Cyfrowa transformacja w przemyśle: Czas wrzucić wyższy bieg

Fot. www.freepik.com

Cyfrowa transformacja to przystosowanie biznesu do przyszłych potrzeb, a także odkrywanie nowych, lepszych sposobów jego prowadzenia.

Najprostsza definicja transformacji cyfrowej to wykorzystanie technologii cyfrowej, takiej jak komputery, sieci, bazy danych i Internet, do rozwiązywania problemów biznesowych. Definicja ta, choć poprawna, jest jednak niekompletna. Cyfrowa transformacja to wykorzystanie cyfrowych technologii w celu przystosowania biznesu do przyszłych potrzeb, a także odkrywania nowych, lepszych sposobów jego prowadzenia. Cyfrowa transformacja tworzy nowe możliwości i nowe procesy, zmniejsza koszty kapitałowe i operacyjne, wzmacnia zespoły, usprawnia podejmowanie decyzji oraz tworzy nowe, lepsze produkty i usługi dla klientów. W swojej istocie transformacja cyfrowa dotyczy bardziej ludzi i procesów niż technologii cyfrowej. Wykorzystuje ona możliwości technologii cyfrowej do usprawnienia i przekształcenia procesów biznesowych oraz zadań wykonywanych przez ludzi. Umacnia ona pozycję ludzi, dostarcza wartości klientom i zapewnia zyski akcjonariuszom. Większość regionów i typów przedsiębiorstw rozpoczęła już podróż w kierunku transformacji cyfrowej. Sektor produkcyjny nie jest tu wyjątkiem. W większości krajów uprzemysłowionych firmy produkcyjne wykorzystują niezliczone technologie cyfrowe, a także korzystają z wiedzy pracowników na temat Internetu i technologii, aby przekształcić swoje przedsiębiorstwa w potęgi gospodarcze. Jakie rodzaje technologii cyfrowych są wykorzystywane w przemyśle produkcyjnym w celu przeprowadzenia transformacji cyfrowej?

■ Systemy sztucznej inteligencji (AI) analizują ogromne ilości danych i wydobywają trendy i wiedzę z pozornie niespójnych danych liczbowych.

■ Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT):  Inteligentne urządzenia, inteligentne maszyny i inteligentne czujniki funkcjonują poprawnie tylko gdy są ze sobą połączone i mogą się ze sobą komunikować. Dzięki nim wiemy w czasie rzeczywistym, co się dzieje z procesami produkcyjnymi.

■ Uczenie maszynowe (ML): Inteligentne maszyny tworzą i rozszerzają swoje własne modele matematyczne, aby podejmować decyzje, a nawet przewidywać, bez konieczności programowania; zasadniczo uczą się z przeszłości i z otaczającego je świata.

■ Rzeczywistość rozszerzona (AR): Wszystko w świecie rzeczywistym może zostać wzbogacone o informacje cyfrowe – nie tylko wizualne, ale także informacje związane z innymi zmysłami.

■ Wirtualna rzeczywistość (VR): Choć VR jest już od jakiegoś czasu wykorzystywana w grach komputerowych, to obecnie wykorzystuje się ją również do tworzenia symulacji, szkoleń i wielu innych zastosowań.

■ Cyfrowy bliźniak: Cyfrowe bliźniaki są połączone ze swoimi fizycznymi odpowiednikami, tworząc systemy cyberfizyczne. Cyfrowe bliźniaki otrzymują ciągły strumień danych w czasie rzeczywistym od fizycznego bliźniaka, stając się jego cyfrową repliką.

■ Cyfrowy strumień: W miarę jak części i produkty przemieszczają się przez zakład produkcyjny, są zużywane, produkowane i przekształcane w trakcie całego procesu. Cyfrowy strumień to szczegółowe dane od początku do końca procesu.

■ Systemy realizacji produkcji (MES): Systemy MES istnieją już od dawna, ale w ramach strategii cyfrowej transformacji zyskują nowe życie. Każdy zakład, który realizuje zlecenia produkcyjne, potrzebuje systemu MES.

■ Identyfikacja radiowa (RFID) i inne systemy identyfikacji elektronicznej, wszechobecne w przemyśle, są w stanie zidentyfikować każdy obiekt i są niezbędne w strategii transformacji cyfrowej.

■ Zaawansowana robotyka: Robotyka nadal rozwija się skokowo. Jest to niemal niewyobrażalne, aby jakikolwiek zakład produkcyjny mógł w ogóle istnieć bez autonomicznych robotów.

■ Roboty współpracujące: Roboty współpracujące posuwają robotykę o krok dalej, współdziałając z ludźmi, ramię w ramię.

■ Mobilny Internet: Łatwo jest uznać mobilne smartfony za coś oczywistego. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym wszystko i wszyscy są maksymalnie mobilni.

■ Druk 3D: Wiele osób wie, że druk 3D buduje obiekt trójwymiarowy na podstawie projektu komputerowego. Druk 3D stworzył również nowy rodzaj produkcji – produkcję addytywną – gdzie produkty są tworzone przez dodawanie materiałów warstwa po warstwie.

■ Chmura i przetwarzanie brzegowe: Przechowywanie danych na żądanie i moc obliczeniowa na żądanie istnieją niemal wszędzie. Technologie chmury i przetwarzania brzegowego umożliwiają korzystanie z możliwości cyfrowych, często w dowolnym miejscu i czasie.

Istnieje więcej technologii, będących częścią transformacji cyfrowej, w tym blockchain, drony, rozszerzony Internet Rzeczy (IoT), automatyzacja pracy umysłowej, media społecznościowe, nowe rodzaje magazynowania energii, genomika następnej generacji i wiele innych.

Transformacja cyfrowa i technologie przekształcają przemysł wytwórczy w potęgę gospodarczą poprzez:

■ Zwiększanie zdolności produkcyjnych:

– zwiększanie wydajności do teoretycznego maksimum i poza nie,

– zwiększenie wydajności bez stosowania dodatkowego sprzętu lub pracy,

– ograniczenie przestojów i zwiększenie ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

■ Zwiększenie przepustowości:

– zwiększenie prędkości i przepływu dóbr,

– skrócenie czasu oczekiwania w kolejce i czasu realizacji pomiędzy procesami,

– zwiększenie wydajności pracy poprzez redukcję nieproduktywnego czasu oczekiwania.

  Odejście od stosowania zapisu informacji w formie papierowej:

– zwiększenie efektywności i produktywności,

– szybsza reakcja na zmiany,

– zwiększenie elastyczności operacyjnej,

– zmniejszenie liczby błędów związanych z zapisywaniem informacji na papierze,

– dostarczanie danych w formie cyfrowej do ludzi, kiedy i gdzie są one potrzebne,

– wspieranie decyzji poprzez wgląd w pracę, zadania, materiały, jakość itp.,

– eliminacja papierowych kart pracy, papierowych raportów i wiele więcej.

■ Zarządzanie materiałami:

– Zmniejszenie ilości “zagubionych” materiałów dzięki wglądowi w informacje na temat zadań, ilości materiału, lokalizacji itp.

– Zwiększenie szybkości przepływu materiałów dzięki lepszemu kolejkowaniu i widoczności

– Zwiększenie dokładności dzięki zautomatyzowanym danym o użytych komponentach.

■ Poprawa jakości:

– szybka poprawa jakości produkcji poprzez rozwiązywanie problemów na miejscu,

– zintegrowanie jakości z procesem, a nie z kontrolami po fakcie,

– wspieranie procesów ciągłego doskonalenia za pomocą danych dotyczących jakości.

■ Poprawa obsługi klienta:

– zapewnienie wglądu w zadania, aby budować to, co jest potrzebne, wtedy, kiedy jest potrzebne,

– skrócenie czasu realizacji zamówień klientów dzięki zwiększonej szybkości,

– zwiększenie dokładności zobowiązań dzięki aktualnemu obrazowi sytuacji,

– zmniejszenie opóźnień i problemów z klientami dzięki lepszej jakości.

■ Zwiększenie rentowności:

– zwiększenie przepustowości bez wzrostu kosztów pracy,

– zmniejszenie kosztów związanych z opóźnieniami, przeróbkami, oczekiwaniem itp.,

– zwiększenie asortymentu produktów, obsługa większej liczby klientów,

– konsolidacja operacji produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności,

– przekierowanie siły roboczej do wykonywania operacji i zaspokajania potrzeb produkcyjnych, mających priorytet w danym momencie,

– zmniejszenie kosztów związanych z niezgodnościami i innymi problemami jakościowymi,

– rozszerzanie linii produktów, klientów itp.

Technologia cyfrowa i transformacja cyfrowa pomagają firmom na nowo zdefiniować podejście do klienta. Mogą one lepiej nawiązywać indywidualne relacje z klientami, nagradzać i motywować kanały sprzedaży i marketingu na nowe sposoby oraz oferować nową wartość dzięki połączonym produktom. Pomaga to również firmom w przeprojektowaniu procesów operacyjnych i włączeniu danych użytkowych do procesów innowacji i marketingu, przyspieszeniu i ułatwieniu procesów automatyzacji oraz bardziej przewidywalnej i proaktywnej konserwacji sprzętu. Być może najważniejsze jest to, że stanowi wyzwanie dla modeli biznesowych i pomaga firmom przekształcić się z firm produktowych w organizacje skoncentrowane na usługach, wykorzystujące dane w celu zwiększenia jakości, wydajności i przychodów oraz wzbogacające doświadczenia fizyczne o doświadczenia cyfrowe. Transformacja cyfrowa jest rzeczywistością. Dzisiejsi producenci mogą wykorzystać technologie cyfrowe do przekształcenia swoich procesów biznesowych. Mogą obniżyć koszty, wzmocnić pozycję pracowników, usprawnić proces podejmowania decyzji oraz stworzyć nowe, lepsze sposoby dostarczania produktów i usług. Mogą dostarczać lepszy produkt klientom i zapewniać większy zwrot dla akcjonariuszy. Zwrot z transformacji cyfrowej jest realny i ma już miejsce. Technologia jest już dostępna i gotowa do pracy. Nie ma wymówek. Nadszedł czas, aby producenci przyspieszyli i włączyli kolejny bieg w wyścigu transformacji cyfrowej.


John Clemons jest konsultantem firm Rockwell Automation i Maverick Technologies. Maverick Technologies jest partnerem merytorycznym Control Engineering.