Nowoczesne systemy ERP dla sektora produkcji

Do pobrania:

Parametry wdrożenia systemów ERP

Do pobrania:

Dostawcy systemów ERP w Polsce

Wartość rynku licencji oprogramowania ERP sprzedanego na rynek polski w 2007 r. wyniosła 330,5 mln zł, czyli wzrosła od 2006 r. o 14,1% – wykazuje w opublikowanej w połowie maja 2008 r. analizie firma badawczo-analityczna DiS. To wzrost ponad dwa razy większy od dynamiki polskiego rynku ERP w 2006 r. (wzrost o 6,3%).

– Polski rynek ERP w perspektywie najbliższych kilku lat będzie rozwijał się w tempie przekraczającym średnią europejską, ale powoli i konsekwentnie będzie się do niej zbliżał – co oznacza spowolnienie z obecnych około 15% do wartości jednocyfrowych – uważa Tomasz Słoniewski z IDC Polska. – Wśród branż, które będą „ciągnąć” rynek należy wymienić produkcję przemysłową, transport czy usługi finansowe.

W analizach Dis pierwsze miejsce na rynku ERP utrzymał w 2007 r. SAP, z niewielkim wzrostem udziału (z 30,2% w roku 2006 do 31,5% w 2007 r.). Pozostali dostawcy z pierwszej 10 zmienili swoje pozycje.

Według DiS głównymi kandydatami na wdrożenia systemów ERP w kolejnych latach są duże i średnie przedsiębiorstwa (w Polsce jest zarejestrowanych ok. 4,5 tys. dużych przedsiębiorstw, ok. 28,5 tys. średnich, łącznie ok. 33 tys. podmiotów gospodarczych). Podawana przez DiS aktualna liczba ok. 11 tys. przedsiębiorstw użytkowników ERP stanowi zatem zaledwie jedną trzecią wszystkich potencjalnych odbiorców aplikacji ERP. To oznacza, że polski rynek będzie ciągle chłonnym odbiorcą.

Jak powstał raport

Raport MSI został oparty na danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów systemów ERP obecnych na polskim rynku. Informacje o systemach ERP zamieściliśmy w tabeli, zaznaczając obecność modułów ściśle związanych z produkcją.

Świat globalnych dostawców kurczy się, coraz mniej graczy zostaje na rynku, a ci, co zostają, obejmują coraz większy kawałek tortu. W 2007 r. największa konsolidacja była dziełem firmy Asseco (m.in. Wa-Pro, Incenti, SAFO, Softlab, Prokom), której dział Asseco Business Solutions ma teraz w ofercie systemy ERP należące dawniej do SAFO i Softlab.

W przedstawionej przez nas ofercie systemów ERP na polskim rynku przeważają systemy zagraniczne (głównie z USA), których producenci mają ugruntowaną światową renomę. W kilku przypadkach systemy występują wielokrotnie, jeśli dostępne były w Polsce, zanim ich producenci otworzyli u nas swoje oddziały, lub jeśli dostawcy systemów ERP oferują usługę dodaną, np. wdrażanie prekonfigurowanego systemu lub outsourcing.

Oczywiście, nie jest to pełny obraz rynku. Żeby go uzyskać, należałoby uwzględnić wszystkie systemy ERP działające w Polsce, wdrażane i zaplanowane – raport pokazuje jedynie rynkową ofertę, a nie stopień jej wykorzystania.

W naszym zestawieniu znalazły się 42 systemy ERP, należące do 34 producentów. Rekordzistą jest firma Infor Global Solutions, która ma w ofercie 6 systemów, dzięki przejęciu w 2006 r. SSA Global Solutions (3 systemy), a wcześniej Mapics, Geac i innych. Niestety, nie udało nam się dotrzeć do wszystkich producentów, niektóre informacje o ich ofercie pochodzą sprzed roku. Znalazły się tu jednak produkty nowe (np. PSIpenta) lub wcześniej nieumieszczane w zestawieniu (np. Sage Symfonia), a niektóre systemy zmieniły nazwę (np. Microsoft Dynamics AX – dawniej Axapta).

Ankietowani pytani o trendy na rynku ERP dla sektora przemysłowego wskazują potrzebę integracji ERP z MES, wzrost popularności architektury SOA oraz koncepcji lean manufacturing.

Wyjść przed szereg

Zmienia się sposób działania dostawców. Nie tylko dbają, aby ich systemy ERP zaopatrzone były w interfejsy do współpracy z innymi systemami, np. CAD, MES, EDI. Sami także nie stronią od współpracy i to nie tylko z małymi lokalnymi dostawcami specjalizowanych rozwiązań. Wynajdują też różne metody docierania do klienta.

Na przykład SAP Polska zamieścił na swojej stronie WWW konfigurator SAP Business All-in-One, dzięki któremu przedstawiciele przedsiębiorstw średniej wielkości mogą dowiedzieć się, ile będzie kosztowało wdrożenie rozwiązania klasy ERP oraz jaki jest jego sugerowany zakres funkcjonalny. To zupełnie nowa forma prezentacji oferty.

Ale firmy są świadome, że cena nie odgrywa najważniejszej roli. – Klient końcowy jest coraz bardziej wymagający, nie chce wybierać z wielu zadowalających produktów – chce produktu idealnego i to natychmiast – uważa Bartłomiej Denkowski z firmy IFS Poland.

Może więc rzeczywiście nadchodzi czas SOA i rozwiązań najlepszych w swojej klasie…


W jakim kierunku rozwiną się systemy ERP? Jakie nowe funkcje będą najbardziej potrzebne w sektorze produkcji?

Odpowiedzi udzielone redakcji MSI przez przedstawicieli ankietowanych firm

7milowy

Lean manufacturing, ale przejście z planowania centralnego na lean nie będzie proste dla polskich przedsiębiorstw ze względu na konieczność zmiany filozofii działania.

Bonair

Zgodnie z tendencjami na rynku w kolejnej wersji systemu przewidziane są następujące dodatki: Multisite Activation Wizard, Production Units, Site as Inventory Dimension Including Site and Warehouse Hierarchy, Site Specific Production Parameters, Site Specific BOMs and Routes, Master Data Settings, Advanced on Hand.

Coraz częściej firmy decydują się na systemy klasy MES, które są pomostem między systemami klasy ERP a halą produkcyjną.

Hogart Business Systems

Usługi integracyjne typu SOA.

Infor Global Solutions Polska

Rozwój obszaru CRM, zwiększona ergonomia, obsługa złożonych kampanii i promocji, zarządzanie łańcuchem dostaw dla produkcji wielkoseryjnej.

Macrologic

Popyt na określone rozwiązania biznesowe jest wynikiem rosnącej konkurencji w poszczególnych branżach. W sektorze produkcyjnym dobrze sprzedaje się moduły zarządzania logistyką, analityczne OLAP oraz moduły controllingowe. Szczególnie widoczne jest to w branżach, w których operuje się na niskich marżach. Z tego względu producenci zaczynają wprowadzać specjalizowane wersje przystosowane do branż, w których upatrują szans na realizację znaczących kontraktów.

Microsoft

Obecnie obserwujemy na rynku tendencje związane z oczekiwaniami klientów dotyczącymi takich zagadnień, jak:

 • Integracji systemu ERP z RFID, co pozwala na zaawansowane zarządzenie towarem i produktami niezbędnymi w procesie produkcji na etapie planowania, produkcji i zarządzania zapasami magazynowymi.
 • Intuicyjność obsługi systemu niezbędna, by nowi pracownicy szybko rozpoczynali pracę z oprogramowaniem.
 • Krótszy czas wdrożenia systemu.

REKORD Systemy Informatyczne

 • Dedykowalność rozwiązań w zakresie planowania i rejestracji wpływu produkcji.
 • Coraz silniejszy nacisk na planowanie operacyjne.
 • Dostęp pracowników bezpośrednio produkcyjnych do informacji w systemie zarówno w roli „konsumenta”, jak i „autora” danych.
 • Rosnące potrzeby w zakresie nadzoru nad sieciami kooperacyjnymi przedsiębiorstw.
 • Potrzeba realizacja nowych zadań przy stałej liczbie pracowników nadzoru (tzw. białych kołnierzyków). Skrócenie ścieżki dostępu do informacji oczekiwanych przez członków zarządu.

SENTE Systemy Informatyczne

Zaawansowane systemy harmonogramowania, zarządzanie ryzykiem usterek i przestojów maszyn, obsługa remontowa parków maszynowych, dokładna analiza kosztów wytworzenia na poszczególnych etapach produkcyjnych

S&T Services Polska

Supply Chain Management, Product Data Management, rozproszone raportowanie.

TETA

 • Oprogramowanie do wizualizacji pracy maszyn.
 • Rozwiązania informatyczne służące do zarządzania produkcją i wydajnością, pomagające producentom: przekształcać ich cele biznesowe w zadania operacyjne, zrozumieć wpływ działań produkcyjnych na wyniki całej firmy.

Unifactor

 • Wprowadzanie danych na stanowiskach roboczych
 • Rozliczanie produkcji z coraz większą dokładnością
 • Automatyzacja procesu planowania.

ZETO SA w Poznaniu

 • MHR ze względu na coraz większe problemy z dostępnością pracowników firmy zaczęły szukać narzędzi informatycznych, które będą wspomagać działania mHR.
 • Magazyny Wysokiego Składu wraz z RFID.
 • Zintegrowane Portale Korporacyjne wspomagające zarządzanie wiedzą, pracę grupową czy skracanie czasu wyszukiwania informacji.

Opisy systemów ERP zaprezentowanych w raporcie

(w nawiasie podany dostawca rozwiązania; jeśli dostawców jest kilku, na pierwszym miejscu występuje producent systemu)

CDN XL (ComArch)

Wielomodułowy, w pełni zintegrowany system przeznaczony dla średnich i dużych firm handlowych, produkcyjnych oraz usługowych. Dzięki rozbudowanym funkcjom zapewnia pełne wsparcie i automatyzację procesów biznesowych. Umożliwia pracę online/ offline firmom wielooddziałowym, posiadającym skomplikowany obieg dokumentów. Wspiera pracę przedstawicieli handlowych, akwizytorów oraz oddziałów przedsiębiorstwa. Zapewnia wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego przez współpracę z systemami EDI. Obecnie z CDN XL korzystają 1953 przedsiębiorstwa w całej Polsce.

Szeroko rozwinięte funkcje w połączeniu z możliwościami parametryzacji i konfiguracji umożliwiają dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki elastyczności możliwa jest integracja z zewnętrznymi aplikacjami. Zastosowanie nowoczesnej technologii zapewnia sprawną, bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo danych oraz integrację z aplikacjami z pakietu Office. Dodatkowe narzędzia umożliwiają uzupełniania systemu o nowe funkcje.

DIGITLAND ENTERPRISE – System Zarządzania Firmą (Digitland)

Zintegrowany system informatyczny pracujący w architekturze klient-serwer lub terminalowej. Służy do strategicznego i operacyjnego zarządzania dużym przedsiębiorstwem lub grupą podmiotów skonsolidowanych. Jest systemem wielomodułowym – aktualnie złożonym z ponad 90 modułów funkcjonalnych. Może objąć działaniem wszystkie sfery działalności, jak: księgowość, rachunkowość zarządcza, dostawy, sprzedaż, obsługa magazynów, logistyka, dystrybucja, produkcja, kadry, płace, import, eksport, zarządzanie układami rozproszonymi.

Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych takich branż, jak dystrybucja (art. spożywczych, motoryzacyjnych, chemicznych, rolno-spożywczych, sanitarnych, papierniczych, stalowych, zabawek), motoryzacja, informatyka, elektronika, budownictwo. Zawiera mechanizmy umożliwiające obsługę firm o specyficznych wymaganiach, jak magazyny wysokiego składowania, hurtownie alkoholi, handel hurtowy paliwami, sieci serwisowe, dystrybutorzy broni czy salony samochodowe. Zapewnia tworzenie rozbudowanych, definiowanych przez użytkownika raportów i analiz. Dzięki wbudowanym mechanizmom ETL może stanowić podstawowe źródło danych operacyjnych dla narzędzi analitycznych BI oraz hurtowni danych.

humansoft HermesSQL (Humansoft)

Modułowy, zintegrowany system automatyzujący i optymalizujący procesy biznesowe we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Wydajne i funkcjonalne rozwiązanie dla firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, w tym również dla wieloodziałowych rozproszonych terytorialnie przedsiębiorstw.

Pozwala zarządzać firmą zgodnie z najnowszymi technikami i standardami europejskimi, dostarczając kompletnego rozwiązania informatycznego w dziedzinie: finansów i księgowości, zarządzania środkami trwałymi, kadr i płac, zarządzania gospodarką magazynową, logistyki (zamówienia, zakupy, sprzedaż), zarządzania promocjami, zarządzania relacjami z klientami (CRM), budowania lojalności klientów, nowoczesnej techniki wymiany danych (EDI), planowania i szeroko pojętego raportowania (analizy OLAP), zarządzania serwisem i usługami, zarządzania produkcją, obrotu opakowaniami zwrotnymi, zarządzania siecią przedstawicieli handlowych, indywidualnych rozwiązań branżowych.

IFS Applications (IFS Poland)

Zapewnia obsługę wszystkich typów produkcji, z wyjątkiem złożonej produkcji procesowej ciągłej, oraz wszystkich strategii produkcyjnych (Produkcja na Skład, Produkcja na Zamówienie, Montaż/ Konfiguracja na Zamówienie, Projektowanie/Konstruowanie na Zamówienie). Dzięki wszechstronności i jednolitości obsługi procesów wspomagających szczególnie przeznaczony dla firm o działalności hybrydowej, w których występują różne typy produkcji i strategie produkcyjno-dystrybucyjne. Ogromną zaletą jest obsługa środowiska complex MRO oraz zarządzanie pełnym cyklem życia produktu z włączeniem obsługi po sprzedaży (Zarządzanie Serwisem). Dla branż kapitałochłonnych i/lub wymagających wysokiej niezawodności maszyn i urządzeń produkcyjnych zawiera zaawansowaną funkcję obsługi technicznej (IFS Remonty) w pełni zintegrowaną z komponentami produkcyjno-dystrybucyjnymi. Poza tym wyposażony jest w rozwiniętą funkcję planowania i zarządzania przedsięwzięciami (projektami), która realizuje ideę przedsiębiorstwa zarządzanego za pośrednictwem przedsięwzięć, organizacji zorientowanej projektowo (Project Centric Enterprise). System IFS Applications jest także dostosowany do specyfikacji produkcji na rzecz sektora przemysłu obronnego i lotnictwa.

Impuls 5 (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA, ZETO SA w Poznaniu)

Zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem, stworzony z wykorzystaniem najnowocześniejszych światowych rozwiązań. Wyróżnia się niezawodnością, elastycznością i wyjątkową łatwością obsługi.

Obejmuje wszystkie procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ich branżowej specyfiki. Wykorzystywany jest przez ponad 360 przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki, m.in.: Enion SA, Morliny – Grupa Animex, Kler, Atlantic, Sokpol, OSM Piątnica, WSP Społem Kielce, Krajowa Spółka Cukrowa, BIG – STAR, Stalexport – Transroute Autostrada, FPi Wapienica, Grupa Kapitałowa GLINIK (m.in. przemysł drzewny i meblarski, odzieżowy, spożywczy, motoryzacyjny, metalowy, maszynowy, dystrybucja, transport, usługi i wiele innych.

Infor ERP Adage (TRAX)

Kompleksowe zintegrowane rozwiązanie dla średnich i dużych firm o procesowym charakterze produkcji. Dzięki bogatym funkcjom oraz integracji zwiększy wartość inwestycji w zakresie ERP. Optymalizacja zapasów, precyzyjniejsze określenie popytu, szybsze wprowadzenie nowych produktów na rynek oraz wyższa zyskowność aktywów to kluczowe jego zalety, spełnione przy założeniu redukcji kosztów łańcucha dostaw, cyklu wytwarzania i dostaw.

Pomaga firmom branży spożywczej, FMCG, chemicznej i farmaceutycznej w obszarze realizacji zamówień, minimalizacji kosztów, zarządzania jakością, zapewnienia rzetelności i redukcji kosztów przetwarzania zamówień i obsługi dzięki nieustannej poprawie order-to-cash, plan-to-roduce, procure-to-pay i zarządzania finansami.

Elastyczny, oparty na procesach, zapewnia firmom na całym świecie poprawę elastyczności, ugruntowanie pozycji, zwiększenie zyskowności dzięki kontroli zmiennych. Pełne śledzenie partii wstecz i w przód, reguły przypisane do atrybutów, szacowanie kosztu wytworzenia wyrobów i dopasowywanie specyfikacji w przekroju wszystkich procesów.

Infor ERP Blending (TRAX)

Kompleksowe zintegrowane rozwiązanie dla małych i średnich firm o procesowym charakterze produkcji. Oferuje: zarządzanie formułami (recepturami), umożliwiające łączenie z kalkulacją i specyfikacją wymagań technicznych (np. skład rozpuszczalnika, VOC skład substancji lotnych, INCI Międzynarodowa Nomenklatura Składników Produktów Kosmetycznych); zarządzanie materiałami niebezpiecznymi (Envicon), zawierające zbiory danych i arkusze o materiałach niebezpiecznych (MSDS), umożliwiający drukowanie dokumentacji (instrukcji bezpieczeństwa) i etykiet produktów w różnych językach; procedury zatwierdzania formuł oraz funkcji zawierającej historię logów systemu; dowolne definiowanie schematów nadawania numerów partii materiałów wchodzących i wychodzących oraz numeracji do celów analitycznych; zarządzanie opakowaniami i pojemnikami (również opakowania zwrotne) uwzględniające różnice pojemności, również jako funkcja wspierająca obsługę miejsc składowania (magazyny); zarządzanie informacją laboratoryjną (LIMS), jako opcja dla automatycznego generowania zleceń kontrolnych, zwalnianie partii autoryzowane hasłem.

Infor ERP LN (linia Baan) (Infor Global Solutions Polska)

Rozwiązaniem głównie dla produkcji dyskretnej, zapewniające funkcje niezbędne do rywalizacji w skali globalnej. Zawiera unikalne, graficzne narzędzie modelowania procesów Dynamic Enterprise Modeler. Gwarantowana obsługa standardu ISO 9000 i podobnych.

Moduł planistyczny zapewnia pełen przegląd popytu i zdolności produkcyjnych, umożliwiający kontrolę nad cyklem realizacji zamówienia klienta, od przyjęcia zamówienia, przez produkcję i dystrybucję, aż do serwisu komplementarnego. W przypadku mieszanych operacji produkcyjnych ułatwia kontrolę nad przeprowadzanymi pracami, redukuje koszty, optymalizując zużycie zasobów.

Dzięki opartej na standardach luźnej integracji (OAGIS 9.0 BOD, J2EE, SOAP oraz WDSL) i pełnemu wsparciu usług WWW ułatwia tworzenie trwałych połączeń w łańcuchu dostaw.

Zbudowany w oparciu o Infor Open SOA. Zawiera kluczowe komponenty: Planowanie, Produkcja, Finanse, Zarządzanie Magazynem, Zarządzanie Frachtem, Zaopatrzenie, Sprzedaż, Zarządzanie Serwisem, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Jakością

Infor ERP LN (Baan) (S&T Services Polska)

System przeznaczony głównie dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych średniej i dużej wielkości. Obecny w Polsce od 18 lat, używany przez blisko 100 przedsiębiorstw lokalnych i międzynarodowych.

Wspiera szeroką gamę typologii produkcji w dyskretnym środowisku wytwórczym: od produkcji gniazdowej przez komórkową do potokowej, jak i strategie wytwarzania: od anonimowej (na magazyn) do produkcji na zlecenie klienta. Dzięki elastyczności rozwiązanie sprawdza się zarówno w organizacjach liczących kilkunastu, jak i wiele tysięcy użytkowników.

System nie zależy od platform sprzętowych i baz danych. Zawiera m.in. pakiety obejmujące obszar: zintegrowanego modelowania przedsiębiorstwa, zarządzania finansami (w tym wielowalutowość i wielowymiarowe analityki), zakupami, gospodarką magazynową, produkcją, oraz planowaniem, projektami, sprzedażą, narzędziami, serwisem, remontami i zasobami ludzkimi. Uzupełnieniem jest zintegrowany system PDM (integracja systemów projektowania z systemem ERP). Może obsługiwać struktury wielozakładowe i wspierać złożone strategie dystrybucji.

Infor ERP SL (dawniej Infor ERP SyteLine) (TRAX)

Rozwiązanie na platformie Microsoft Windows przeznaczone szczególnie dla małych i średnich firm produkcyjnych o profilu produkcji dyskretnej z branży wyrobów metalowych, high-tech, elektronicznej, motoryzacyjnej, lotniczej oraz maszyn i urządzeń.

Wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w głównych procesach produkcyjnych – od zdobycia zamówienia czy zaprojektowania wyrobu, przez zapewnienie surowców, zaplanowanie produkcji, wyprodukowanie, po sprzedaż, rozliczenia i obsługę posprzedażną. Może obsługiwać jednocześnie różne typy produkcji (MTS, ATO, CTO, ETO, MTO, Repetitive) i nadaje się do wspomagania produkcji zarówno komponentów, złożonych maszyn i urządzeń, jak i skomplikowanych systemów.

Rozwiązanie składa się zarówno z systemu klasy ERP, jak i z rozwiązań dodatkowych, tzw. Infor Extensions (m.in. EAM – Zarządzanie Majątkiem Trwałym, PLM – Zarządzanie Cyklem Życia Produktu, PM – Zarządzanie Wydajnością Przedsiębiorstwa, SRM – Zarządzanie Relacjami z Dostawcami, SCM – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), które dobierane są w oparciu o indywidualne potrzeby i pozwolą wzbogacić funkcjonalność w wymaganym przez firmę zakresie.

Infor ERP XA (TRAX)

Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie klasy ERP dla średnich i dużych firm produkcyjnych (produkcja dyskretna) na platformę IBM i5. Dzięki modułowej budowie oferuje funkcje potrzebne, aby efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu. Umożliwia łatwy i szybki dostęp do informacji bieżących oraz informacji krytycznych dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Od projektowania i sprzedaży przez produkcję i dostawę – pomaga szybciej i efektywniej dostarczyć oczekiwany przez rynek produkt. Wspomaga również pracę serwisu przez obsługę usług posprzedażnych. Aplikacje finansowe umożliwiają wizualizację sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, oraz dostarczają narzędzia analityczne.

iRenesans (Oktasoft)

Rozwiązanie od początku było tworzone z myślą o potrzebach firm działających w branżach produkcji procesowej (opartej na recepturze). Dlatego sprawdza się w branżach: spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, metalowej czy papierniczej. Cechy systemu istotne w tych branżach: zarządzanie łańcuchem logistycznym z uwzględnieniem: terminów przydatności, wielu jednostek miary i sposobów pakowania, parametrów jakościowych i cech charakterystycznych surowców i wyrobów oraz sezonowości; precyzyjne śledzenie partii wzdłuż łańcucha logistycznego, pozwalające określić m.in., z jakich surowców, od których dostawców i według jakiej technologii został wyprodukowany dany wyrób; planowanie i kontrola produkcji – możliwość uzyskania na wyjściu procesu kilku produktów i koproduktów o zmiennych parametrach, kalkulacje uzysku itp.; obsługa kontroli jakości – kontrola parametrów przyjmowanych surowców, kontrole międzyoperacyjne, tolerancje jakościowe itp.; wielowariantowość receptur i technologii uzależniona od miejsca realizacji, wielkości wsadu, dostępnych surowców itp.; zarządzanie produkcją z uwzględnieniem stężeń (np. zawartości białka, tłuszczu, cukru, aktywnego składnika itp.) surowców i produktów; obsługa prognozowania i sprzedaży z uwzględnieniem promocji, wielu jednostek i wariantów opakowań, cech jakościowych produktu (np. smak, aromat, kolor, stężenie); rejestracja i analiza rzeczywistych kosztów produkcji.

iScala 2.3 SR1 (Epicor Software Poland)

Kompletny, zintegrowany system wspierający zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Zawiera pakiet funkcji, które odpowiadają potrzebom nawet bardzo rozbudowanych przedsiębiorstw. Zarządzanie finansami, produkcja, zarządzanie serwisem, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), analizy i raporty, zarządzanie umowami, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), kadry i płace – to nazwy poszczególnych modułów systemu iScala, za którymi kryje się funkcjonalność rozwijana od 30 lat tak, aby dawała odpowiedź na potrzeby klientów.

ISOF (Internetowy System Obsługi Firmy) (HEUTHES)

ISOF składa się z wielu modułów obejmujących wszystkie standardowe obszary funkcjonowania firmy: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyny czy Rachunkowość. Zawiera jednocześnie wiele najnowszych technik biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM , DMS (zarządzanie dokumentami), Logistykę (zarządzanie łańcuchem dostaw), Sklep Internetowy. Ułatwia stosowanie Balanced Scorecard i ABC/M.

Przemysł dawno zaakceptował systemy klasy ERP/MRP, ale systemy klasy CRM, zintegrowane z rozwiązaniami ERP/MRP i BI, nie są już tak powszechne. W rozwiązaniach dla przemysłu mniejszą uwagę koncentruje się na zapewnieniu ciągłości obsługi, kontaktów z klientami, którzy są odbiorcami oferowanych produktów. System ISOF zbudowano w ten sposób, że problemy związane z klientami wpisują się w cały łańcuch zadań logistycznych jego obsługi.

Z systemu można korzystać w trybie outsourcingu (SaaS) lub licencji. Dzięki jego modułowej budowie klient wybiera z cennika i płaci tylko za te funkcje, których naprawdę potrzebuje.

JD Edwards EnterpriseOne (Oracle Polska)

Kompletny zestaw modułowych aplikacji, które ułatwiają zarządzanie firmą. Jest przystosowany do wymogów poszczególnych branż i w pełni zlokalizowany, oparty na technologii internetowej, oferuje wsparcie szczególnie w rozwijających się obszarach działalności. Przeznaczony m.in. dla przedsiębiorstw średnich, które produkują, montują oraz sprzedają różnego rodzaju produkty – również dla tych, które operują w branżach kapitałochłonnych. Dzięki wbudowanym procesom biznesowym, specyficznym dla poszczególnych branż, łatwo modyfikować istniejące w rozwiązaniu modele, wstępnie dopasowane do tych procesów, które stanowią o ich przewadze na rynku.

Wdrożenie pakietu polega przede wszystkim na parametryzacji, a nie na programowaniu. Dzięki tej właściwości rozwiązanie informatyczne nie stanowi obciążenia dla firmy, ani nie jest ograniczeniem w jej innowacyjności. System przeznaczony szczególnie dla przemysłu spożywczego i papierniczego, produkcji dyskretnej, przemysłu ciężkiego oraz usług komunalnych, w tym energetyki.

Komadres.M (ETOB-RES, Przedsiębiorstwo Informatyki)

Komadres.M-Produkcja jest zintegrowanym systemem klasy ERP przeznaczonym dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Zawiera aplikacje wspomagające zarządzanie finansami, personelem, produkcją i dystrybucją, CRM oraz obiegiem dokumentów. Zapewnia pełny dostęp do aktualnych informacji na temat procesów biznesowych zachodzących w firmie.

Microsoft Dynamics AX (Microsoft)

Wspiera przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie obsługi procesów związanych z produkcją na magazyn lub na zlecenie (w modelu „push” lub „pull”), ulepszając zarządzanie przepływem produktów od dostawców do odbiorców.

Aby zoptymalizować procesy produkcyjne i sprostać szybkim zmianom popytu, system wyposażono w narzędzia kontrolujące przebieg produkcji, umożliwiające wizualizację procesów na różnym poziomie szczegółowości. Planowanie obciążenia zasobów i zapotrzebowania na materiały zapewnia tworzenie optymalnych harmonogramów, redukcję przestojów i skrócenie cyklu produkcyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. System zawiera wiele funkcji ułatwiających pracę, takich jak mechanizm elastycznego zarządzania wersjami List Składowych (także wizualnie za pomocą techniki „przeciągnij i upuść”), który zapewnia śledzenie wszelkich zmian.

Zaawansowany obszar funkcji Ewidencja Czasu Pracy może m.in. automatycznie generować podstawę do wyliczania wynagrodzenia dla pracowników w zadanym okresie na podstawie danych z produkcji oraz absencji. Zapewnia optymalizację środowiska produkcyjnego. Dzięki wbudowanym interfejsom opartym na WWW, XML i urządzeniach przenośnych może objąć zasięgiem procesy zewnętrzne – łączące firmę z dostawcami i odbiorcami.

Produkcja w AX jest podzielona na następujące moduły: Produkcja I – obsługa przepływu materiałów od dostawców przez produkcję do odbiorców, Produkcja II – rozszerzenie produkcji I o marszruty, operacje i szacunkowe planowanie wydajności, Produkcja III – dalsze rozszerzenie serii produkcyjnej o zarządzanie zadaniami i szczegółowe planowanie produkcji, Planowanie ogólne, Rejestrator czasu pracy.

Microsoft Dynamics AX 4.0 (7milowy)

Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika, dostarczające informacje w przyjaznej, określonej przez niego formie bez konieczności nauki obsługi nowego rozwiązania. Zawiera elementy wspólne z powszechnie używanymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Office lub Microsoft SQL Server, np. kontakt z klientami i dostawcami może odbywać się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wszelkie dane zawarte w systemie umieszczone są w zintegrowanej bazie danych, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Ułatwia to przepływ informacji i synchronizację pracy w różnych obszarach firmy, nie ma też potrzeby kilkakrotnego wprowadzania danych. Wbudowana baza witryn i walut dla 36 krajów, 40 języków oraz lokalnych wymagań dotyczących podatków, przepisów i rynku usprawnia współpracę oddziałów międzynarodowych firmy.

Microsoft Dynamics AX 4.0. (Bonair)

Elastyczne rozwiązanie do zarządzania podmiotem gospodarczym, które umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych. Praca z Microsoft Dynamics AX jest podobna do obsługi aplikacji z rodziny firmy Microsoft, takich jak Microsoft Office lub Microsoft SQL Server. Dzięki podobnemu środowisku roboczemu użytkownicy mogą skupić się na celach biznesowych, a nie na technologii.

Program ma kompleksowe funkcje ułatwiające automatyzację i usprawnienie procesów finansowych, relacji z klientami, usług biznesowych, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz procesów związanych z łańcuchem dostaw. Funkcje te zapewniają integrację pracowników, procesów i technik znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie.

Microsoft Dynamics AX 4.0 (Centrum Komputerowe ZETO SA)

Typy produkcji: powtarzalna, zleceniowa, engineering to order, manufacturing to order. Zalety: transparentne środowisko pracy produktów serwerowych, portalowych, office’owych, systemów ERP; elastyczność systemu pozwalająca rozwijać się z firmą oraz dostosować do najbardziej specyficznego jej profilu; nowoczesna i wydajna technologia; otwartość na integracje z systemami zewnętrznymi; wielowalutowość, wielojęzyczność, wielooddziałowość; optymalizacja i ergonomia pracy w systemie; otwarte środowisko programowania i dostęp do całego kodu źródłowego aplikacji; technologia warstwowa – system zabezpieczeń dla wprowadzonych przez użytkownika zmian w kodzie źródłowym, pozwalający na zachowanie kompatybilności z nowymi wersjami systemu Dynamics AX; administrator systemu może przeglądać istniejący kod programowy do każdego procesu uruchamianego w systemie (zmienić go, rozszerzyć czy napisać nowe moduły i dołączyć do standardowego menu).

Microsoft Dynamics NAV (Microsoft)

Zintegrowany systemem wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem, przeznaczony dla dynamicznych organizacji niezależnie od branży. Korzystają z niego firmy specjalizujące się w produkcji chemicznej, produkcji urządzeń przemysłowych. Wśród polskich klientów wybierają go również zakłady przetwórstwa mięsnego Prime Food, Zakłady Mięsne Zakrzewscy i inni.

Zakładom specjalizującym się w produkcji chemicznej umożliwia efektywne zarządzanie formułami, ilością, regulacjami prawnymi, produkcją i sprawozdawczością finansową. Oferowany i wdrażany jest przez certyfikowanych partnerów, którzy specjalizują się we wspieraniu przedsiębiorstw z określonych branż. Integracja systemu z aplikacjami pakietu Microsoft Office pomaga skrócić czas wprowadzenia użytkowników do korzystania z system, a także ujednolicić procesy biznesowe realizowane w całym przedsiębiorstwie.

Microsoft Dynamics AX i Microsoft Dynamics NAV (Columbus Polska)

Systemy przeznaczone dla firm średniej wielkości, dużych oraz koncernów. Każdy system cechuje skalowalność i duża wydajność (powyżej 10 tys. transakcji miesięcznie, powyżej 10 tys. indeksów). Oba mogą wspomagać producentów z rozbudowaną siecią dystrybucyjną w takich branżach, jak: przemysł elektroniczny, spożywczy (w tym produkcja procesowa i dyskretna), farmaceutyczny i chemiczny, lekki i meblarski.

Systemy AX i NAV wspomagają produkcję powtarzalną (masową), produkcję wyszczuploną, obsługują just-in-time i produkcję wyspecjalizowaną, wrażliwą na popyt. Rozbudowane o rozwiązania wertykalne IEM zarządzają realizacją indywidualnych projektów (np. statku, wyspecjalizowanych maszyn budowanych lub ciężkich pojazdów). Oba systemy wzbogacono o narzędzia do analizy ekonomiczno-finansowej.

Oracle JD Edwards (Hogart Business Systems)

Przeznaczony do produkcji procesowej, dyskretnej, wielkoseryjnej (powtarzalnej) – zawiera elementy lean manufacturing oraz produkcji powtarzalnej.

Oracle E-Business Suite (Oracle Polska)

System zawiera moduły do obsługi każdego rodzaju produkcji: ciągłej, dyskretnej i projektowej. System Oracle Process Manufacturing (OPM) to rozwiązanie do zarządzania produkcją procesową, stosowane w przedsiębiorstwach branży chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej i metalowej. Umożliwia planowanie i zarządzanie produkcją, przynoszące w efekcie skracanie cykli produkcyjnych, podnoszenie efektywności operacji oraz optymalizację procesów produkcyjnych z punktu widzenia kryteriów czasu i kosztów realizacji zamówień odbiorców.

Aplikacja do zarządzania produkcją dyskretną Oracle Discrete Manufacturing (ODM) umożliwia wybór najodpowiedniejszej metody produkcji dla różnych środowisk produkcyjnych, takich jak CTO (configure-to-order – konfigurowanie na zamówienie), MTO (make-to-order – wytwarzanie na zamówienie), MTS (make-to-stock – wytwarzanie na skład), ATO (assemble-to-order – montaż na zamówienie), ETO (engineer-to-order – konstruowanie na zamówienie) oraz produkcja powtarzalna. Produkcja potokowa JIT zapewnia zredukowanie czasu wytworzenia produktów poprzez zaprojektowanie i równoważenie linii produkcyjnych. Produkcja projektowa dotyczy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego i obronnego, przedsiębiorstw projektujących produkty na zamówienie oraz korzystających z metody kontrolowania produkcji Seiban.

PolkaSQL (ODL)

Systemy przeznaczone dla firm średniej wielkości, dużych oraz koncernów. Każdy system cechuje skalowalność i duża wydajność (powyżej 10 tys. transakcji miesięcznie, powyżej 10 tys. indeksów). Oba mogą wspomagać producentów z rozbudowaną siecią dystrybucyjną w takich branżach, jak: przemysł elektroniczny, spożywczy (w tym produkcja procesowa i dyskretna), farmaceutyczny i chemiczny, lekki i meblarski.

Kompletny system obsługi gospodarki magazynowej i działalności handlowej przeznaczony dla firm handlowych, usługowych i produkcyjno-handlowych również o rozproszonej strukturze punktów handlowych.

Współpracuje z innymi aplikacjami ODL, m.in. modułem CRM, modułem zamówień internetowych, sklepem internetowym, hurtownią danych oraz programem finansowo-księgowym, tworząc zintegrowany system.

Klienci ODL to m.in. duże hurtownie, w tym hurtownie wielooddziałowe, firmy produkcyjne, zakłady usługowe. Oprogramowanie ODL użytkują między innymi firmy z branż: spożywczej, komputerowej, meblarskiej, motoryzacyjnej, tekstylnej, chemicznej, dilerzy telefonii komórkowej i wiele innych.

MproALPHA (proALPHA Polska)

Klientami Grupy proALPHA są przedsiębiorstwa średniej wielkości, produkcyjne i handlowe, z branż: elektrotechnika i elektronika, budowa maszyn, obróbka metali, meblarstwo oraz urządzenia medyczne. Coraz więcej projektów dotyczy przedsiębiorstw – spółek siostrzanych dużych koncernów, w których wdrożenie obejmuje często wiele oddziałów rozmieszonych na całym świecie.

proALPHA jest aktywnym, kompletnym rozwiązaniem, które w pełni odzwierciedla wszystkie procesy gospodarcze średniej wielkości przedsiębiorstwa przemysłowego. Dotyczy to nie tylko klasycznych obszarów funkcjonalnych, jak: planowanie i sterowanie produkcją, gospodarka materiałowa, zakupy, sprzedaż, finanse czy rachunek kosztów i wyników. System wyposażony jest również w funkcje wspomagające, takie jak: zarządzanie dokumentami, integracja online z CAD, PDM/EDM, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) lub komputerową integrację telefonowania (CTI). Dodatkowo proALPHA zawiera funkcje e-biznesu.

PSIpenta (PSI Produkty i Systemy Informatyczne)

System klasy ERP dedykowany dla przemysłu – głównie branż maszynowej, obróbki i motoryzacyjnej. Jest ściśle dostosowany do wymagań firm produkcyjnych. Kompleksowo i intuicyjnie wspiera pracę działu konstrukcji oraz procesy planowania (planowanie projektów, zgrubne, szczegółowe i na poziomie stanowisk pracy), sprzedaży, zakupów, produkcji, kontroli jakości, magazynowe, obsługi serwisowej i kontrolingu.

Ułatwia zarządzanie strukturą wielooddziałową (multisite), zapewniając idealne odzwierciedlenie struktury przedsiębiorstwa z podziałem zadań: przedsiębiorstwa składające się z kilku, również przestrzennie podzielonych jednostek, są organizacyjnie i dyspozycyjnie skupione w jednym lub kilku wirtualnych logistycznych firmach. W związku z tym struktura komercyjna może być kształtowana niezależnie od logistycznej struktury przedsiębiorstwa.

QAD Enterprise Applications (QAD Polska)

Kompletne narzędzie dla firm produkcyjnych, a jednocześnie pierwsza propozycja QAD o charakterze deployment-independent. Rozwiązanie w 8 kluczowych obszarach oferuje ponad 50 modułów, z czego większa część wykracza poza klasyczną, oferowaną na rynku ERP funkcjonalność. Pakiet jest tworzony i rozwijany z myślą o klientach z 6 branż przemysłowych: motoryzacyjna, elektroniczna i aparatury precyzyjnej, sprzętu, maszyn i części dla przemysłu, środków transportu, spożywcza i napojów, produktów konsumpcyjnych oraz sprzętu medycznego i farmaceutyczna.

Źródłem sukcesu QAD jest staranność w zdobywaniu i aktualizowaniu wiedzy o przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz umiejętność zawarcia tej wiedzy w funkcjonalności oferowanego systemu i realizacji projektów wdrożeniowych.

Rekord.ERP (REKORD Systemy Informatyczne)

System przeznaczony głównie dla sektora średnich przedsiębiorstw, charakteryzujących się produkcją dyskretną (jednostkową lub mało-/średnioseryjną. Menedżerowie otrzymują narzędzia, które staje się podstawą podejmowania decyzji oraz oceny ich skuteczności. Złożoność i swoista suwerenność pewnych obszarów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach stały się podstawą funkcjonalnego podziału sytemu na następujące grupy: produkcja, logistyka, sprzedaż i komunikacja z klientem, obsługa pracowników, finanse i księgowość, systemy internetowe oraz systemy powiadamiające.

Dzięki otwartym standardom wymiany danych system łatwo zintegrować z obcym oprogramowaniem, takim jak: CAD/CAM, pakiety biurowe, czytniki kodów kreskowych, kolektory danych. Dalszy rozwój systemu skupia się wokół nowoczesnych rozwiązań wymiany wiedzy, opartych na technikach internetowych, co prowadzi do skrócenia efektywnego czasu reakcji oraz dostępu do spersonalizowanej informacji. Z uwagi na znaczny udział w cenie wdrożenia systemów klasy ERP kosztów instalacji i utrzymania infrastruktury zastosowano rozwiązania open source. Wykorzystanie systemu operacyjnego Linux oraz bazy danych Interbase/Firebird SQL nie tylko obniżyło obiektywną cenę zakupu oprogramowania, ale dodatkowo zwiększyło wydajność i niezawodność pracy.

safo.biz (Asseco Business Solutions)

System safo.biz jest nowoczesnym, zintegrowanym systemem klasy ERP/MRP, który należy zaliczyć do najnowszej generacji programów z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem. Konfiguracja docelowego rozwiązania zależy od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz wynikających stąd potrzeb w dziedzinie zarządzania i organizacji procesów w przedsiębiorstwie.

System może być wykorzystywany w przedsiębiorstwach o różnej organizacji produkcji, zarówno masowej, seryjnej, jak i jednostkowej. Zawiera rozwiązania specyficzne dla niektórych branż, np. mleczarskiej. Najważniejszą zaletą jest elastyczność konfiguracji, w jakiej może zostać wdrożony.

SAP ERP (SAP Polska)

System przeznaczony dla każdego typu przedsiębiorstwa osiągającego powyżej 50 mln zł rocznie. Dzięki wyposażeniu go w moduły branżowe może być ściśle dostosowany do potrzeb firm każdej branży. Jest także podstawą rozwiązań branżowych SAP, z których 11 dedykowano różnym gałęziom branży produkcyjnej.

Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim stabilności, przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych technik. Rozwiązanie ERP może być elastycznie dostosowane do potrzeb klienta, a także łatwo rozbudowywane i łączone z funkcjonującymi w firmie systemami.

SAP ERP (Systems Applications and Products in Data Processing) (7milowy)

Z systemu SAP korzysta ponad 12 milionów użytkowników zatrudnionych w 47 tys. firm w przeszło 120 krajach. W samej Polsce z rozwiązania korzysta ponad 1000 przedsiębiorstw. System zawiera bogatszy pakiet funkcji wspierających zarządzanie firmą oraz wiedzę biznesową w postaci tzw. best practices (dobrych praktyk biznesowych, zebranych przez SAP na podstawie doświadczeń z wdrożeń w kilkunastu tysiącach firm na całym świecie).

Wybór systemu SAP oznacza także możliwość wykorzystania rozwiązań informatycznych optymalizujących komunikację i współpracę z otoczeniem, jak SAP CRM (zarządzanie relacjami z klientami), SAP SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw), SAP SRM (zarządzanie relacjami z dostawcami).

SENTE System (SENTE Systemy Informatyczne)

Program SENTE Produkcja przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, w których występują złożone procesy wymagające szczegółowego kalkulowania, planowania i kontroli. Umożliwia ewidencję kart technologicznych, kalkulację kosztów wytworzenia produktów a także planowanie produkcji i zapotrzebowania surowcowego oraz nadzorowanie produkcji.

Znajduje zastosowanie zarówno w produkcji przemysłowej, jak i dyskretnej, małoseryjnej bądź jednostkowej. Narzędzie umożliwia kontrolę i nadzór różnych systemów wytwarzania, takich jak: produkcja powtarzalna, produkcja na magazyn, produkcja na zamówienie, montaż na zamówienie lub projekty na zamówienie. Program współpracuje z innymi aplikacjami pakietu SENTE System.

Softlab SQL (Asseco Business Solutions)

Oparty na technologii Microsoft zintegrowany system klasy ERP wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest rozwijalny i skalowalny, a jego otwarta architektura umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy klienta. Możliwości techniczne umożliwiają wdrożenie aplikacji w różnych architekturach sieciowych w sieciach rozległych oraz połączenie ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami.

Moduł Produkcji, oparty na zaawansowanym systemie receptur i marszrut, przeznaczony jest dla firm o różnym profilu i specyfice produkcji. Mechanizmy planowania, harmonogramowania, śledzenia, rozliczania i analizy produkcji pozwalają na wydajne zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aplikacja obsługuje produkcję ciągłą, dyskretną i zleceniową. System przeznaczony jest dla średnich i dużych firm z branż: spożywczej, meblarskiej, metalurgicznej i motoryzacyjnej, budowlanej oraz przetwórstwa minerałów.

SyKOF (Systemy Informatyczne SYKOM)

Wielomodułowy system przeznaczony do obsługi dużych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki parametryzacji sprawdza się firmach różnorodnych branż. Wspomaga obsługę produkcji seryjnej i jednostkowej.

Obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobu (dwustronna wymiana danych z systemami CAD/CAM), tworzenie dokumentacji technologicznej (w tym automatycznie na podstawie przygotowanej lub zaimportowanej dokumentacji konstrukcyjnej), tworzenie planów produkcyjnych na dowolne okresy, generowanie zleceń produkcyjnych, ewidencję zmian wprowadzanych w trwających już zleceniach, zautomatyzowaną rejestrację realizowanych prac (czytniki kodów kreskowych), bilansowanie potrzeb wyrobów/podzespołów/materiałów (MRP II), bilansowanie obciążenia poszczególnych stanowisk i określanie wąskich gardeł, obsługę kontraktów budowlano-montażowych a w szczególności produkcję i montaż konstrukcji stalowych, pełną identyfikowalność produkowanych wyrobów i zużywanych materiałów, ewidencję napraw i przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Symfonia Forte (Sage Symfonia)

Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie i przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów funkcjonowania. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko działalności.

Zintegrowany system o budowie modułowej obejmuje zakresem strategiczne obszary i procesy, takie jak finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz analizy i zarządzanie informacją. Zaawansowane rozwiązania z grupy „integracja IT” oraz wykorzystywana baza MS SQL Server zapewniają bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

TETA Constellation (TETA)

Oprogramowanie TETA Constellation w wersji przeznaczonej dla firm produkcyjnych składa się z siedmiu podstawowych modułów, które zapewniają obsługę produkcji, gospodarki magazynowej, sprzedaży i zakupu, zarządzanie finansami, majątkiem trwałym, zasobami ludzkimi oraz relacjami z klientami, a także prowadzenie controllingu i wszechstronnej analizy informacji.

Pakiet jest wydajny, bezpieczny, elastyczny i skalowalny, otwarty na modyfikacje, a także integrację z zewnętrznym oprogramowaniem i urządzeniami. Każdy moduł może pracować samodzielnie lub uzupełniać rozwiązania innych dostawców. W szczególności zapewnia użytkownikom: pełne i kompletne zdefiniowanie struktur konstrukcyjnych lub receptur oraz danych technologicznych, planowanie produkcji z zastosowaniem harmonogramu głównego i algorytmu MRP-II, wprowadzanie i automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych (np. z zamówień od klientów) oraz wiązanie ich z planami produkcji, wyliczanie zapotrzebowania materiałowego dla zleceń, monitorowanie stanu ich realizacji i kalkulowanie kosztów, rejestrację przepływu produkcji w toku za pomocą wewnętrznej dokumentacji (raportów produkcyjnych), elektroniczną obsługę kart kanban w zakresie planowania i rejestracji zdarzeń związanych z procesami wytwórczymi, wsparcie produkcji wielowariantowej konfigurowanej pod indywidualne zamówienia klientów, obsługę systemu za pomocą przenośnych terminali radiowych zintegrowanych z czytnikami kodów kreskowych, funkcje obsługi magazynów wysokiego składowania.

UniFirma (Unifactor)

UniFirma Produkcja – kompleksowy system obsługi produkcji. Wspomaga planowanie, kontrolę, realizację i rozliczenie procesu produkcyjnego. Ścisła integracja z pozostałymi modułami UniFirmy automatyzuje przepływ danych pomiędzy aplikacjami, zmniejsza pracochłonność i zwiększa efektywność działania przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

System Produkcja obsługuje następujące rozliczenia: wyrobów gotowych i półfabrykatów, materiałów własnych, zamienników, materiałów powierzonych, opakowań zwrotnych, produktów ubocznych, surowców pomocniczych, zaników, kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich, wydziałów, pracowników, godzin przepracowanych, akordu pracowników.

Obsługuje produkcję: jednostkową, krótkoseryjną, seryjną, powtarzalną, na indywidualne zamówienie klienta, procesową, montażu i demontażu, z materiałów powierzonych z wyceną tylko robocizny, uproszczoną (prosta kompletacja, zbiorcze wydanie dla całego zamówienia).

Vantage 8.03.400 (Epicor Software Poland)

Rozwiązanie dla średnich i dużych firm zbudowane w 100% w architekturze zorientowanej na usługi ( SOA – Service Oriented Architecture). Przeznaczone dla średnich i dużych firm o złożonych procesach produkcyjnych oraz dla firm o projektowym charakterze działania.

Sprawdza się w firmach, w których wymagane jest dostosowanie produktu do konkretnych potrzeb klienta – poprzez konfigurację lub wręcz zmiany w konstrukcji wyrobu. Dzięki wykorzystaniu możliwości użytej architektury w Vantage można doskonale odwzorować procesy biznesowe zachodzące w firmie produkcyjnej oraz dostosować go do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności dokonywania kosztownych zmian programu.

Xpertis (Macrologic)

Zarządzanie produkcją w rozwiązaniu Xpertis przeznaczone jest dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Umożliwia redukcję kosztów produkcji i wydatków administracyjnych oraz prawidłowe zaplanowanie procesu produkcyjnego. Przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe każdej branży mogą wspierać działalność poprzez: określanie potrzeb materiałowych i zasobów do realizowania zleceń produkcyjnych, planowanie terminów realizacji zleceń w zależności od charakteru produkcji i wykorzystania mocy przerobowych, kalkulowanie cen na podstawie szacowania kosztów wytworzenia produktu, kontrolowanie rentowności poszczególnych zleceń, rozliczanie produkcji w toku, zarządzanie jakością partii towarów oraz ocena współpracy z dostawcami i podwykonawcami, planowanie dystrybucji towarów.

Xpertis wspiera różne typy procesy produkcyjne, zróżnicowane ze względu na rodzaj produktu, takie jak: produkcja powtarzalna, produkcja na magazyn, produkcja na zamówienie, montaż na zamówienie, projekty na zamówienie.


 

 

 

Bartłomiej Denkowski

Presales Manager,

IFS Industrial

& Financial Systems

Poland sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Otwarte systemy informatyczne umożliwiają kontrahentom sprawną wymianę informacji biznesowej

Rynek przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce wciąż pozostaje chłonnym odbiorcą systemów klasy ERP, mimo że większość firm wykorzystuje już mniejsze bądź większe systemy informatyczne wspierające procesy logistyczne i produkcyjne. Menedżerowie zauważają, że proste narzędzia do ewidencji operacji gospodarczych stają się niewystarczające w obliczu konkurencji wynikającej z uczestnictwa Polski w rynku europejskim i globalnym, a także pierwszych oznak nadchodzącej fazy ochłodzenia ogólnoświatowej koniunktury.

Jak pozostać konkurencyjnym przy rosnących kosztach pracy i konkurencji, chociażby ze strony dynamicznej gospodarki chińskiej? Możliwości, których dostarcza klasyczna koncepcja ERP, są ogólnie znane i często wykorzystywane w praktyce. Według mojej oceny firmy, które pragną wygrywać, poza wdrożeniem klasycznej koncepcji ERP, muszą spełnić dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze muszą ściśle skoordynować swoją działalność operacyjną z odbiorcami oraz dostawcami, czyli stworzyć zsynchronizowany łańcuch dostaw. Zamiast pomnażać zapasy w każdej firmie, zabezpieczając się w ten sposób przed niepewnością popytu i podaży, należy wprowadzić mechanizmy ścisłej integracji partnerów w łańcuchu dostaw, tworząc bufory zapasu tylko tam, gdzie są niezbędne np. ze względu na odległości geograficzne. Dlatego ważne jest wykorzystywanie otwartych systemów informatycznych umożliwiających kontrahentom sprawną wymianę informacji biznesowej.

Czy to wystarczy? Nie, gdyż klient końcowy jest coraz bardziej wymagający, nie chce wybierać z wielu zadowalających produktów – chce produktu idealnego i to natychmiast. To drugi warunek – jak sprawić, aby cały łańcuch natychmiast odpowiedział na żądanie, a nie tylko wymieniał się informacją? Nie uważam, że są tu konieczne skomplikowane algorytmy optymalizujące i nowe generacje oprogramowania ERP. Dla firm produkcyjnych odpowiedź tkwi w koncepcji Agile Manufacturing, czyli takiej organizacji procesów wytwórczych i logistycznych, która zapewnia maksymalnie szybką reakcję na wszelkie zmiany. Typowe systemy komputerowe doskonale przetwarzają powtarzające się informacje, zaś koncepcja Agile Manufacturing dodatkowo wymaga szybkiej oraz przemyślanej reakcji na nowe oczekiwania i zmiany. Zadanie poznania założeń tej koncepcji, jej wdrożenia oraz ciągłego doskonalenia stoi przed menedżerami firm. Podstawą do osiągnięcia przez nich sukcesu będzie jednak wykorzystywanie prostego w integracji oraz otwartego na zmiany systemu klasy ERP, czego dobrym przykładem jest IFS Applications.

Klasyczne systemy ERP będą wciąż potrzebne, zwłaszcza do codziennej obsługi firmy w sferze tzw. back office 

 

 

 

 

Tomasz Słoniewski

Research Manager

Software

IDC Polska

 

 

 

 

Jak wyglądała w 2007 r. czołówka rynku ERP w Polsce? Kto ma szansę zostać na rynku?

– Ponieważ nie opublikowaliśmy jeszcze oficjalnego raportu na ten temat, nie mogę podać szczegółowych danych za 2007 rok. Mogę jedynie powiedzieć, że rynek wzrósł nieco powyżej oczekiwań, napędzany wzrostem inwestycji i spadającym kursem dolara wobec złotego.

Jeśli idzie o graczy na rynku, to nie nastąpił znaczący przełom. Większość wiodących graczy odnotowała wzrost. Ważnym zjawiskiem w 2007 r. była też konsolidacja rynku przez firmy krajowe i zagraniczne. Ze względu na hossę inwestycyjną obecnie jest miejsce na rynku prawie dla każdego dostawcy. Wraz z obniżeniem się zapotrzebowania na systemy ERP w małych i średnich firmach mogą zacząć się kłopoty dla mniejszych graczy, z niewielką liczbą klientów i słabą siecią partnerów. Otworzy to pole do dalszej konsolidacji, która obecnie jest wstrzymana ze względu na przeszacowanie wartości wielu firm.

Jakie są prognozy na najbliższe lata? Jakie branże będą najlepszymi klientami dostawców systemów ERP?

– Polski rynek będzie w perspektywie najbliższych kilku lat rozwijał się tempie przekraczającym średnią europejską, ale powoli i konsekwentnie będzie się do niej zbliżał – co oznacza spowolnienie z obecnych około 15% do wartości jednocyfrowych. Wśród branż, które będą „ciągnąć” rynek należy wymienić produkcję przemysłową (sektor obfity w inwestycje zagraniczne, na którym dynamicznie działają rodzime firmy średniej wielkości), transport (informatyzacja przedsiębiorstw z grupy PKP, spedycja) czy usługi finansowe (wiele nowych banków i ubezpieczycieli wchodzących do Polski, niedoinwestowanie banków w zakresie systemów gospodarki własnej).

Moim czarnym koniem są niektóre firmy z udziałem skarbu Państwa, które może wreszcie zdecydują się postawić na standardowe systemy ERP, zamiast tworzyć aplikacje finansowe czy kadrowo-płacowe samodzielnie, z pomocą monstrualnych działów IT.

Jak długo ma szansę przetrwać rynek klasycznych systemów ERP? Czy przedsiębiorstwa nie potrzebują teraz czegoś więcej?

– Klasyczne systemy ERP jako takie będą wciąż potrzebne, zwłaszcza do codziennej obsługi firmy w sferze tzw. back office. Ich ekspansja na sferę CRM, BI czy systemów wertykalnych może być nieco ograniczona, a architektura SOA może w przyszłości zapewnić firmom wykorzystanie możliwości integracji istniejących aplikacji ze sobą. Dziś jest to jednak wciąż dość trudne i kosztowne, jako pierwsze w tym kierunku idą więc tylko największe firmy.

W przypadku firm średnich i małych posiadanie dobrego systemu ERP z reguły wystarcza do prowadzenia nowoczesnego i efektywnego biznesu. Problem w tym, że wciąż wiele z nich nie zdaje sobie z tego sprawy, a wykorzystywane przez nie funkcje oprogramowania ograniczone są do finansów i kadr-płac.

O tym, co wybierze firma, decydują elementy jej strategii i pozycja na rynku, a nie przynależność do branży

 

 

 

 

Jarosław Żeliński

analityk biznesowy,

systemowy,

IT-Consulting.pl

 

 

 

 

 

Jakie są prognozy na najbliższe lata? Jakie branże przemysłowe będą najlepszymi klientami dostawców systemów ERP?

– Trudno moim zdaniem ocenić w kategoriach branży czy nawet sektora rynku, gdzie można spodziewać się największego popytu na systemy ERP. Mam swoją teorię, że o tym, co wybierze dana firma, decydują elementy jej strategii i pozycja na rynku, a nie przynależność do branży. I wydaje się, że ta teoria ma potwierdzenie w życiu.

Na rynku wyróżniam dwie grupy podmiotów: liderów innowacji i liderów kosztów. Liderzy innowacji to firmy budujące marże nowymi produktami i marką. Liderzy kosztów to firmy budujące marże za pomocą sprawności technicznej, sprawnego zarządzania, ciągłego obniżania kosztów. Liderzy kosztów są nabywcami każdej sprawdzonej technologii. Gonią liderów rankingów, swoich konkurentów, dzięki nabywaniu dostępnych na rynku zasobów i walce z ich kosztami.

Liderzy innowacji budują wartość na rynku za pomocą modeli biznesowych. Dla nich narzędzia mają znaczenie drugorzędne, najważniejsze są nowe modele biznesowe i nowe produkty. Tu nie sprawdza się żaden standard, tu się tworzy. Te firmy są najczęściej nabywcami dedykowanych rozwiązań.

Sądzę, że najwięcej klientów klasycznych systemów ERP/ERP II będzie wśród firm będących liderami kosztów i przedsiębiorstw goniących je. Rynek ten rośnie głównie dzięki zwiększającym się wymaganiom, jakie stoją przed firmami rynku MSP, ale głównie chodzi tu o średnie. Firmy małe to klienci prostych i niedrogich systemów do zarządzania sprzedażą, finansami i magazynami oraz małych CRM sprzedawanych masowo i niewymagających, poza instalacją i konfiguracją, zaawansowanych usług wdrożeniowych. Tak tłumaczę sobie pierwotne przewartościowanie rynku MSP. Klienci systemów ERP rekrutują się nie z całego sektora MSP, ale tylko z grupy średnich przedsiębiorstw. Tak tłumaczę także utrzymujący się trend sprzedaży tych systemów (jeszcze wiele firm średniej wielkości nie ma dobrego systemu IT).

Jak długo ma szansę przetrwać rynek klasycznych systemów ERP? Czy przedsiębiorstwa nie potrzebują teraz czegoś więcej?

– Klasyczne systemy ERP/ERP II to moim zdaniem będą produkty dla MSP i dla dużych firm z grupy liderów kosztów. Duże firmy, liderzy innowacji, są wręcz skazane na systemy dedykowane i tu postrzegam nadchodzący mały boom na systemy dedykowane i systemy komponentowe w architekturze SOA. To także rynek na systemy BI (Business Intelligence, wspomagania podejmowania decyzji).

Część dostawców systemów ERP zaczyna dostarczać systemy o komponentowej wewnętrznej strukturze. Są to luźno powiązane, mogące istnieć samodzielnie, specjalizowane moduły (komponenty) od jednego producenta. Obecnie system ERP można skomponować z pakietów kilku producentów. Jest to jeszcze dość kosztowne ze względu na hermetyczność wielu pakietów produktów, ale moim zdaniem i tu nastąpi standaryzacja, podobnie jak w przypadku np. urządzeń sieciowych. Wielu producentów nadal buduje swój rynek na uzależnianiu od siebie nabywców ich oprogramowania – to krótkowzroczna strategia. Zaczyna nabierać wartości swoboda wyboru i hermetyczne produkty odejdą do lamusa, podobnie jak to się dzieje na rynku systemów operacyjnych i systemów back-office, gdzie widać parcie systemów otwartych, ale nie w rozumieniu „darmowości”, tylko otwartości standardów zapewniających integrację produktów różnych dostawców.

Przedsiębiorstwa innowacyjne potrzebują wsparcia dla swoich nowych modeli biznesowych, a w tym przypadku żadne modele referencyjne nie mają racji bytu. Każdy taki projekt to analiza i opisanie modelu biznesowego, analiza i zbudowanie modelu informacyjnego, a następnie zaprojektowanie systemu, który to wszystko wesprze. To rynek na dedykowane systemy lub systemy złożone z luźno powiązanych komponentów.

Rozwiązania ewoluują z rynkiem, by odpowiadać na bieżące potrzeby klientów 

 

 

 

 

 

Grzegorz Rogaliński

prezes SAP Polska

 

 

 

 

 

Jakie są prognozy na najbliższe lata dotyczące wdrażania systemów ERP?

– Zainteresowanie klientów rozwiązaniami klasy ERP nie słabnie od wielu lat. Dotyczy to nie tylko dużych przedsiębiorstw, lecz także małych i średnich. Wiele z nich zdało sobie sprawę, że odpowiednie narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie zasobami jest nie tylko niezbędne w wydajnej pracy dziś, lecz stanowi także kluczowy warunek wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości.

Na polskim rynku jest jednak wiele „białych plam”, czyli branż, w których tylko nieliczni zdecydowali się zainstalować system ERP. Jestem przekonany, że i ci klienci w najbliższych latach będą inwestować w zintegrowane narzędzia informatyczne. W związku z tym wydaje się, że sprzedaż zarówno licencji systemów ERP, jak i usług wdrożeniowych z nimi związanych dalej będzie osiągać wysoki poziom.

Czy sektor produkcji będzie ciągle chłonnym rynkiem?

– Sektor produkcji ma dla SAP znaczenie kluczowe. W ubiegłych latach to właśnie ta branża była wyjątkowo aktywna pod względem inwestycji w zakresie rozwiązań SAP. Zdobyliśmy wielu nowych klientów, ale są jeszcze w Polsce firmy, które decyzję o wyborze dostawcy oprogramowania mają wciąż przed sobą.

Zwiększonej sprzedaży rozwiązań informatycznych sprzyja dynamiczny wzrost gospodarczy i dobre wyniki potencjalnych klientów. Dobra koniunktura nie będzie jednak trwała wiecznie. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że wdrożenie systemu ERP zapewnia długoterminową optymalizację kosztów. Dlatego wiążemy z branżą produkcyjną spore nadzieje na najbliższe miesiące i lata.

Jak długo ma szansę przetrwać rynek klasycznych systemów ERP? Czy przedsiębiorstwa produkcyjne nie potrzebują teraz czegoś więcej?

– Rozwiązania ERP oferowane obecnie przez światowych dostawców znacznie różnią się od tych, które dostępne były kilka czy kilkanaście lat temu, dlatego trudno dziś mówić o „klasycznym systemie ERP”.

Rozwiązania ewoluują z rynkiem, by odpowiadać na bieżące potrzeby klientów. SAP jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na różnorodność potrzeb klientów w zależności od branży, jaką reprezentują. Dzięki temu powstało do dziś 26 rozwiązań branżowych, które są stale rozwijane i aktualizowane. 11 z tych rozwiązań dedykowanych jest różnym gałęziom branży produkcyjnej – od produkcji samolotów i samochodów przez wyroby chemiczne, przetwórstwo drewna, wyrób paliw aż po przemysł tzw. dóbr konsumpcyjnych.

To prawda, że standardowy system ERP często nie jest w stanie wesprzeć wszystkich działań firmy w sposób kompleksowy. SAP proponuje jednak swoim klientom rozwiązania, które łączą funkcje międzybranżowe, takie jak finanse, controlling, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie środkami trwałymi, z modułami specyficznymi dla konkretnej branży.

W czasie implementacji systemu w każdym przedsiębiorstwie kluczowe znaczenie ma znajomość danej branży przez zespół wdrożeniowy. Umożliwia to nie tylko szybszą pracę, ale także lepsze porozumienie między informatykami a przedstawicielami firmy – niezbędne, jeżeli system ma być dla przedsiębiorstwa realnym wsparciem.


 

 

 

  

Janusz Mleczko

główny konsultant

systemów zarządzania

produkcją Rekord SI

 

 

 

 

Akcent wdrożenia IT przenosi się ze sfery procesów logistycznych na sferę produkcji

Patrząc na przeprowadzane ostatnio wdrożenia, trudno oprzeć się wrażeniu, że ciągle rosną wymagania dotyczące funkcjonalności systemów klasy ERP. Przedsiębiorstwa bardzo „odchudziły swoje zasoby” i dlatego stojące przed nimi procesy biznesowe realizowane są z wykorzystaniem relatywnie mniejszej liczby pracowników. Ponadto zarówno ekonomicznie uzasadnione odchudzenie firm, jak i coraz szerzej występująca specjalizacja powodują zwiększenie roli procesów kooperacyjnych.

Trendem ostatnich lat jest również postępujące zróżnicowanie i coraz większa opcjonalność wyrobów. Akcent wdrożenia IT przenosi się ze sfery procesów logistycznych na sferę produkcji. Ponieważ tani, masowy produkt można otrzymać na rynkach wschodnich, rynek krajowy musi dostarczać produkty bardzo zróżnicowane, dostępne w krótkim czasie.

Realizacja zadań produkcyjnych dla produktów bardzo zróżnicowanych i szybko dostępnych to problem trudny do realizacji z wykorzystaniem tradycyjnych technik. Dla klienta krótki czas dostępu produktu często oznacza czas krótszy niż cykl produkcyjny – powoduje to brak możliwości implementacji tradycyjnej techniki produkcji „na zlecenie” (MTO). Z kolei technika produkcji „na magazyn” (MTS) jest wykluczona ze względu na wielowariantowość i opcjonalność wykończenia wyrobu.

Informatyczne wsparcie musi dotyczyć połączenia obu technik na różnych etapach procesu wytwarzania. Przekłada się to również na akcentowanie do tej pory zaniedbywanych obszarów planowania operacyjnego. Wdrażane są moduły wspierające klasyczne metody planowania ERP, czyli moduły klasy APS (Zaawansowany System Planowania) zapewniające wykonanie złożonych operacji planistycznych, symulacyjnych i optymalizacyjnych.

W planowaniu operacyjnym informacja „na bieżąco” o spływie produkcji stanowi ważne zagadnienie. W tych obszarach następuje daleko idąca integracja aplikacji klasy ERP z modułami MES (Systemy Realizacji Produkcji). Dane zbierane w czasie rzeczywistym z maszyn z udziałem lub bez pracowników produkcyjnych są niezbędne nie tylko w dokumentacji procesu zapewnienia jakości, ale również w realizowanym procesie biznesowym i coraz dokładniejszym planowaniu.

Zaprezentowane przykłady nie wyczerpują tematu, świadczą jednak o rosnącej roli produkcji w przedsiębiorstwach. Rekord SI realizując wdrażanie pakietu ERP własnego autorstwa przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w wielu przypadkach wprowadza ściśle dedykowane rozwiązanie wynikające już nie tylko ze specyfiki branży, ale nawet procesów poszczególnych firm.

Widać wyraźny wzrost zainteresowania systemami ERP w firmach produkcyjnych

 

 

 

 

Marcin Sokołowski

Senior Marketing Manager,

CEE, Epicor Software

Poland

 

 

 

 

Jakie są prognozy na najbliższe lata dotyczące wdrażania systemów ERP?

– Najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie podanie kilku statystyk. Rok 2007 był dla nas najlepszy w 15-letniej historii firmy na polskim rynku. Sprzedaż licencji wzrosła o 20%, a consulting (usługi) o przeszło 27% w porównaniu z rokiem 2006. Ponad 50% przychodów z licencji pochodzi od nowych klientów, tj. firm, z którymi pierwszy raz podpisaliśmy kontrakt.

Takich wyników nie da się osiągnąć w krajach Europy Zachodniej. Gospodarka w Polsce zwalnia, ale jednocześnie rozwija się szybciej niż na Zachodzie. Widmo recesji w USA może oznaczać większe inwestycje w zakresie rozwoju biznesu w takich regionach, jak Europa Centralna, Wschodnia i Bliski Wschód. W Skandynawii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii dostawcy systemów ERP znaczną część przychodów osiągają ze sprzedaży nowych modułów, świadczenia usług dla istniejącej bazy klientów i opieki serwisowej.

Oceniamy, że polski rynek wzrósł w ubiegłym roku średnio o ok. 15–18%. Na Zachodzie rynek rośnie o kilka procent, ale za to jest nieporównanie większy. Zauważalna jest również tendencja wzrostowa średniej wielkości kontraktu/wdrożenia u nowego klienta. Pomimo zwalniającej gospodarki firmy miały dobry rok: oznacza to m.in. że wysokie nadwyżki finansowe mogą zainwestować w bardziej zaawansowane narzędzia IT. Nie bez znaczenia są też dotacje z UE.

Czy sektor produkcji będzie ciągle chłonnym rynkiem?

– Może boom to przesadne określenie, ale na pewno można mówić o wyraźnym wzroście zainteresowania systemami ERP wśród firm produkcyjnych. Z naszego punktu widzenia niemal 100% wdrożeń następuje w sytuacji, gdy firma „wyrasta” z posiadanego oprogramowania, a nasze rozwiązanie zastępuje pracujący system. Wynika to ze specyfiki rynku, na którym klientami są średnie i większe firmy rozwijające się bardzo szybko.

Z naszych obserwacji wynika, że firmy produkcyjne są liderami, jeśli chodzi o innowacje, czyli sektor produkcyjny powinien pozostać chłonnym rynkiem. Szybko rosnące płace i coraz trudniejszy dostęp do kompetentnych pracowników sprawiają, że technika staje się sojusznikiem, który umożliwia firmom produkcyjnym walkę z konkurencją. Dzięki planowaniu produkcji, wdrażaniu koncepcji Lean i rozwiązań klasy MES (Manufacturing Execution Systems) czytających dane bezpośrednio z produkcji, firmy obniżają koszty produkcji, są w stanie wyprodukować więcej w tym samym czasie i zwiększają marże.

Popyt w sektorze firm produkcyjnych jest efektem dużych inwestycji, które przyszły do Polski w ostatnich latach. Wokół każdej takiej inwestycji wyrastają dziesiątki, czasami setki kooperantów produkujących różne elementy. Ważny jest również gwałtowny wzrost polskich firm, które eksportują swoje towary, przykładem mogą być firmy meblarskie czy dostawcy komponentów dla sektora motoryzacyjnego. Większość polskich firm z tych sektorów produkuje obecnie na zamówienie dostawców w Polsce i na Zachodzie.

System ERP powinien obsługiwać większość zachodzących w firmie procesów. Standardowe zapytanie ofertowe 3-4 lata temu obejmowało podstawowe funkcje związane z finansami, sprzedażą i logistyką. Wszystkie znane nam analizy potwierdzają perspektywy znacznego rozwoju działalności produkcyjnej w Polsce. Dlatego w lutym ubiegłego roku zdecydowaliśmy się wprowadzić na polski rynek nowe rozwiązanie przeznaczone właśnie dla branży produkcyjnej – system Epicor Vantage, opracowany w 100% w architekturze zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture – SOA).

 

 

  

 

Piotr Szczerbiak

dyrektor ds. konsultingu

Columbus IT

 

 

 

 

 

W jakim kierunku rozwiną się systemy ERP?

Systemy ERP są i będą informatycznym kręgosłupem coraz większej liczby przedsiębiorstw, głównym narzędziem pracy z systematycznie zwiększającym się zakresem funkcji. Według danych AMR Research najwięcej (ponad 40%) przedsiębiorstw uważa inwestycję w zakresie ERP za najważniejszą ze wszystkich inwestycji w przypadku systemów IT. Ale dostawcy ERP bynajmniej nie popadają w zachwyt, bo pracy i wyzwań jest więcej niż wcześniej.

Prawie połowa konsumentów w Europie pragnie, by produkty docierały do nich szybciej i były lepiej dopasowane do ich gustów. To oznacza, że reakcja na wahania popytu musi być szybsza, podobnie jak produkcja i ściśle powiązane z nią procesy w obszarze dystrybucji. I w jednym, i drugim obszarze znaczenia nabiera czas uzyskania informacji i podjęcia decyzji. Zasada jest prosta – im szybciej, tym lepiej. I nie ma znaczenia, czy producent zaopatruje jeden czy więcej (zagranicznych) rynków.

Konsumenci są bezlitośni. Zarówno gdy kupują produkt spożywczy, jak i podczas oczekiwania na dostawę zamówionych mebli czy statków. W pierwszym przypadku operatorzy handlowi uzależniają wręcz współpracę z producentami artykułów spożywczych od wdrożonego systemu ERP, uzupełnionego o EDI, który umożliwia lepszą koordynację procesów między producentem a odbiorcą. W drugim przypadku (choć tak naprawdę dotyczy to wszystkich firm produkcyjnych) należy na bieżąco monitorować koszty zamówionych komponentów, by z wyprzedzeniem wiedzieć, jaką naliczyć marżę.

To było proste, gdy koszty produkcji nie zmieniały się tak szybko jak dziś. Część dostawców ERP w porę dostrzegła ten problem, wprowadzając na rynek odpowiednie rozwiązania branżowe. Należy się spodziewać, że będzie ich coraz więcej.

Autor: Elżbieta Jaworska, MSI Polska