawnienia operacji poprzez uzyskanie nowych informacji z każdej części zakładu.

 

Systemy kontroli nadzorczej i gromadzenia danych (SCADA) są bardziej skoncentrowane na operacyjnej stronie rzeczy i mogą zapewnić producentom wgląd w codzienną stronę rzeczy.

 

Integracja SCADA z systemem realizacji produkcji (MES) pozwala producentom skuteczniej gromadzić i analizować informacje oraz poprawiać wydajność.


Połączenie warstw procesu produkcyjnego jest kluczowym krokiem w budowaniu bardziej efektywnego systemu operacyjnego i automatyzacji. Kontrola nadzorcza i akwizycja danych (SCADA), systemy realizacji produkcji (MES) i planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to trzy najważniejsze poziomy procesu produkcyjnego.

SCADA służy do automatyzacji na hali produkcyjnej, a ERP automatyzuje wiele zadań na poziomie biurowym. Systemy MES zajmują przestrzeń pomiędzy nimi i mogą pomóc w połączeniu informacji z systemu SCADA z systemem ERP.

Jeśli te główne procesy są wbudowane w jeden kompleksowy system, może to zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwiększyć produktywność.

Porównanie ról systemów MES i SCADA

Role systemów MES i SCADA mogą się często pokrywać, ale generalnie system MES ułatwia przekształcanie surowców w wyroby gotowe w czasie rzeczywistym, zajmuje się ogólną efektywnością sprzętu (OEE) / przestojami i może obejmować inne funkcje, takie jak SPC (statystyczna kontrola procesu), planowanie produkcji i zasobów, śledzenie i śledzenie produktów i materiałów, wysyłanie zadań produkcyjnych i instrukcji pracy, zarządzanie konserwacją zapobiegawczą, analizowanie wydajności i inne.

SCADA jest bardziej skoncentrowana na kontroli i monitorowaniu maszyn poprzez komunikację z programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC), gromadzenie danych dla historyka danych, monitorowanie alarmów i nie tylko, w zależności od systemu SCADA.

SCADA zajmuje się operacyjną i gromadzącą dane stroną produkcji, a MES może przekształcić te dane w użyteczne informacje i wykorzystać je do tworzenia przyszłych ulepszeń.

Integracja systemów MES i SCADA

Chociaż SCADA i MES to różne części procesu produkcyjnego, można je zintegrować, aby skuteczniej gromadzić i analizować informacje, kontrolować maszyny i zwiększać wydajność.

Korzystanie z oprogramowania obsługującego systemy MES i SCADA skraca czas przestojów oraz zwiększa dostępność i synchronizację danych. Aby zobaczyć korzyści płynące z takich zintegrowanych systemów, przyjrzyjmy się dwóm firmom, które wdrożyły Ignition dla swojego oprogramowania SCADA i MES: AriZona Beverages i Daimler Trucks North America (DTNA).

Producent napojów wybiera integrację MES z SCADA

AriZona Beverages potrzebowała oprogramowania dla swoich rozwiązań produkcyjnych HMI, SCADA i MES, które mogłyby połączyć się z systemem SAP ERP w swoim 37-hektarowym zakładzie o powierzchni 58 000 metrów kwadratowych, który został otwarty w listopadzie 2019 roku.

Integrator systemów Vertech dostarczył SCADA od Ignition i MES od Sepasoft w ramach jednej kompleksowej platformy. Ten zautomatyzowany system obejmuje funkcje kontroli partii, które współdziałają z każdym poziomem automatyzacji, od sterowania urządzeniami po SAP, śledzenie produktów, zliczanie opakowań dla OEE i przestojów, monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w czasie, automatyzuje wszelkie ręczne przekazywanie danych, które wcześniej odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmów telefonicznych.

Uaktualnione oprogramowanie SCADA i MES dla producenta ciężarówek

Firma DTNA potrzebowała systemu ANDON dla swojej linii produkcyjnej o długości 450 metrów (ANDON to termin produkcyjny odnoszący się do systemu, który powiadamia kierownictwo, konserwację i innych pracowników o problemach z jakością lub procesem). Linia produkcyjna pierwotnie posiadała ponad 125 ręcznych stanowisk montażowych bez monitorowania produkcji, kontroli lub informacji zwrotnych, a także nie mogła zapewnić narzędzi do ostrzegania personelu konserwacyjnego o konkretnych i często znaczących przestojach, które paraliżowały linie produkcyjne.

System ANDON umożliwia pracownikom natychmiastowe reagowanie na informacje w czasie rzeczywistym dzięki alertom z lampek sygnalizacyjnych i klaksonów wskazujących, która stacja robocza ma problem. Bezterminowy model licencjonowania pozwala setkom pracowników produkcyjnych na swobodny podgląd rodzaju problemu w procesie produkcyjnym i jego wpływu na inne stacje robocze za pośrednictwem 50 monitorów napowietrznych. System umożliwia również operatorom DTNA wezwanie pomocy i utrzymanie linii montażowej w ruchu.

Oprogramowanie MES pozwala na rejestrowanie danych, które identyfikują potencjalne obszary problemowe z krytycznymi wskaźnikami produkcji, aby pomóc firmie poprawić wydajność. Obliczanie OEE i śledzenie przestojów dało kierownikom produkcji narzędzia do śledzenia przestojów według zmiany, linii produkcyjnej, stacji roboczej, typu przestoju i sprzętu, dzięki czemu mogli znaleźć konkretne problemy z procesem produkcyjnym, personelem i sprzętem.

Połącz SCADA, MES i nie tylko

Połączenie wszystkich procesów produkcyjnych w jednym oprogramowaniu SCADA i MES to najskuteczniejszy sposób na pełne wykorzystanie danych przy jednoczesnym utrzymaniu całego systemu automatyzacji w jednym miejscu z interfejsem internetowym, który jest dostępny na dowolnym komputerze, urządzeniu lub systemie operacyjnym.