Zrównoważone cyberbezpieczeństwo

Firma WithSecure rozpoczyna inicjatywę „zielonego kodowania”  i zwraca uwagę na brak standardów dotyczących efektywności energetycznej oprogramowania.

Działająca w obszarze cyberbezpieczeństwa firma WithSecure stworzyła program W/Sustainability, w ramach którego będzie między innymi mierzyć i próbować zmniejszać ilość energii zużywanej przez oprogramowanie. To inicjatywa, do której firma zaprasza także innych przedstawicieli branży IT oraz ekspertów ze środowiska naukowego.

Redukcja poboru energii

Program „zielonego kodowania” ma na celu przede wszystkim optymalizację ilości energii zużywanej przez kod na urządzeniach końcowych klientów i zwiększanie ich świadomości w zakresie wpływu danej funkcjonalności na środowisko. Dopasowując poziom ochrony, użytkownicy będą mogli kierować się pełnym zakresem informacji. Dzięki systematycznemu pomiarowi efektywności energetycznej oprogramowania przez stworzone wewnętrznie środowisko testowe firma i klienci mogą być pewni, że kolejne wersje oprogramowania będą przynajmniej tak wydajne jak poprzednie.


Naszym długofalowym planem jest określenie celu w zakresie redukcji poboru energii, ale to wymaga analizy i obserwacji trendu. Z pewnością nie poprzestaniemy na obecnym poziomie, troska o środowisko jest jednym z naszych kluczowych filarów – wspomina Kinga Baran, Program Manager w WithSecure.

Tworzenie wydajnego kodu

Oprócz powyższych działań, programiści zostaną też przeszkoleni w zakresie tworzenia „wydajnego” energetycznie kodu. Firma wskazuje jednak na zewnętrzne wyzwania:

Obecnie nie ma niezależnych standardów dotyczących efektywności energetycznej oprogramowania. Inżynierowie mogą więc przeoczyć fakt, że możliwe jest tworzenie bardziej zrównoważonego kodu bez ograniczania funkcjonalności czy skuteczności ochrony. Nasze rozwiązania pokazują potencjał mierzenia efektywności i oszczędzania zużywanej energii poprzez praktyki programistyczne. Mam nadzieję, że skłonimy więcej firm do rozważenia wprowadzenia podobnego podejścia. Jesteśmy otwarci na współpracę w ramach inicjatywy z innymi organizacjami z branży – podkreśla Leszek Tasiemski, wiceprezes w WithSecure, który kieruje inicjatywą.

Odpowiedź na oczekiwania partnerów

W/Sustainability to program, który został stworzony na bazie wyników ankiety i pogłębionych wywiadów z klientami, inwestorami, liderami oraz pracownikami WithSecure. Konsultacje miały na celu zrozumienie znaczenia inicjatyw zrównoważonego rozwoju dla różnych interesariuszy.

Program W/Sustainability został pogrupowany w trzy obszary tematyczne:

  • Bezpieczniejszy i bardziej ekologiczny świat cyfrowy: Minimalizacja zużycia energii przez rozwiązania WithSecure przy jednoczesnej maksymalizacji wyników w zakresie bezpieczeństwa dla klientów. Dzielenie się wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa z wszystkimi, którzy jej potrzebują.
  • Sprawiedliwe miejsce pracy: Zapewnienie wszystkim pracownikom WithSecure poczucia, że mogą wnieść do pracy swoje najlepsze i prawdziwe „ja” oraz cieszyć się możliwościami nauki i rozwoju.
  • Odpowiedzialne prowadzenie działalności: Utrzymywanie najwyższych standardów etycznych i zapewnienie, że WithSecure odpowiedzialnie wybiera partnerów i dąży do zminimalizowania swojego wpływu na środowisko wszędzie, gdzie to możliwe.

Ochrona społeczeństwa cyfrowego jest naszym najważniejszym wkładem w bardziej zrównoważony świat. Nie chcemy jednak na tym poprzestać. Program W/Sustainability sprawia, że działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu są uwzględniane we wszystkich naszych decyzjach oraz przejrzyście raportowane – wyjaśnia Juhani Hintikka. prezes i dyrektor generalny WithSecure.

Więcej informacji w raporcie: WithSecure 2022 sustainability report.


WithSecure