Co należy wiedzieć o systemach ERP w chmurze?

Producenci przenoszą obecnie swoje najważniejsze aplikacje biznesowe i technologiczne do środowisk w chmurze. | Zdjęcie: Global Shop Solutions

Obecnie w przemyśle produkcyjnym ma miejsce pewna migracja. Coraz więcej firm zmienia sposób wykorzystywania najważniejszego narzędzia do zarządzania – swojego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (enterprise resources planning system – ERP). Migracja polega na przejściu z zarządzania systemem ERP na miejscu w zakładzie do zarządzania w chmurze.

System ERP w chmurze obejmuje zarządzanie dostępem do danych oraz innych usług obliczeniowych za pomocą Internetu, zamiast wykorzystywania serwerów i innego sprzętu komputerowego znajdującego się w zakładach przemysłowych. Usługi w chmurze mogą obejmować: przechowywanie danych, utrzymywanie baz danych, pracę sieciową, udostępnianie oprogramowania, analizę danych, inteligencję biznesową, bezpieczeństwo danych oraz inne. ERP w chmurze pozwala personelowi kierowniczemu firmy w ustabilizowaniu i obniżeniu kosztów operacyjnych, bardziej wydajnym wykorzystywaniu infrastruktury zakładu oraz skalowaniu działalności według wymagań klientów czy przemysłu.

Przyczyny migracji producentów do chmury obliczeniowej

Przyczyny przechodzenia na usługi w chmurze są różne i zależą od wielkości danej firmy oraz obsługiwanych przez nią rynków. Mniejsze firmy produkcyjne często nie posiadają budżetu lub zasobów do zarządzania technologią informatyczną (IT) na miejscu. System ERP w chmurze pozwala uniknąć dużych kosztów na zakup i utrzymanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, a także wynagrodzenia dla specjalistów i konsultantów z IT. Ponadto eliminuje to potrzebę dokonywania modernizacji sprzętu w miarę postępu technologicznego lub instalowania nowych wersji oprogramowania, ponieważ dostawca usług w chmurze zajmuje się zarówno tymi zadaniami, jak i konserwacją systemu.

System ERP w chmurze jest wysoce elastyczny – jest to prawdziwą zaletą w dzisiejszym gwałtownie ewoluującym przemyśle produkcyjnym. Gdy pandemia COVID-19 spowodowała, że pracownicy przeszli na pracę zdalną, zapanowało zamieszanie, bo firmy musiały dostosować swoje infrastruktury informatyczne tak, aby ludzie mogli pracować w domu. System ERP w chmurze umożliwia dostęp do danych firmy z dowolnego miejsca, gdzie istnieje dostęp do Internetu. Ponadto dane firmy są przechowywane bezpiecznie i chronione przed hakerami, ponieważ rezydują na serwerach w chmurze zamiast na komputerach pracowników.

Od producentów z branży przemysłu zbrojeniowego, lotniczego oraz innych związanych z kontraktami z rządem często wymaga się, aby utrzymywali swoje systemy ERP w chmurze. W wielu przypadkach muszą się oni stosować do wymagań rządu oraz programów funduszowych, takich jak FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program, federalny program zarządzania ryzykiem i autoryzacją) oraz ITAR (International Traffic in Arms Regulations, przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią). Niektórzy producenci migrują do chmury, ponieważ nie chcą zawracać sobie głowy zarządzaniem swoim systemem ERP. Uruchamianie tego systemu na miejscu wymaga między innymi: posiadania personelu mającego wysokie umiejętności informatyczne lub wynajmowania konsultantów przy zakupie sprzętu, utrzymywania sieci informatycznej, instalowania aktualizacji oprogramowania oraz integracji z aplikacjami produkcji innych firm.

System oparty na chmurze hostuje wszystkie dane ERP, w tym kopie zapasowe, na serwerach dostawcy usług. System współpracuje z dostawcą ERP przy instalowaniu aktualizacji, nowych funkcji i funkcjonalności oraz dokonywaniu innych zmian w oprogramowaniu. Zlecanie tych oraz innych funkcji ERP wyspecjalizowanym firmom daje producentom więcej czasu na zajmowanie się swoimi kluczowymi, strategicznymi problemami, związanymi z produktami, klientami oraz rozrostem przedsiębiorstwa.

Zalety systemu ERP w chmurze

System ERP w chmurze oferuje wiele korzyści dzisiejszym, znajdującym się pod presją czasu, producentom. Użytkownicy płacą tylko za usługi w chmurze, które wykorzystują, co pomaga im obniżyć koszty operacyjne, bardziej efektywnie wykorzystywać infrastrukturę firmy oraz skalować działalność stosownie do zmian potrzeb biznesowych. Inne zalety to:

• Przewidywalne koszty. Usługi w chmurze wykorzystują bardzo szybką technologię światłowodową, dzięki której dane użytkowników ERP są przesyłane i przetwarzane szybciej. Klienci firmy Global Shop Solutions informują, że po migracji wydajność systemów wzrosła od 40 do 200%, zależnie od typu sprzętu oraz infrastruktury wykorzystywanej przez nich przed migracją do chmury.

• Skalowalność. Gdy firma buduje lub nabywa nowy zakład, system ERP w chmurze nie wymaga modernizacji sieci informatycznej, profilowania oraz instalowania sprzętu i innych kosztownych działań związanych z IT, które byłyby niezbędne, aby nowa fabryka zaczęła działać. Zwiększanie lub ograniczanie działalności firmy jest szybkie i łatwe.

• Bezpieczeństwo. System ERP w chmurze nie sprawia użytkownikowi kłopotów, ponieważ ogranicza ryzyko utraty danych, przestoju wynikającego z awarii sprzętu oraz ataków ze strony złośliwego oprogramowania. Dane są przechowywane i udostępniane użytkownikom przy wykorzystaniu najwyższych standardów szyfrowania w przemyśle.

• Wysoka dostępność. Dostawcy usług w chmurze przechowują dane klientów w wielu lokalizacjach odległych od siebie geograficznie i wykorzystują kopie zapasowe danych, aby zapewnić, że dane nie zostaną utracone. W połączeniu z wysoce wydajnymi mechanizmami zarządzania incydentami oraz raportowania, systemy ERP w chmurze osiągają wskaźnik bezawaryjnej pracy 99,9998%. Zlecając firmie zewnętrznej utrzymywanie systemu ERP jako usługi, producenci zyskują mniejszą złożoność i mniejsze ryzyko utraty swoich danych na skutek awarii sprzętu, katastrof, niezapisania danych przez pracowników czy przechwycenia ich przez cyberprzestępców.

System ERP w chmurze hostuje wszystkie dane, w tym ich kopie zapasowe, na serwerach dostawcy. Współpracuje z dostawcą przy instalowaniu aktualizacji oprogramowania oraz nowych funkcji i funkcjonalności. | Zdjęcie: Global Shop Solutions

Przeniesienie ERP do chmury obliczeniowej

Ilość czasu wymaganego do dokonania migracji systemu zarządzania ERP do chmury zależy od pewnej liczby czynników, począwszy od typu aktualnie wykorzystywanego w firmie ERP oraz ilości danych do przeniesienia. Niektóre mniejsze pakiety ERP zarządzają tylko kilkoma kluczowymi działaniami związanymi z produkcją, takimi jak harmonogramowanie, rejestracja czasu pracy, obliczanie kosztów oraz zarządzanie zapasami. Kompleksowe systemy ERP to kompletne pakiety, które obsługują dosłownie wszystko: od zarządzania halą fabryczną do zarządzania zapasami, zakupami, księgowością, zarządzania relacjami z klientem, kontrolą jakości i wieloma innymi dziedzinami.

Czas potrzebny na przetestowanie systemu ERP, które obejmuje jednoczesne uruchomienie systemów i w zakładzie, i w chmurze, aby zapewnić skuteczną migrację, może być także zmienny. Większe, bardziej złożone systemy zwykle mają więcej danych, tak więc potrzebne jest więcej czasu na ich załadowanie do chmury i przetestowanie systemu. Wykorzystywanie w firmie w systemie ERP wielu pochodzących od różnych producentów interfejsów programowych, takich jak CAD/CAM, EDI lub Nesting, także wydłuży czas potrzebny na przeprowadzenie kompleksowych testów.

Ponadto czasu wymaga znalezienie odpowiedniego systemu i dostawcy oraz stworzenie budżetu na system w chmurze. ERP w chmurze wymaga wysoce niezawodnego dostępu do Internetu. Zaleca się posiadanie rezerwowego połączenia internetowego, np. przez satelitę. Eksperci od chmur obliczeniowych zalecają także posiadanie firewalla w sieci lokalnej, który obsługuje szyfrowanie IPSEC oraz AES. Zależnie od wielkości budżetu, firma może potrzebować dokonania ponownej alokacji funduszy lub ponownej negocjacji umów z zewnętrznymi firmami z branży IT. Przeciętnie na przeniesienie systemu ERP do chmury potrzeba od czterech do sześciu tygodni. Firmy posiadające mniej modułów oraz oprogramowania do integracji mogą skrócić ten czas do zaledwie dwóch tygodni. Firmy posiadające więcej danych i pełny pakiet ERP mogą potrzebować nawet trzech miesięcy. Migracja systemu ERP do chmury nie wymaga wielu szkoleń, ponieważ system wygląda i działa tak samo jak ten pracujący lokalnie. Na monitorach komputerów wygląda identycznie. Te same są polecenia i opcje menu. Dla wielu producentów jedynym wymaganym tematem szkolenia jest: Jak łączyć się z chmurą lub przesyłać pliki do chmury.

Co muszą obejmować usługi w chmurze

Jest wielu różnych, małych i dużych, dostawców usług w chmurze. Niektórzy z nich oferują znacznie więcej funkcji i funkcjonalności niż inni. Przed wyborem dostawcy należy upewnić się, że oferuje on następujące możliwości:

• Integracja. Możliwość integracji ERP z dowolnym lokalnym systemem przechowywania danych, a także narzędziami do pracy zespołowej, takimi jak SharePoint, programami obsługującymi maszyny czy handel elektroniczny, jest niezbędnym warunkiem efektywności systemu w chmurze.

• Zautomatyzowany monitoring i rejestracja pracy zakładu. Umożliwia to firmie monitorowanie jej aplikacji, reagowanie na obejmujące cały system zmiany w funkcjonowaniu, optymalizowanie wykorzystania zasobów oraz uzyskiwanie pełnego obrazu kondycji sprzętu operacyjnego. Takie programy, jak CloudWatch firmy Amazon, identyfikują anomalie w systemie i rozwiązują problemy, tak aby aplikacje działały prawidłowo i bezbłędnie.

• Bezpieczny dostęp do ważnych danych dotyczących zarządzania firmą. Jedną z realnych i bardzo ważnych zalet oprogramowania ERP są dostosowywane do użytkownika panele typu dashboard, które dają zarządowi przedsiębiorstwa podsumowania na wysokim poziomie, dotyczące działalności firmy. Dostępne do szybkiej analizy są między takie dane, jak WIP, dotyczące wysyłki towarów. Dostęp do tych paneli powinien być łatwy i bezpieczny za pomocą połączenia z chmurą

• Technologia bezpieczeństwa danych na wysokim poziomie oraz praktyki dostawcy usług w chmurze. To powinno obejmować: uwierzytelnianie wielopoziomowe, regularne inspekcje ruchu sieciowego oraz ciągłe skanowanie pod kątem ataków za pomocą złośliwego oprogramowania. Dostawca usług w chmurze powinien dostarczyć firmie przemysłowej narzędzia, które pomogą jej dokonywać inspekcji własnych wdrożeń w chmurze oraz oznaczać flagami wszelkie nieprawidłowe wdrożenia.

System ERP firmy przemysłowej powinien ponadto być w stanie udzielać pomocy w kwestiach cyberbezpieczeństwa. Na przykład oprogramowanie ERP firmy Global Shop Solutions może ograniczać dostęp do danych w chmurze tylko do terenu zakładu firmy. Jeśli firma ma pracowników pracujących w domu, system ten może wyłączyć firewall dla każdego z komputerów tych pracowników lub też zezwolić na uruchamianie programu jedynie z adresu IP firmy przemysłowej.

Jakie firmy powinny rozważyć możliwość migracji?

System ERP w chmurze jest dobry dla firm międzynarodowych. które mają zakłady rozrzucone po całym świecie i borykają się z zarządzaniem systemem centralnym ze względu na różne strefy czasowe. Gdy firma ma wszystkie dane w jednej centralnej lokalizacji, a dostęp do chmury jest możliwy przez Internet, to problem różnych stref czasowych przestaje mieć znaczenie.

Ponadto chmura jest efektywną opcją dla firm, które szybko się rozrastają poprzez nabywanie lub budowę nowych zakładów. Takie nowe lokalizacje mogą szybko rozpocząć działalność, ponieważ chmura eliminuje potrzebę zainstalowania i skonfigurowania nowej infrastruktury sprzętowej. Ponadto stanowi ona opłacalną opcję dla małych producentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na zatrudnianie ekspertów od informatyki oraz dla tych, którzy posiadają wprawdzie system ERP dobrej jakości, ale działa on cały czas powoli.

Każdy producent, który potrzebuje najlepszego rozwiązania zabezpieczania danych i/lub ma wymagania dotyczące kompatybilności oprogramowania, może uzyskać korzyści z systemu ERP w chmurze. Kompleksowo zaszyfrowane dane, wiele kopii zapasowych oraz przywracanie systemu po awarii – wszystko to staje się prostsze i tańsze dzięki rozwiązaniu w chmurze. Hostowanie systemu ERP w zakładzie przemysłowym może być przeszkodą przy startowaniu w przetargach na kontrakty dla rządu ze względu na brak kompatybilności. Jeśli natomiast chodzi o redukcję czasu i kosztów zarządzania ERP, chmura obliczeniowa doskonale wykonuje to zadanie.

Gwałtownie rozwijający się Internet Rzeczy (IoT) zmienia obecnie przemysł produkcyjny na takie sposoby, których nie moglibyśmy wyobrazić sobie jeszcze 10 czy 15 lat temu. Ponieważ maszyny stają się coraz lepsze we wzajemnym komunikowaniu się, zaś technologia IoT staje się coraz bardziej złożona, potrzeba takich usług jak ERP w chmurze, ułatwiających relacje „maszyna z maszyną” oraz zrządzających nimi, drastycznie wzrośnie.

Dla wielu osób podjęcie ostatecznej decyzji sprowadza się do całkowitego kosztu posiadania (TCO). Przy szacowaniu kosztów usług ERP w chmurze nie należy jedynie porównywać bieżących wydatków na informatykę w firmie z kosztami usługi w chmurze. Zamiast tego należy przeanalizować budżet na informatykę w ciągu następnych 10 lat. Należy wziąć pod uwagę koszty częstej modernizacji sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania, przestojów spowodowanych awariami sprzętu, ciągłe zmiany w technologiach bezpieczeństwa danych, utraty danych oraz inne czynniki, które mogą wystąpić podczas zarządzania lokalnym systemem ERP w zakładzie.

System ERP w chmurze może zredukować koszty, poprawić wydajność ERP, ułatwić pracę zdalną i uczynić ją bezpieczniejszą, zapewnić większe bezpieczeństwo danych oraz przynieść więcej innych korzyści. Ponadto oferuje on to, co trudno przełożyć na cenę – spokój umysłu.


George Thuo, dyrektor ds. technologii chmury obliczeniowej w firmie Global Shop Solutions. Posiada rozległe doświadczenie we wdrożeniach systemów ERP w chmurze, aktualizacjach oprogramowania oraz wsparciu technicznym firm produkcyjnych. Jako dyrektor ds. technologii chmury obliczeniowej w firmie Global Shop Solutions kierował procesem budowania infrastruktury sprzętowej i programowej, wymaganej do zintegrowania oprogramowania ERP tej firmy z chmurą.