Integratorzy IT na polskim rynku

Do pobrania:

Rynek integratorów w Polsce

Czy lepiej integrować różne aplikacje, czy wdrażać zintegrowane systemy oferujące kompleksową funkcjonalność? A może współczesne rozwiązania integracyjne łączą zalety obu podejść?

Integracja IT to stworzenie jednego, spójnego systemu łączącego wysokiej jakości sprzęt, oprogramowanie i myśl techniczną. To połączenie wiedzy i umiejętności pracowników, doświadczenia firmy, wyspecjalizowanych narzędzi do zarządzania oraz zaawansowanych urządzeń w harmonijną całość, aby zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa, usprawnić przepływ informacji, ułatwić wszystkim działom śledzenie na bieżąco produkcji, potrzeb materiałowych, czyli – podnieść jego konkurencyjność a w konsekwencji rentowność.

Obecnie wszystkie liczące się na rynku przedsiębiorstwa opierają swą pracę na niezawodności infrastruktury informatycznej. Najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania informatyczno-biznesowe wymagają perfekcyjnego połączenia specjalistycznych elementów składowych oraz ich efektywnego dostosowania do istniejącej w przedsiębiorstwie infrastruktury IT. Zbudowanie sprawnego, efektywnego i bezpiecznego systemu IT najlepiej powierzyć wyspecjalizowanym w tej dziedzinie firmom integratorskim.

Nietuzinkowe zalety

Do stworzenia wyspecjalizowanego systemu informatycznego, opartego na procesach oraz integracji istniejących u klienta systemów potrzeba nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również wyobraźni. Trzeba dokładnie rozpoznać potrzeby firmy, zbadać istniejącą infrastrukturę, aby zaproponować optymalne rozwiązanie na miarę możliwości klienta. Szansę na odniesienie sukcesu na rynku dają systemy szyte na miarę, ale nie każde przedsiębiorstwo na to stać, zwłaszcza jeśli sporo wcześniej zainwestowało w pojedyncze moduły lub systemy służące do zaspokajania najpilniejszych potrzeb.  

Najprościej informatyzować każdą dziedzinę osobno. Integracja rozwiązań wymaga kunsztu. Dlatego koszty integracji rozwiązań są często wyższe niż koszty elementów składowych systemu.

Integracja w ramach przedsiębiorstwa

Mówiąc o integracji systemów, najczęściej mamy na myśli współdziałanie systemów informatycznych w ramach przedsiębiorstwa. W dobie Internetu pojęcie integracji można rozszerzyć również na współdziałanie systemów partnerów handlowych.

Zdobywanie przewagi konkurencyjnej związane jest z posiadaniem informacji – szybkiej i rzetelnej. Informacje takie można uzyskać, integrując funkcjonujące w przedsiębiorstwie systemy dziedzinowe lub wdrażając filozofię zarządzania procesami.

Coraz większą popularnością cieszą się narzędzia informatyczne ułatwiające integrację poszczególnych procesów z pozostałymi działami przedsiębiorstwa. Sprawnie działające systemy zarządzania informacją, obejmujące wszystkie obszary przedsiębiorstwa, mogą podlegać integracji w ramach łańcucha współpracujących ze sobą partnerów.

Integracja w sektorze przemysłowym

Polski rynek integratorów IT ma bogatą, bardzo zróżnicowaną ofertę. Przedsiębiorstwa wnikliwie przyglądają się działającym na rynku integratorom, sprawdzają referencje – tzw. case study – szukając wśród klientów rozwiązań swoich największych konkurentów.

Przygotowując nasz raport nt. rynku integratorów IT w Polsce, zawęziliśmy obszar poszukiwań do firm, które skupiają się na usługach integracyjnych dla sektora przemysłowego. Przyjęliśmy, że jeśli firma nie odpowiedziała na ankietę, nie będziemy umieszczać jej w wykazie, żeby nie zarzucać czytelników niesprawdzonymi informacjami.

Nasze pytanie o liczbę kontraktów w sektorze przemysłowym w roku 2007 miało charakter jedynie informacyjny. Nie zamierzamy na tej podstawie ustalać rankingów. Trudno bowiem porównywać takie dane – mogą oznaczać niewiele dużych kontraktów lub wiele małych.

Rynek

Według raportu Gartnera „IT Services in Europe, the Middle East and Africa, 2005– –2010, Final Update” (opublikowanego 22 grudnia 2006 r.) rynek usług IT w rejonie EMEA osiągnął w 2005 r. wartość 174 mld euro. Analitycy prognozują jego wzrost do 229,8 mld euro w 2010 r.

IDC oszacowała wartość rynku usług integracyjnych w 2005 r. w Polsce na 474,29 mln USD, co stanowi 27,9% całego rynku usług IT w naszym kraju. Według analityków IDC rynek integracji będzie rósł dynamicznie w ciągu najbliższych 5 lat.

Z kolei według szacunków firmy badawczo- analitycznej DiS w 2007 r. rynek IT wzrósł nieco mniej niż przewidywano, ale i tak najwięcej na przestrzeni 7 lat, bo o 25,7% (z 18,1 mld zł w 2006 r. do 22,8 mld zł). Rynek informatyki stosowanej w gospodarce rósł w tempie wolniejszym niż rynek informatyki użytkowej (osobistej). Według DiS dynamika wzrostu integracji systemowej wyniosła ok. 22% (rok 2007 w stosunku do 2006).

Polski rynek integratorów zmienił się w 2007 r. W tej chwili trudno jednoznacznie zdefiniować firmę pod kątem jej profilu działania. Jeszcze kilka lat temu rynek IT dzielił się na producentów oraz usługodawców, w tej grupie mieścili się integratorzy, firmy konsultingowe czy oferujące usługi outsourcingu. Dziś szeroko rozumianą integracją zajmują się również dostawcy middleware i to oni w obliczu coraz większej popularności platformy SOA mogą pełnić wiodącą rolę.

W dobie konsolidacji na rynku IT pozostały giganty, które poprzez akwizycje rozszerzają ofertę lub zasięg działania. Przykładem Asseco Poland SA, która właśnie wchłonęła Prokom Software. – Dzięki połączeniu będzie możliwa integracja najlepszych polskich zasobów informatycznych, uporządkowanie oferty rynkowej oraz wykluczenie ewentualnej wzajemnej konkurencji – deklaruje zarząd Asseco Poland.

Obok światowych i rodzimych gigantów pozostają firmy specjalizujące się tylko w dziedzinie integracji, np. działająca na rynku MSP spółka 7milowy, która otrzymała tytuł „Najlepszego dostawcy IT dla przemysłu 2007” w kategorii integrator systemu zagranicznego ERP – przyznany przez redakcję MSI Polska. W ubiegłym roku tytuł ten przypadł w udziale firmie Hogart.

Prognozy

– Większe szanse na ciekawe projekty IT daje szeroko rozumiany sektor przemysłowy – uważa Ewa Zborowska z IDC Poland – który będzie potrzebował znacznie bardziej różnorodnych rozwiązań IT zarówno pod względem zaawansowania, jak i złożoności, a to daje pole do popisu zarówno znanym, dużym integratorom z szerokim wachlarzem usług i produktów, jak i mniejszym, często niszowym dostawcom usług, specjalizującym się np. w integracji rozwiązań sieciowych czy systemów zarządzania produkcją.

– Istotą integracji jest łączenie wielu rozwiązań informatycznych, często bazujących na różnych standardach, w jeden spójny system przetwarzania informacji – wyjaśnia Marek Grzebyk, dyrektor Działu Rozwoju Aplikacji firmy Hogart. – To łączenie odbywa się różnymi metodami i w różnych celach. Część firm konsoliduje swoje rozwiązania, część chce tylko umożliwić wymianę danych między istniejącymi systemami lub partnerami. Firmy są coraz bardziej spragnione efektu integracji w postaci nieograniczonego dostępu, i to w czasie rzeczywistym, do wszelkiej informacji zarządczej.

Czy lepiej więc integrować różne aplikacje, wykorzystując coraz bardziej popularną architekturę zorientowaną na usługi (Service Oriented Architecture – SOA), czy wdrażać zintegrowane systemy oferujące kompleksową funkcjonalność? A może współczesne rozwiązania integracyjne łączą zalety obu podejść? W każdym przypadku integratorzy mają pełne ręce roboty. 

Szeroko rozumiany sektor przemysłowy daje szansę na ciekawe projekty IT

 

Po niezbyt rewelacyjnym dla rynku usług roku 2006 można zaryzykować stwierdzenie, że rok 2007 był dużo lepszy. Wyniki finansowe spółek IT potwierdzają przewidywania IDC, że rynek szeroko pojętych usług integratorskich, obejmujących zarówno integrację w zakresie aplikacji, jak i rozwiązań sieciowych czy infrastruktury sprzętowej, pozostanie jednym z wiodących na rynku usług IT.

 

W dużej mierze jest to wynikiem dojrzałości polskiego rynku IT oraz posiadanych przez klientów zasobów informatycznych. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu klienci kupowali pojedyncze urządzenia czy aplikacje, które miały spełniać określone zadania, obecnie oczekują oni, że nowe elementy będą efektywnie współpracować z posiadaną infrastrukturą.

 

Ponadto coraz bardziej widoczny jest trend zanikania granicy pomiędzy czystym IT a biznesem. Klienci nie szukają aplikacji realizującej pewne funkcje, ale oczekują od dostawców kompleksowej propozycji, która pomoże rozwiązać określony problem biznesowy. Stąd rosnące zainteresowanie niekoniecznie ogromnymi, „wszystko mającymi i wszystko robiącymi”, a raczej mniejszymi, bardziej skupionymi na konkretnym obszarze rozwiązaniami, które np. pomagają usprawnić obsługę klienta czy zarządzanie zapasami.

 

Nie należy również zapominać o innej granicy, która stopniowo staje się coraz mniej wyraźna i przekłada się na rosnący popyt na usługi integratorskie, czyli postępującej konwergencji pomiędzy IT a telekomunikacją. Coraz częściej operatorzy telekomunikacyjny stają się konkurencją dla spółek IT, oferując szersze portfolio usług niż tylko telefonia stacjonarna czy mobilna lub transmisja danych. Konkurują głównie z tymi integratorami IT, którzy do tej pory specjalizowali się w rozwiązaniach sieciowych czy data center.

 

Ogólna dobra koniunktura w ubiegłym roku przełożyła się dobre wyniki spółek, także z sektora przemysłowego, które chętniej niż w poprzednich latach inwestowały w projekty informatyczne. Były tego różne przyczyny. Z jednej strony spółki nareszcie zaczęły zarabiać, znalazły się więc środki, które w rozwiązania IT, często planowane od dość dawna, można było zainwestować. Z drugiej strony szybko rozwijające się spółki napotykały problem nienadążania wykorzystywanych systemów czy rozwiązań za ich rosnącymi potrzebami, dotyczy to szczególnie dynamicznie rozwijającego się sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Mimo że sektory takie jak banki czy administracja pozostają wciąż najbardziej interesujące jako klienci, wydaje się, że ich atrakcyjność będzie malała. Większe szanse na ciekawe projekty IT daje szeroko rozumiany sektor przemysłowy, który będzie potrzebował znacznie bardziej różnorodnych rozwiązań IT zarówno pod względem zaawansowania, jak i złożoności, a to daje pole do popisu zarówno znanym, dużym integratorom z szerokim wachlarzem usług i produktów, jak i mniejszym, często niszowym dostawcom usług, specjalizującym się np. w integracji rozwiązań sieciowych czy systemów zarządzania produkcją.

 

Rok 2007 upłynął na polskim rynku pod znakiem połączeń, przejęć i konsolidacji grup kapitałowych, a także pojawiania się nowych, niedużych graczy, którzy szukają dla siebie miejsca na rynku. Dość wspomnieć zakończenie połączenia Emaksu i CL, konsolidację grupy Asseco, kolejne połączenie w grupie ABG czy ostatnio sfinalizowane, a ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku, połączenie Asseco i Prokomu (co przypomina, że rynek nie jest, niestety, obojętny wobec zawirowań w świecie polityki).

 

Szansą na dodatkowe inwestycje są często fundusze unijne. Myślę jednak, ze należy być ostrożnym z przesadnymi nadziejami na potężny zastrzyk środków z tej strony. Ostatnie informacje pokazują, że zdobycie takiego finansowania nie będzie łatwe, a klienci i tak będą musieli zainwestować własne środki. Dlatego moim zdaniem lepiej liczyć na dobrą formę naszych spółek i ich własne plany inwestycyjne. 

Ewa Zborowska IDC Poland

Jakie usługi integracyjne będą w najbliższym czasie najbardziej popularne w sektorze przemysłowym?

Odpowiedzi udzielone redakcji MSI przez przedstawicieli ankietowanych firm 

Askom

Systemy MES, sprzęg MES z ERP

7milowy

Firmy działające w branży przemysłowej często borykają się z problemami dotyczącymi różnorodnej specyfiki planowania i obsługi cyklu produkcyjnego. Produkcja ciągła, produkcja na zlecenie, montaż na zlecenie wymagają od przedsiębiorstwa stałych dostosowań do zmieniającego się rynku.

Biorąc pod uwagę tę specyfikę rynku możemy przypuszczać, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP znacząco wzrośnie. Równocześnie odnotowujemy coraz większe zainteresowanie systemami CRM wspierającymi zarządzanie relacjami z klientem, jak również narzędziami BI (Business Intelligence) wspierającymi działania analityczne i strategiczne w firmie.

Warto również zwrócić uwagę na przedsiębiorstwa MSP w tym sektorze, które dzięki ożywieniu gospodarczemu dysponują zwiększonymi środkami własnymi na wzrost konkurencyjności, w tym na systemy informatyczne.

Datacom Software

Wdrożenie Workflow i systemów CRM

E Ditrect

Centralizacja zasobów informatycznych, wirtualizacja

IDS Scheer Polska

Wdrażanie rozwiązań SOA, BPM

itelligence

Integracja aplikacji obszaru ERP z rozwiązaniami zaawansowanymi typu SCM czy SEM

Softex Data

  • Rozwiązania do zarządzania obiegiem dokumentów oraz bezpiecznego składowania danych
  • Usługi w zakresie bezpiecznego przesyłania informacji przez sieć (w firmach o rozproszonej strukturze)

Solidex

Migracja sieci LAN, wdrażanie technologii MPLS, projektowanie i wdrażanie sieci WLAN (magazyny wysokiego składowania), projektowanie i wdrażanie systemów telefonii IP oraz systemów wideokonferencyjnych opartych na IP

Surfland Systemy Komputerowe SA

Budowa sieci WAN i uruchamianie usług komunikacyjnych na bazie sieci WAN

Transition Technologies

Enterprise Service Bus, zarządzanie tożsamością

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne

Integracja aplikacji centralnych, wspierających procesy produkcyjne i zarządcze z aplikacjami wspierającymi sprzedaż i obsługę klienta

ZETO SA w Poznaniu

Naszym zdaniem usługi związane z wdrażaniem portali korporacyjnych służących do unifikacji i integracji różnego typu aplikacji funkcjonujących u klientów 


Integratorzy IT na polskim rynku

Uzupełnienie informacji z tabeli (firmy w kolejności alfabetycznej) 

7milowy

Rodzaj świadczonych usług integracyjnych:

1. wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie klasy ERP (SAP i Microsoft Dynamics AX) z zastosowaniem autorskiej metodyki SPRINT opartej na wiedzy biznesowej konsultantów i doświadczeniach z wdrożeń w innych firmach różnych branż: przemysłowej, kosmetycznej, spożywczej, mięsnej, meblarskiej, metalowej, tworzyw sztucznych, handlowo-usługowej, budowlanej i innych;

2. doradztwo biznesowe, którego celem jest pomoc firmom w zwiększaniu rentowności biznesu, oparte głównie na analizie przedwdrożeniowej polegającej na badaniu efektywności firmy, definiowaniu źródeł problemów, pomocy w ustanawianiu celów do osiągnięcia i sposobów ich realizacji;

3. wdrażanie systemu Microsoft Dynamics CRM;

4. wdrażanie rozwiązań BI, SCM i PLM

Integrowanie aplikacji korporacyjnych (EAI – Enterprise Application Integration): 7milowy w ramach projektów wdrożeniowych zajmuje się integracją systemów klasy ERP z aplikacjami korporacyjnymi. Firma ma bogate doświadczenie w tego typu działaniach – z sukcesem zintegrowała systemy ERP z czytnikami kodów, aplikacjami do zaawansowanego planowania produkcji czy systemami CRM

Liczba kontraktów zrealizowanych w sektorze przemysłowym w 2007 r.: w roku 2007 zawarto 10 projektów wdrożeniowych w branży przemysłowej, zamknięto projekty w trzech firmach (Stelweld, Scanclimber oraz Karmex); pozostałe projekty realizowane są wg harmonogramów i ich zakończenie przewidziane jest na 2008 r.

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: Fabryka Mebli Biurowych MDD (w trakcie realizacji): wdrożenie systemu SAP; Karmex sp. z o.o. (VIII 2007): wdrożenie systemu SAP; ZPB Kaczmarek (w trakcie realizacji): wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX; Stelweld sp. z o.o. (XI 2007): wdrożenie systemu SAP 

IDS Scheer Polska

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: PGNiG SA (lipiec 2007): ARIS Services; KWB Konin w Kleczewie SA (październik 2007): SAP implementation; Farmacol SA (wrzesień 2007): SAP implementation; PGNiG SA (listopad 2007): ARIS Services; Fenice Poland (wrzesień 2007): wdrożenie systemu SAP 

itelligence

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: Alba Polska SA (2007-2008): wdrożenie SAP w obszarach: rachunkowość finansowa, środki trwałe, controlling, logistyka; pierwszy klient itelligence w branży recyklingu, obszerne wdrożenie obejmujące 8 spółek grupy w Polsce; Winkhaus Polska sp. z o.o. (2007): wdrożenie SAP w obszarach: rachunkowość finansowa, controlling, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka magazynowa, planowanie produkcji 

KOM-PAKT

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: wdrożenia ZSI: Elektrownia Skawina (12.2007); Elektrownia Chorzów (12.2007); Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie (12.2007) 

PrimeSoft Polska

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: integracja systemowa: Rd bud sp. z o.o. (V 2007); Poznańska Palarnia Kawy Astra sp. z o.o. (X 2007); Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Dromost sp. z o.o. (XI 2007); Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hydrobudowa 9 SA (XI 2007); Getin Bank SA (2007) 

Qumak-Sekom

Rodzaj świadczonych usług integracyjnych: wdrażanie rozwiązań, implementacje, szkolenia i konsultacje, audyty systemów informatycznych, serwis i wsparcie techniczne w zakresie integracji sieciowej, systemowej i aplikacyjnej. Oferta obejmuje integrację różnych systemów i różnego typu sprzętu komputerowego w spójny, całościowy system informatyczny: rozwiązania sieciowe, unified communications, infrastruktura IT, bezpieczeństwo informatyczne, rozwiązania dla data center, aplikacje biznesowe – contact center, systemy ERP i CRM, ITSM (IT Service Management), BPM (Business Process Management), integracja aplikacji biznesowych

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: Enion SA (29.05-08.12.2007): implementacja systemu backupowego Veritas NetBackup 6.0, w tym licencje Veritas z usługą przygotowania infrastruktury, montażu, konfiguracji i uruchomienia w środowisku backupowym. Projekt w powiązaniu z kolejnym etapem instalacji i rozbudowy zawansowanej biblioteki Sun StorageTek SL500 dostarczonej i uruchomionej na przełomie 2006/2007 r. Dostawa oraz instalacja i konfiguracja sprzętu serwerowego Sun Microsystems – klasy SunFire X4500, SunFireX490 z rozbudową clustra na jego bazie i dostawą wymaganych elementów, SunFire X2100 z terminalami Sun Ray 270 dla Oddziału ZEK – całość z usługami montażu i konfiguracji środowiska terminalowego oraz integracji z usługą Active Direktory, ponadto dalsza konfiguracja środowiska serwerowego na bazie serwerów klasy HP Blade; Instytut Nafty i Gazu w Krakowie (2.04-30.11.2007): konfiguracja infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz projekt i realizacja wyposażenia serwerowni z zabezpieczeniem awaryjnym APC na bazie sprzętu serwerowego HP rack DL380, przełączników HP ProCurve Switch 2810 oraz zaawansowanych Firewall Cisco ASA 5520 z instalacją oraz konfiguracją systemów MS Svr oraz archiwizacji BrightStor ARCserver. Backup, integracja z istniejącą strukturą, instalacja i konfiguracja oprogramowania, migracja danych (serwery: bazodanowy, pocztowy, archiwizacji), instalacja firewalla oraz konfiguracja szyfrowanych połączeń i integracja z istniejącą strukturą sieci WAN; Valeo sp. z o.o. (czerwiec 2007): budowa i przeniesienie systemu do nowej serwerowni, przedsięwzięcie trudne ze względu na to, że fabryka ma tylko 24 godziny przestoju w ciągu roku i trzeba było się zmieścić w tym terminie, aby przenieść całą infrastrukturę back office i uruchomić system produkcyjny; PKP Przewozy Regionalne (grudzień 2007, w trakcie realizacji): budowa centralnego systemu archiwizacji i backupu z wirtualizacją zasobów dyskowych, obejmującego macierz dyskową (IBM DS. 4800), system agregacji pamięci masowej (IBM SVC), bibliotekę taśmową z oprogramowaniem do zarządzania systemem backupu (IBM Tivoli Storage Manager), wszystko oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach IBM (nieliczne jeszcze w Polsce wdrożenia)

Softex Data

Integrowanie aplikacji korporacyjnych (EAI – Enterprise Application Integration): różnych aplikacji w ramach jednego przedsiębiorstwa – w zakresie WFG; aplikacji współpracujących ze sobą przedsiębiorstw – w zakresie systemów bezpieczeństwa

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: BOT Turów (wrzesień 2007): usługi w zakresie polityki bezpieczeństwa druku; Krajowa Spółka Cukrowa (grudzień 2007): usługi systemów bezpieczeństwa w zakresie integracji i migracji danych; Terranova (sierpień 2007): usługi Workflow oraz w zakresie archiwizacji danych 

Solidex

Integrowanie aplikacji korporacyjnych (EAI – Enterprise Application Integration): różnych aplikacji w ramach jednego przedsiębiorstwa – systemy pocztowe, zarządzania tożsamością, autorskie oprogramowanie tworzone na potrzeby integrowanych systemów

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: duże przedsiębiorstwo z branży budowlanej: wdrożenie telefonii IP; duże przedsiębiorstwo z branży energetycznej: readresacja i przebudowa sieci WAN; duże przedsiębiorstwo z branży budowlanej: wdrożenie zapasowego data center; duże przedsiębiorstwo z branży metalurgicznej: wdrożenie MPLS 

Surfland Systemy Komputerowe SA

Firma powstała w 1987 r. jako dział komp. PPH Surfland sp. z o.o.; w 1998 r. jako Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o.

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: Toyota Motor Manufacturing Poland (marzec 2007): wdrożenie systemu fax-serwer, modernizacja i rozbudowa systemu sieciowego LAN; Toshiba Television Central Europe (czerwiec 2007): wdrożenie systemu sieciowego (m.in. rozwiązanie komunikacyjne oparte na VoIP); Sharp Manufacturing Poland (sierpień 2007): kompleksowe wdrożenie infrastruktury IT (instalacje niskoprądowe, infrastruktura sieciowa LAN/WAN, telefonia IP, serwery) 

Transition Technologies

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: PKP Energetyka (listopad 2007): wdrożenie i integracja z systemami korporacyjnymi systemu wspomagającego handel na konkurencyjnym rynku energią elektryczną; Polska Energia (grudzień 2007): wdrożenie i integracja z systemami korporacyjnymi systemu wspomagającego handel na konkurencyjnym rynku energią elektryczną; PGNiG o. Odolanów (grudzień 2007): integracja danych produkcyjnych we wspólnym hurtownianym środowisku analitycznym 

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne

Ważniejsze kontrakty w 2007 r. w sektorze przemysłowym: Raw-Pol (2007): integracja call center z aplikacjami biznesowymi; Robobat (2007): integracja systemu telekomunikacyjnego z CRM; International Paper (2007): rozbudowa systemu telekomunikacyjnego


 

Przemysł zaczyna nadrabiać dystans i oczekuje profesjonalnych usług

 

Andrzej Swolkień wiceprezes zarządu, dyrektor Pionu Integracji Systemowej Qumak-Sekom SA

 

Rynek IT w Polsce przeżywa rozkwit. Dobra koniunktura gospodarcza sprawia, że coraz więcej firm inwestuje w swój rozwój, sięgając po narzędzia IT. Wzrosła świadomość użytkowników, którzy oczekują rozwiązań wbudowanych w strukturę ich firmy, a nie produktów pudełkowych. Dotyczy to zarówno sprzętu, jak i oprogramowania, i generuje coraz więcej projektów integracyjnych. W roku ubiegłym obserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie, odpowiedzialnymi za relacje z klientami i bezpieczeństwo. Realizowane projekty to coraz bardziej hybrydowe rozwiązania spinające dostępne systemy. Bardzo dobrze widać to we wdrażaniu usług sieciowych połączonych z integracją przesyłu danych, głosu i wizji. Projekty te budowane są w formie platformy komunikacyjnej łączącej wiele lokalizacji umożliwiającej odbywanie spotkań na odległość.

 

Coraz modniejszym hasłem staje się filozofia Unified Communications. Bezapelacyjnie swój złoty okres przeżywają systemy bezpieczeństwa IT. Projekty nowo powstających czy modernizowanych sieci komputerowych obejmują wyposażanie w zabezpieczania przed podsłuchem, włamaniami, phishingiem, wirusami czy spamem.

 

Nasz rozwój zdeterminowany jest przez oczekiwania naszych klientów. Już teraz, oprócz usług stricte integracyjnych, pełnimy rolę doradcy. Odbiorcy coraz częściej oczekują koncepcji, które najbardziej efektywnie będą wspierać kluczowe obszary ich działalności. Użytkownicy spodziewają się takich narzędzi IT, które ułatwią podejmowanie właściwych decyzji biznesowych – pomogą zmniejszyć koszty prowadzonej działalności, usystematyzować własną wiedzę w oparciu o analizę dostępnych, zgromadzonych danych.

 

Obserwujemy duże zainteresowanie usługami projektowania i budowy data center, obejmującymi cały projekt serwerowni, poczynając od podłogi technologicznej przez wyrafinowane systemy kontroli dostępu, bezpieczeństwa pożarowego po systemy BMS scalające wszystkie podsystemy funkcjonujące w obiekcie. Jak zwykle na pierwszej linii pozostają rozwiązania przeznaczone do obsługi klienta. W tym obszarze widać ogromny postęp w integracji systemów call center z systemami CRM.

 

W najbliższej przyszłości możemy się spodziewać dynamizacji rynku IT, który zasilą duże kwoty z funduszy europejskich. Staramy się, aby nasze nowe propozycje w ofercie były odpowiedzią na trendy rynku, a co najważniejsze na oczekiwania naszych klientów. Dlatego postawiliśmy na rozwiązania typu ITSM (IT Service Management) które wzbogaciliśmy w systemy o szerszej funkcjonalności – klasy EAM (Enterprise Assets Management), do zarządzania wszelkimi zasobami materialnymi korporacji. Ponadto zainteresowaliśmy się rozwiązaniami BPM (Business Process Management) jako propozycją wsparcia informatycznego procesów biznesowych, uwzględniającą tworzenie dedykowanych rozwiązań w oparciu o wyspecjalizowane narzędzia Microsoft (Sharepoint, Workflow Foundation).

 

Wszystkie opisane cechy obserwujemy w większości sektorów gospodarki, wiodącą rolę odgrywają instytucje finansowe i telekomy. Widać jednak wyraźnie, że przemysł zaczyna nadrabiać dystans i coraz częściej oczekuje profesjonalnych usług. Szczególnie ważny jest tutaj obszar systemów zarządzania i komunikacji. Jesteśmy przekonani, że udział sektora przemysłowego w rynku usług integracyjnych będzie się szybko powiększał.

SOA jest odpowiedzią na rosnące problemy z integracją aplikacji

 

Marek Grzebyk dyrektor

Działu Rozwoju Aplikacji

firmy Hogart

 

Istotą integracji jest łączenie wielu rozwiązań informatycznych, często bazujących na różnych standardach, w jeden spójny system przetwarzania informacji. To łączenie odbywa się różnymi metodami i w różnych celach. Część firm konsoliduje swoje rozwiązania, część chce tylko umożliwić wymianę danych między istniejącymi systemami lub partnerami.

 

Nie sądzę, by dostępne były wiarygodne statystyki dotyczące popularności poszczególnych rodzajów projektów integracyjnych. Nie ulega jednak kwestii, że firmy są coraz bardziej spragnione efektu integracji w postaci nieograniczonego dostępu, i to w czasie rzeczywistym, do wszelkiej informacji zarządczej. Jednocześnie środowiska IT tych przedsiębiorstw stają się coraz bardziej rozbudowane, a tym samym trudniejsze i kosztowniejsze w zarządzaniu, a także – co niezwykle istotne – bardziej zawodne. Jak znaleźć wyjście z tego impasu?

 

Wydaje się, że zarządy firm zaczynają rozumieć dwie podstawowe rzeczy, niezwykle ważne dla materii integracyjnej. Po pierwsze – że integracja rozwiązań IT za pomocą tworzenia interfejsów pomiędzy aplikacjami jest rozwiązaniem mało elastycznym i nie zapewnia odpowiednio szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. Po drugie – że podstawą konstruowania wsparcia informatycznego w firmie powinna być identyfikacja jej procesów biznesowych. Właśnie zgoda na to, że to biznes powinien podpowiadać reguły integracji aplikacyjnej jest – w moim pojęciu – pewnym novum na rynku integracji.

 

W te oczekiwania świetnie wpisała się koncepcja SOA (Service Oriented Architecture), promowana zarówno przez organizacje takie jak Gartner czy Worldwide Web Consortium, jak i największych producentów oprogramowania biznesowego: Oracle, SAP, IBM czy Microsoft. Koncepcja ta, dzięki dostępnym obecnie technikom, takim jak Web Services czy BPEL (Business Process Execution Language – bazujący na XML język do definiowania procesów biznesowych w Web Services), umożliwia łączenie wyodrębnionych funkcjonalnie, niezależnych od siebie fragmentów różnych aplikacji w sposób zapewniający całościowe wsparcie procesu biznesowego.

 

SOA jest niewątpliwie odpowiedzią na rosnące problemy z integracją aplikacji. Cieszymy się, że firma Oracle, nasz partner, jest liderem tej techniki. Dzięki temu już dziś można komunikować się z systemem JD Edwards w warstwie usług (Web Services) lub udostępniać aplikacje w postaci portletów, korzystając z protokołów i standardów szeroko stosowanych w SOA. Oferta komponentów systemu JD Edwards została przez Oracle rozszerzona o kluczowe elementy z tzw. middleware Fusion (platformy architektury SOA), m.in. Application Server, BPEL oraz Business Activity Monitoring. Jako partner Oracle w zakresie wdrożeń JD Edwards EnterpriseOne wykorzystujemy SOA w projektach integracyjnych.

Polski rynek potrzebuje konsultantów

 

W związku z ożywieniem gospodarczym obroty 7milowego w latach 2006 i 2007 wzrosły o ponad 100%. To dla nas czytelna informacja, że zainteresowanie systemami klasy ERP, szczególnie w sektorze MSP, wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Przedsiębiorstwa potrzebują narzędzi wspierających zarządzanie, a jest to wynik dwóch czynników.

 

Po pierwsze klienci chcą zapanować nad rosnącym biznesem, który w okresie ożywienia gospodarczego rozrósł się i wymaga ulepszonego rozwiązania zarządczego. Po drugie, w firmach pojawiają się nowe tematy inwestycyjne – efektem dobrej sytuacji rynkowej są przecież wypracowane środki własne. Jest to pozytywna informacja dla branży, która jeszcze dziesięć lat temu raczkowała. Jednocześnie popyt na systemy ERP stworzył bardzo atrakcyjną sytuację dla kadry konsultacyjnej. Warunki pracy w Polsce znacząco się poprawiły, a zarobki zrównały się ze stawkami na Zachodzie.

 

Również Grupa BCC, do której należy 7milowy, choć zatrudnia największą grupę konsultantów w Polsce, ciągle rozbudowuje swoje działy wdrożeniowe. I będzie tylko lepiej, gdyż polski rynek potrzebuje konsultantów.

 

Krzysztof Justynowicz

prezes zarządu w firmie 7milowy

SOA – EAI – moda czy konieczność

 

Gaweł Bartosz Łopiński

Billennium sp. z o.o., partner

wdrożeniowy Progress Software

 

Oceniając rok 2007 nie sposób pozbyć się wrażenia, że nareszcie klienci na rynku rozwiązań integracyjnych nie tylko zaakceptowali najnowsze rozwiązania w koncepcji SOA, ale również rozpoczęli proces ich w pełni świadomego wykorzystywania.

 

Kolejni klienci projektując nowe oraz rozwijając istniejące środowiska informatyczne, najpierw oceniają swoją firmę przez pryzmat zachodzących procesów i występujących w nich usług/zdarzeń, określając czy wzory praktyk postępowania pracowników będą owocowały wynikami zgodnymi ze strategią przedsiębiorstwa i oczekiwaniami jego klientów.

 

Po wdrożeniu tych procesów z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi informatycznych chcą je następnie dokładnie monitorować, czyli przede wszystkim kontrolować zgodność działań pracowników z tymi procesami i dokonywać pomiarów mierników tych procesów, aby świadomie dostosowywać rozwijającą się infrastrukturę informatyczną do zmieniających się warunków oraz zmodyfikowanych procesów biznesowych.

 

Wymusza to, by narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie organizacją były otwarte na możliwości szybkiego tworzenia zmian i poprzez prostotę ich wprowadzania umożliwiały właścicielom biznesowym poszczególnych procesów ich rozwój, nie wymagając przy tym specjalistycznej wiedzy informatycznej.

 

Środowisko informatyczne przedsiębiorstwa musi być również otwarte na dalszą rozbudowę, nawet jeśli jej założenia nie są jeszcze znane oraz na pozyskiwanie danych z wielu źródeł, nawet jeśli w danym momencie nie mogą być jeszcze wszystkie zdefiniowane.

 

Po pierwsze dlatego, że środowiska IT wspierające zarządzanie firmą wciąż muszą być dostosowywane do zmieniającego się w galopującym tempie otaczającego środowiska, w tym nierzadko prawa. Po drugie dlatego, że same firmy podlegają przemianom organizacyjnym, łącząc swoje własne systemy informatyczne choćby przez rozwiązania ekstranetowe z systemami swoich parterów, dostawców a w końcu klientów.

 

Dzięki rozwiązaniom integracyjnym przedsiębiorstwo, łącząc rozproszone zasoby informatyczne w jedno zintegrowane środowisko, osiąga poprawę wymiany danych pomiędzy jego rozmaitymi jednostkami organizacyjnymi, oddziałami, dostawcami czy nawet odbiorcami usług czy produktów. Wymusza także, ale też jednocześnie ułatwia, stosowanie zgodnie z koncepcją SOA jednolitego standardu wymiany danych i dokumentów.

 

Rozwiązanie informatyczne klasy SOA tworzy i sukcesywnie rozbudowuje elektroniczne repozytorium usług będące bazą wiedzy o najbardziej aktualnych zasobach i danych. Ponieważ jest tworzone na bieżąco przez całą firmę, umożliwia zwiększenie efektywności infrastruktury informacyjnej, optymalizację procesów biznesowych, wzrost wydajności.

 

Jakiego typu środowisko informatyczne jest w stanie spełnić omówione wcześniej założenia i oczekiwania? Jaki system informatyczny jest w stanie efektywnie odwzorować procesy biznesowe?

 

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie w najbliższej przyszłości połączenie zalet systemu klasy BPM (Business Process Management) działającego w oparciu o architekturę integracyjnej szyny ESB wspartego możliwościami rozwiązań SOA Governance.

 

Środowisko integracyjne ESB pozwala efektywnie zarządzać zmianą systemów IT w firmie, a dzięki BPM sterować przepływem informacji pochodzących z wielu rozproszonych źródeł. Są w nim definiowane poszczególne stany procesów, zdarzenia inicjujące kolejne kroki oraz akcje wymagane na każdym etapie pracy. Dzięki SOA Governance (Policy Enforcement) użytkownikom przydzielane są uprawnienia dostępu do konkretnych elementów oraz do wykonywania czynności w ściśle określonym porządku i czasie.

 

Do innych korzyści z utrzymywania takiego systemu należy walidacja danych – systemy kontrolują poprawność wprowadzanych informacji i przebiegu przydzielonych użytkownikom zadań, informując wyznaczone osoby o wszelkich nieprawidłowościach. Dzięki SOA Governance wiemy, które zadania są wykonywane z największymi opóźnieniami lub które elementy (w tym pracownicy) mają największe trudności z przestrzeganiem procedur.

 

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że najważniejszym ryzykiem są oczywiście błędy ludzkie. Nawet najlepsza szyna ESB zarządzana produktami SOA Governance nie zapewni bezbłędnego funkcjonowania organizacji w przypadku, gdy wykorzystywane procesy nie będą w sposób ciągły analizowane i dostosowywane.

 

Dlatego przy wyborze docelowej platformy SOA należy zwrócić szczególną uwagę na zawarte w niej mechanizmy bezpieczeństwa dotyczące zarówno bezawaryjnej pracy, jak i gwarancji przepływu informacji pomiędzy rozproszonymi źródłami danych. System BPM powinien w sposób ciągły wspierać procesy decyzyjne.

 

Autor: Elżbieta Jaworska, MSI Polska