Dostawcy IT dla sektora przemysłowego

Do pobrania:

Dostawcy rozwiązań IT dla sektora przemysłowego w Polsce – ranking

Do pobrania:

Dostawcy rozwiązań IT dla sektora przemysłowego w Polsce w kolejności alfabetycznej

Według raportu IDC „Poland Enterprise Application Software 2008–2012 Forecast and 2007 Vendor Shares” wartość polskiego rynku aplikacji biznesowych w 2007 r. wyniosła 210,65 mln USD, co stanowi wzrost o 20,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Największym dostawcą aplikacji biznesowych w Polsce według IDC po raz kolejny została firma SAP, zwiększając swój udział w rynku do 39,2%, co stanowi wzrost o 2,3 punkta procentowego (w 2006 r. 36,9%). Tak znaczący udział w rynku daje SAP ponad 30-procentową przewagę nad bezpośrednim konkurentem – firmą Comarch (udział w rynku 8,6%, w 2006 r. 8,1%). Oracle, trzeci dostawca ujęty w zestawieniu IDC, zmniejszył swój udział w polskim rynku aplikacji biznesowych do 7,5% (w 2006 r. 8,3%). Kolejne miejsca zajmują IFS (6,4%, w 2006 r. również 6,4%) oraz Microsoft (5,3%, w 2006 r. 5,2%).

W raporcie z grudnia 2007 r. IDC oszacowała, że polscy przedsiębiorcy zwiększyli inwestowanie w rozwiązania IT – wartość inwestycji wyniosła ok. 8 mld USD, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do 2006 r. IDC przewiduje wzrost wydatków w zakresie IT na poziomie 12,8% przez następnych pięć lat, najszybszy w sektorze MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). W badaniach IDC sektor produkcyjny uplasował się na drugim miejscu pod względem wydatków na IT, z udziałem 21,5% (wzrost o prawie 20% w stosunku do 2006 r.). Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestują w rozwiązania ERP, w logistykę i usługi informatyczne.

Światowe trendy

Aberdeen Group, badająca trendy w sektorze IT, w raporcie z lipca 2008 r. poddaje analizie wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness), jeden z mierników stosowanych w obliczaniu efektywności produkcji, łączący informacje o jakości produktów, dostępności sprzętu i wydajności produkcji.

Według Aberdeen Group większość przedsiębiorstw wskazuje poprawę wydajności produkcji jako sposób na zredukowanie kosztów operacyjnych. 77% firm uważa potrzebę redukowania kosztów operacyjnych za najwyższą konieczność i priorytet w działaniach.

Jak wynika z raportu, w najlepszych przedsiębiorstwach wskaźnik OEE wynosi 91%, najgorzej wypada sektor spożywczy z przeciętnym wskaźnikiem na poziomie 76%. Według analityków w celu poprawy OEE przemysł spożywczy powinien skupić się m.in. na zdobywaniu danych w czasie rzeczywistym oraz automatycznym przekazywaniu informacji do systemów biznesowych.

Istotne jest także inwestowanie w systemy wspomagające rozwiązywanie najważniejszych zagadnień pojawiających się w procesie produkcji – MES (Manufacturing Execution System), EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) i SPC (Statistical Process Control).

Na naszym podwórku

Opublikowana przez firmę badawczo-analityczną DiS w lipcu br. analiza informatyzacji 100 największych polskich przedsiębiorstw (oparta na „Liście 500” dziennika Rzeczpospolita) wykazuje, że łączne wydatki 100 największych przedsiębiorstw na informatykę wyniosły w 2007 r. ok. 5,7 mld zł, co stanowiło ok. jednej czwartej wszystkich nakładów na IT na terenie kraju. Wartość rynku IT w 2007 r. wg wstępnych ocen DiS wynosiła 22,8 mld zł.

Przeciętne nakłady roczne na informatykę w grupie 100 największych przedsiębiorstw stanowiły w 2007 r. według ocen DiS 0,97% łącznych przychodów. Najmniejsze względne nakłady na informatykę ponoszą sektor wydobywczy oraz budownictwo.

Raport MSI

Raport powstał na podstawie ankiet wysłanych do producentów i dostawców oprogramowania w Polsce. W naszym zestawieniu występują tylko firmy, które wypełniły ankietę. Ranking ten należy traktować jedynie jako oszacowanie potencjału polskiego rynku IT, który ma szeroką ofertę dla wszystkich branż sektora przemysłowego. Dostawcy oprogramowania, którzy nie podali przychodów z sektora przemysłowego, wymienieni są w kolejności alfabetycznej.

W zestawieniu nie ma wielu firm, które figurowały w nim w 2007 r. Powody? Przejęcia i konsolidacje. W takiej sytuacji cieszy, że na interesującym nas rynku dla sektora przemysłowego dzielnie trzymają się rdzennie polskie firmy: np. BPSC, Comarch, REKORD, TETA, a nawet szukają swojej szansy w kontraktach zagranicznych.

Jakie systemy mają największą przyszłość w sektorze przemysłowym? Producenci i dostawcy rozwiązań występujący w naszym zestawieniu prezentują szeroką ofertę i deklarują jej przydatność w różnych branżach. Tradycyjnie przewagę liczebną mają dostawcy systemów ERP, ale dostrzegana jest potrzeba współpracy ERP z taśmą produkcyjną, czyli wzrośnie rynek systemów MES. Popularne są także systemy CRM, nieodzowne w handlu, ale i w produkcji na zamówienie. Zarządy przedsiębiorstw zaczynają doceniać systemy BI, BPM, architekturę SOA.

Prognozy

Każda branża produkcyjna ma trochę inne wymagania. Na przykład w farmaceutycznej, chemicznej, spożywczej najważniejsza jest kontrola jakości produktu, czyli potrzebne są systemy do monitorowania parametrów środowiska produkcyjnego, wizualizacji produkcji, zarządzania produkcją wsadową (recepturową) itd. W branży motoryzacyjnej przydatne są systemy PLM (zarządzanie cyklem życia produktu) zawierające oprogramowanie do projektowania produktów (CAD), a także rozwiązania lean zapewniające skracanie drogi od producenta do klienta. W branży energetycznej niezbędne są systemy billingowe oraz GIS…

Wprawdzie na pytanie, jakie systemy będą w najbliższych latach najbardziej potrzebne w sektorze przemysłowym, firmy najczęściej podawały rozwiązania z własnej oferty, można jednak z tych odpowiedzi wysnuć wniosek, w jakim kierunku rozwinie się rynek IT dla przemysłu. Wszak minęły już czasy, gdy informatyka narzucała rozwiązania – teraz potrzebne są systemy on demand, dostosowane nie tylko do specyfiki branży, w jakiej działa użytkownik, ale i do jego indywidualnych potrzeb.


Informatyka w 100 największych przedsiębiorstwach w Polsce

Andrzej Dyżewski

analityk rynku IT

szef DiS

www.dis.waw.pl

 

 

Z naszych analiz informatyzacji 100 największych przedsiębiorstw polskich (opartych na „Liście 500” dziennika Rzeczpospolita) przeprowadzonych w lipcu 2008 r. wynika, że łączne wydatki na informatykę 100 największych przedsiębiorstw wyniosły w 2007 r. ok. 5,7 mld zł. Po odniesieniu do ogólnych oszacowań dla rynku informatyki w 2007 r. oznacza to, że nakłady na informatykę wśród 100 największych przedsiębiorstw stanowiły ok. jednej czwartej wszystkich nakładów na IT w Polsce (wartość rynku IT w 2007 r. wg wstępnych ocen DiS wynosiła 22,8 mld zł).

Przeciętne nakłady roczne na informatykę w grupie 100 największych stanowiły w 2007 r. 0,97% ich łącznych przychodów. Największy udział nakładów na IT, liczony jako procent przychodów ogółem, odnotowano w 2007 r. w bankowości – 5,3%, która wyprzedziła dominującą przez kilka lat telekomunikację (tu poziom nakładów na informatykę jest bardziej wyrównany, rzadko spada poniżej 4% przychodów rocznych). Następne branże notujące wysokie udziały nakładów na IT to: sektor mediów i rozrywki, ubezpieczenia oraz przemysł spożywczy. Najmniejsze względne nakłady na informatykę ponoszą sektor wydobywczy oraz budownictwo.

Malejący udział nakładów na IT świadczy o nowym zjawisku. Oznacza mianowicie, że przemija pewien cykl rozwoju polskiej gospodarki, kiedy największe przedsiębiorstwa miały przemożny, niejednokrotnie wręcz monopolistyczny wpływ na kształt ekonomiczny kraju. Obecnie w rosnącej liczbie branż można od podstaw budować firmy, które w ciągu kilku lat są w stanie zagrozić liderom rynkowym. Przyczyniło się do tego obniżenie kosztów inwestycji informatycznych, a także nowe metody organizacji pracy (w szczególności coraz popularniejszy outsourcing).

Rozwój systemów zarządzania ERP umożliwia coraz sprawniejszą konsolidację. Dlatego częściej przedsiębiorstwa stawiają na uznane rynkowo aplikacyjne systemy zarządzania, nawet jeśli wiąże się to z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Jednocześnie rezygnuje się z własnych systemów zarządzania, rozwijanych przez wewnętrzne działy IT oraz z systemów mniejszych producentów. Obecnie przedsiębiorstwa z listy 100 największych coraz częściej chciałyby użytkować jeden, w miarę uniwersalny system ERP, który byłby odpowiedzialny za wszystkie możliwe obszary zarządzania.

Według naszych danych w dużych przedsiębiorstwach do informatycznego wspomagania zarządzania obecnie najczęściej są stosowane pakiety ERP pięciu firm (w kolejności alfabetycznej): COIG, IFS, Infor GS, Oracle oraz SAP.

W branży produkcyjnej zauważalny jest wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT

Tomasz Słoniewski

Research Manager Software

IDC Polska

 

 

Sektor produkcyjny w Polsce jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla dostawców IT. IDC ocenia, że wydatki tej branży na oprogramowanie, usługi i sprzęt sięgnęły w 2007 roku ponad 1,7 mld USD. Prawie 60% tej sumy zarobili dostawcy hardware’u w związku z falą wymiany serwerów i komputerów osobistych na nowe. Oprócz sprzętu istotną pozycją w budżetach firm produkcyjnych były aplikacje biznesowe, zwłaszcza ERP, SCM i MES oraz usługi związane z ich wdrożeniami. Rosło również zainteresowanie systemami analitycznymi, które zapewniają uzyskanie informacji zarządczej przy większej skali działalności.

Zauważalny jest w branży wzrost świadomości potrzeb firmy w zakresie IT – zapytania ofertowe firm produkcyjnych, także tych małych i średnich, są coraz bardziej profesjonalne i koncentrują się na znalezieniu rozwiązania istotnych problemów biznesowych, jakie istnieją w firmach, a nie na zakupie aplikacji o określonej funkcjonalności. Menedżerowie tych firm dostrzegają także fakt, że konkurowanie z większymi przedsiębiorstwami jest możliwe właśnie dzięki inwestycjom w zakresie IT.

Dynamika rozwoju firm krajowych i napływ inwestycji zagranicznych sprawia, że atrakcyjność sektora utrzymywać się będzie na wysokim poziomie przez najbliższe lata. Polscy przedsiębiorcy zaczynają zdawać sobie sprawę z faktu, że konkurowanie kosztami pracy staje się coraz trudniejsze w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej Rumunii i Bułgarii. Inwestowanie w innowacyjne technologie może pomóc rodzimym firmom w utrzymaniu się na unijnym rynku.

Zagrożeniem dla inwestycji w zakresie IT w przemyśle są kłopoty z rentownością firm koncentrujących się na eksporcie – tu wielką rolę grać będzie średniookresowy trend kursu złotego wobec najważniejszych walut obcych, euro i dolara.

IDC przewiduje, że wzrost wydatków na IT w przemyśle osiągnie 12,6% średniorocznie do 2012 r.


Jakich systemów IT będzie potrzebował sektor przemysłowy w najbliższych latach? Jaka branża może być najlepszym klientem dostawców IT?

Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm

7milowy

Systemy IT: firmy działające w branży przemysłowej często borykają się z problemami dotyczącymi różnorodnej specyfiki planowania i obsługi cyklu produkcyjnego. Produkcja ciągła, produkcja na zlecenie, montaż na zlecenie wymagają od przedsiębiorstwa stałych dostosowań do zmieniającego się rynku. Biorąc pod uwagę tę specyfikę branży, można przypuszczać, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP znacząco wzrośnie. Równocześnie odnotowujemy coraz większe zainteresowanie systemami CRM, jak również narzędziami BI wspierającymi działania analityczne i strategiczne.

Branża: ponad połowa z grona klientów 7milowego to firmy z branży przemysłowej. Jestem przekonany, że potencjał tej branży nie został jeszcze wykorzystany i w ciągu najbliższych lat integratorzy będą zdobywać kolejnych klientów. Dynamika wzrostu tej branży utrzymuje się na wysokim poziomie. Dla wielu firm zastrzyk unijnej dotacji umożliwił inwestycje w zakresie systemu IT, w tym ERP czy BI. Firmy coraz chętniej korzystają z innych możliwości finansowania projektów, np. leasingu.

Radomir Rodziewicz

dyrektor sprzedaży i marketingu, 7milowy

Abis

Systemy IT: planowania, utrzymania ruchu, rozliczeń kosztów

Askom

Systemy IT: MES

Branża: motoryzacyjna, spożywcza

ASTOR

Systemy IT: MES, EMI, SCADA/GeoSCADA

Branża: energetyka, wod-kan

BCC (Business Consulting Center)

Systemy IT: rozwiązania typu CRM, SRM, EDI

Branża: nie widzimy zróżnicowania w obrębie przemysłu

BCS Polska

Systemy IT: w sektorze przemysłowym wciąż najbardziej popularne poza ERP są systemy zarządzania magazynem WMS. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie się również zwiększało zapotrzebowanie na systemy zarządzania i optymalizacji produkcji klasy MES i ich pochodne (np. prosty monitoring produkcji lub zarządzania dostawami surowców). Myślę też, że duży potencjał leży w systemach wspomagających pracowników mobilnych. W przypadku sektora przemysłowego są to systemy utrzymania ruchu (CMMS) lub inne systemy typu Field Services.

Branża: największy potencjał na systemy informatyczne wspomagające procesy logistyczne widzimy w branżach samochodowej, spożywczej i farmaceutycznej, gdzie bardzo istotne jest dokładne nadzorowanie procesu powstawania produktu i śledzenie jego przepływu. Warto jednak zauważyć, że w czasach otwartości rynków i powszechnej globalizacji praktycznie każda firma przemysłowa realizuje procesy logistyczne często na tyle skomplikowane, że ich poprawna obsługa i nadzorowanie bez wspomagającego systemu IT są utrudnione lub nawet niemożliwe.

Jacek Liber

dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego

w firmie BCS Polska

Bonair

Systemy IT: wydaje się, że przyszłością są systemy MES wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne do kontrolowania oraz gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego.

Branża: nie da się jednoznacznie wskazać wiodącej branży. Analitycy wskazywali, że administracja publiczna będzie wiodła prym w zamówieniach na rynku IT z tytułu środków na informatyzację. Niestety, prognozy okazały się nie do końca trafne.

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych

Systemy IT: Business Intelligence

Branża: energetyka

Codec Systems

Systemy IT: do usprawnienia zarządzania produkcją, zapewnienia odpowiedniej jakości w fazie produkcyjnej. Poza tym ważną rolę zaczną pełnić systemy do kontroli finansów w celu możliwości wdrożenia strategii firm (planów strategicznych) oraz zwiększania efektywności zarządzania właśnie poprzez kontrolę przepływów finansowych.

Branża: energetyka, produkcja na rynek masowy

CompFort Meridian Polska

Systemy IT: do zarządzania środowiskiem IT, szczególnie w kontekście wirtualizacji

CSF Polska

Systemy IT: ERP, BI, zarządzanie komunikacją

DSR

Systemy IT: APS, MES, PLM

DST

Systemy IT: workflow, BI, HCM

Branża: administracja państwowa, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, gospodarstwa domowe

Epicor Software Poland

Systemy IT: sektor przemysłowy w najbliższych latach będzie potrzebował elastycznych systemów informatycznych stworzonych w architekturze SOA – takich jak Epicor Vantage.

Branża: firmy produkcyjne stawiające na krótkie serie lub tworzenie produktów na zamówienie mają największe wymagania odnośnie do systemów informatycznych i to one są potencjalnie najlepszymi klientami. Możemy im zaproponować system, który na etapie zbierania zamówień przez handlowca przygotowuję analizę opłacalności, wylicza marże i podpowiada odpowiednie podzespoły, które mogą być zastosowane w finalnym produkcie.

Exact Software Poland

Systemy IT: w najbliższych latach sektor przemysłowy będzie potrzebował oczywiście systemów ERP do powiązania sprzedaży, logistyki, produkcji w jedno narzędzie zapewniające szybką i adekwatną do zamówienia dostawę towarów dla końcowego klienta.

Można się także spodziewać wzrostu popularności systemów e-Business do integracji procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa ze światem zewnętrznym (często przez portale WWW), systemów elektronicznego obiegu dokumentów, workflow itd. oraz systemów automatyki przemysłowej do dalszej integracji produkcji, logistyki z maszynami i liniami produkcyjnymi.

Wojciech Baranowicz

wicedyrektor sprzedaży Exact Software Poland

Infor Global Solutions

Systemy IT: MES, EDI

Branża: przemysł lekki, budownictwo

IBM Polska

Systemy IT: firmy MSP wyróżnia szczególna dynamika i umiejętność natychmiastowego reagowania na zmiany w otoczeniu. Niektórym firmom potrzebne jest rozwiązanie klasy Performance Management, innym – zarządzanie obiegiem wewnętrznych informacji czy rejestrowanie zdarzeń ekonomicznych. Jeszcze innym, systemy klasy ERP czy CRM zapewniające utrzymanie na optymalnym poziomie relacji z klientami.

Branża: sektor MSP w Polsce charakteryzuje się rekordową dynamiką wzrostu w skali europejskiej, a nawet światowej. Polskie MSP dynamicznie rosną, przestają być małe i średnie i jako duże stoją przed nowymi problemami, wyzwaniami i konkurentami. Kwestią strategiczną z tej perspektywy jest umiejętność szybkiego adaptowania się do nowych warunków, natychmiastowego reagowania na zmiany na rynku, podejmowania trafnych decyzji we właściwym momencie. Informatyka przestaje być farmą serwerów i jakąś na nich zainstalowaną aplikacją, która rejestruje i prezentuje przeszłość. Dzisiaj informatyka w MSP to podstawowe źródło danych, niezbędnych codziennie do podejmowania decyzji o przyszłości.

Marcin Gajdziński,

dyrektor Działu General Business IBM Polska

Hit-Kody Kreskowe

Systemy IT: systemy kontroli i śledzenia produkcji zapewniające pełną identyfikację wyrobów począwszy od wczesnego stadium wytworzenia, szybką weryfikację jakości produkcji, a w konsekwencji stałą kontrolę kosztów wytwarzania.

HEUTHES

Systemy IT: przemysł dawno zaakceptował systemy klasy ERP/MRP, ale systemy klasy CRM, zintegrowane z rozwiązaniami ERP/MRP i BI, nie są już tak powszechne. W rozwiązaniach dla przemysłu wiele uwagi poświęca się łańcuchowi dostaw zapewniającemu ciągłość produkcji. Mniejszą uwagę koncentruje się na zapewnieniu ciągłości obsługi kontaktów z klientami, którzy są odbiorcami oferowanych produktów. Dostrzegając zapotrzebowanie rynku, HEUTHES stworzył system ISOF, w którym problemy związane z klientami wpisują się w łańcuch zadań logistycznych jego obsługi. Zintegrowano w nim również system zarządzania dokumentami elektronicznymi (DMS), dzięki czemu w każdej chwili użytkownik ma dostęp do pełni informacji nie tylko handlowych czy magazynowych, ale również związanych z kontaktami z klientem.

Branża: chemiczna, elektroniczna, metalurgiczna

Infovide-Matrix

Systemy IT: ERP, BI, SCM i EDI

Branża: energetyka

HDF

Systemy IT: większość dużych producentów posiada zaawansowane systemy IT. Naszym zdaniem w najbliższych latach w przemyśle nacisk zostanie położony na małe, wyspecjalizowane aplikacje dostosowane do specyficznych warunków danej firmy i współpracujące z dużymi wdrożonymi systemami. To nowy trend wśród naszych klientów, którzy posiadają duże, zaawansowane systemy CRM czy ERP i często zlecają nam zrobienie na zamówienie aplikacji współpracującej z ich systemami i dostosowanej do specyficznych potrzeb wybranego działu w ich firmach. Często ma to związek z wdrażaniem zaawansowanych systemów automatycznej identyfikacji, kiedy okazuje się, że przydałaby się aplikacja usprawniająca gromadzenie i obróbkę danych na terminalach przenośnych oraz przesyłanie ich między terminalami a systemem informatycznym.

Coraz większe zainteresowanie widzimy także w obszarze programów pisanych na zamówienie. Częstym wymogiem dla takich aplikacji jest możliwość współpracy z systemami AutoId oraz rejestrowanie i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym, aby osoby korzystające z dużego, ogólnego systemu (np. typu ERP) miały stały dostęp do aktualnych danych zgodnych w faktycznym stanem produkcji, zapasów etc. Odnotowujemy także coraz większe zainteresowanie technikami mobilnymi oraz możliwością monitorowania działalności przedsiębiorstwa na podstawie danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Z naszych analiz wynika, że trend ten będzie się nadal utrzymywał.

Branża: bardzo trudno tu prognozować. Wśród klientów z sektora przemysłowego nie zauważamy szczególnego zainteresowania rozwiązaniami z zakresu IT jednej wybranej branży, rozkłada się ono raczej równomiernie.

itelligence

Systemy IT: sektor przemysłowy, który w większości dysponuje dzisiaj mniej lub bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami ERP, będzie się koncentrował na ich rozwoju. Obecne rozwiązania uzupełniane będą m.in. o aplikacje Business Intelligence, SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw) czy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami).

Branża: dystrybucyjna

Junisoftex

Systemy IT: ERP

Branża: energetyka, bankowość

Lawson Software Polska

Systemy IT: ERP, SCM, BI

Branża: Lawson Software koncentruje się w Polsce na branży spożywczej i modowej

Logotec Enterprise

Systemy IT: jeden z tematów, którym w najbliższym czasie będą się interesować firmy z sektora przemysłowego, dotyczyć będzie usprawnienia procesów wewnętrznych, w tym komunikacji, obiegu informacji oraz archiwizacji dokumentacji projektowej i okołoprojektowej

more7 Polska

Systemy IT: CRM, systemy do zarządzania serwisem, systemy do zarządzania projektami, integracja systemów IT

Branża: produkcja, przetwórstwo

Pentacomp Systemy Informatyczne

Systemy IT: sektor przemysłowy wymaga rozwiązań koncentrujących się na wybranych procesach biznesowych, których prowadzenie dużo firmy kosztuje. Odpowiednie zarządzanie procesami – ich optymalizacja – to kolejny krok w zwiększaniu rentowności i konkurencyjności firm. Systemy takie z reguły muszą być tworzone na zamówienie. Nie są tzw. rozwiązaniami z pudełka, a ich produkcja wymaga analiz biznesowych i informatycznych.

Branża: bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Naszym zdaniem będą to firmy, których produkcja związana jest z silną konkurencją oraz te, które na rynku mają wielu (nie kilku) odbiorców, np. ich klienci tworzą różne segmenty, są w dużym rozproszeniu, skala zamówień jest różna.

Provertis

Systemy IT: BI, MES, LES

Branża: spożywcza

PSI Produkty i Systemy Informatyczne

Systemy IT: MES (zarządzanie produkcją), WMS (zarządzanie magazynami), TMS (zarządzanie transportem)

Branża: produkcja, logistyka

QAD Polska

Systemy IT: istnieje coraz większe zapotrzebowanie na branżowo zorientowane systemy IT (w tym ERP). Firmy szukają „szybkiego i sprawdzonego startu”, tj. projektu, który zapewni dostęp do sprawdzonych na świecie rozwiązań biznesowych dedykowanych branży i efektywną współpracę z parterami biznesowymi.

Branża: urządzeń przemysłowych (maszyny, metal, podzespoły i elementy dla przemysłu…), motoryzacja, elektronika, tworzywa sztuczne

REKORD Systemy Informatyczne

Systemy IT: MES, SCM, BI, B2B, B2C jako uzupełnienie systemów ERP

Branża: szeroko pojęty sektor usług

S&T Services Polska

Systemy IT: ERP, PLM, BI, CRM

Branża: produkcja dyskretna, dystrybucja, przemysł motoryzacyjny

Sage Symfonia

Systemy IT: CRM

Branża: ogólnie sektor MSP; handel, usługi, budownictwo i nieruchomości

SAP Polska

Systemy IT: sektor przemysłowy potrzebuje i będzie w przyszłości potrzebował nowoczesnych i wydajnych rozwiązań do zarządzania produkcją. Dotyczy to przede wszystkim firm średniej wielkości, których dynamiczny rozwój, zapoczątkowany w ostatnich latach, wymaga odpowiedniego wsparcia.

Branża: branża przemysłowa daje obecnie ogromne możliwości i należy przypuszczać, że będzie jednym z głównych odbiorców zintegrowanych systemów zarządzania zasobami.

SENTE Systemy Informatyczne

Systemy IT: harmonogramowanie produkcji, moduły remontowe, rozliczenia czasu pracy i akordu

Branża: meblarska, metalowa, elektromaszynowa

Sybase Polska

Systemy IT: z obszaru BI

Branża: bankowość, administracja publiczna, przemysł

TETA

Systemy IT: oprogramowanie do wizualizacji stanu pracy maszyn, rozwiązania informatyczne służące do zarządzania produkcją i wydajnością, pomagające producentom: przekształcać ich cele biznesowe w zadania operacyjne, zrozumieć wpływ działań produkcyjnych na wyniki całej firmy

Transition Technologies

Systemy IT: MES

Branża: energetyka, gazownictwo

VIX Automation

Systemy IT: klasyczne systemy IT dla przemysłu, czyli np. HMI/SCADA, i ERP będą Si rozwijały w tempie podobnym do dotychczasowego, z rocznym wzrostem na poziomie 10-15%. Nową gwiazdą na rynku zaczną być systemy MES, na które popyt i rynek będzie rósł nawet do 50% rocznie.

Branża: nie przewidujemy wyraźnych zmian. Polski rynek jest i będzie rynkiem bardzo zrównoważonym, z wieloma dobrze reprezentowanymi branżami bez dominujących. Z naszego punktu widzenia kluczowe będą: spożywcza, wydobywcza, chemiczna, spożywcza i przetwórcza, maszynowa, energetyka, gospodarka komunalna.

ZETO SA w Poznaniu

Systemy IT: mHR (ze względu na coraz większe problemy z dostępnością pracowników firmy zaczęły szukać narzędzi informatycznych, które będą wspomagać działania mHR), Magazyny Wysokiego Składu z RFID, Zintegrowane Portale Korporacyjne wspomagające zarządzanie wiedzą, pracę grupową czy skracanie czasu wyszukiwania informacji

Branża: budowlana

Jakich systemów IT będzie potrzebował sektor przemysłowy w najbliższych latach?

Krzysztof Walasek

BPMS

Product Manager w grupie

Enterprise Architecture

Solutions

w Infovide-Matrix SA

Na światowym, dynamicznie rozwijającym się rynku systemów informatycznych ciągle pojawiają się nowe rozwiązania. Każdy region przyjmuje je jednak inaczej, dostosowując te nowości do specyfiki swych warunków. Polski rynek ograniczony jest specyficznymi zwyczajami organizacji pracy i przyzwyczajeniami klientów. Dlatego wprowadzając nowy system w swoim przedsiębiorstwie, warto śledzić trendy, które przyjęły się u kolegów z branży. Dotyczy to także systemów BPM (Business Proces Management).

Na początek przyjrzyjmy się samemu pojęciu BPM i narzędziom z nim związanym. Ten skrót – jak często z takimi pojęciami bywa – jest bowiem tylko hasłem. Opisuje podejście do problemu obsługi procesów biznesowych przedsiębiorstwa, nie wskazując jednocześnie żadnej konkretnej techniki czy standardu. Początkowo narzędzia klasy BPM towarzyszyły jedynie platformom integracyjnym. Specjalizowały się w automatycznym przekazywaniu danych pomiędzy systemami, znajdując zastosowanie przede wszystkim w długotrwałych procesach. Trwające godziny czy nawet dni procesy nie mogły być obsłużone krótkimi, opisanymi klasycznym kodem programistycznym zadaniami.

Wkrótce jednak dostrzeżono, że rozciągnięcie procesów w czasie to efekt ręcznego wykonywania (przez ludzi) jego fragmentów. Realizacją tego typu interakcji z człowiekiem zajmowały się już wcześniej tzw. systemy workflow – z jednej strony zbliżone do tego, co oferował BPM, z drugiej wzbogacające go o „ludzkie” zadania. Dlatego od pewnego momentu zaczęto uzupełniać klasyczne, zautomatyzowane systemy BPM o zarządzanie zadaniami pracowników. Systemy workflow wyposażano natomiast w lepsze mechanizmy integracyjne (np. wywoływania WebService’ów) – i już jako takie określono mianem BPM. Obecnie niektórzy, bazując na specjalizacji tych rozwiązań, wyróżniają human-centric BPM i integration-centric BPM. W zasadzie są to narzędzia służące do tego samego, tylko wyrastające z innych korzeni.

Próby wdrażania systemów klasy BPM u klientów trwają od ponad pięciu lat. Na początku starano się wdrożyć tradycyjne, zautomatyzowane podejście, bez udziału zadań ludzkich. Jednak żadna z obserwowanych przeze mnie prób nie zakończyła się sukcesem. Działania albo zostały zarzucone, albo zmarginalizowane i w efekcie nie przynosiły zapowiadanych korzyści. Dopiero od ok. 2 lat takie rozwiązania są realizowane z sukcesem i zgodnie z założeniami. Są to już jednak zupełnie inne narzędzia niż pierwotne: stosują zarządzanie zadaniami ludzkimi i często wzbogacone są silnikami reguł biznesowych.

Śledząc statystyki wdrożeń BPM, trzeba sobie zdawać sprawę, że takie rozwiązania są często de facto wykorzystywane w przedsiębiorstwie tyko do realizacji kontroli zadań pracownika w ramach pojedynczego działu. Ponieważ hasło BPM jest modne, takie rozwiązania są reklamowane jako wdrożenie szeroko pojętej obsługi procesów biznesowych. Tymczasem nie ma to wiele wspólnego z prawdziwymi procesami biznesowymi, realizowanymi od początku do końca niezależnie od wewnętrznej struktury firmy. Dlatego obecność narzędzi klasy BPM jest o wiele większa niż stopień realizacji obsługi prawdziwych procesów biznesowych w firmach.

Projekty BPM są przeznaczone dla biznesu. Aby jednak w pełni wykorzystać ich moc, trzeba je stosować ponad podziałami organizacyjnymi. Często w przedsiębiorstwie trudno zidentyfikować właściwego odbiorcę – osobę, która stoi ponad zadaniami pojedynczego działu. Dlatego często kadrze zarządzającej brakuje poczucia wartości tych rozwiązań. O wiele łatwiej było z wdrażaniem rozwiązań klasy ESB – bo te techniczne rozwiązania nie zagrażają ważności pojedynczych komórek organizacyjnych. Tymczasem wdrożenie BPM może być traktowane jako odebranie pewnego zakresu obowiązków, a tym samym pomniejszenie ważności danego działu.

Zmiany w zewnętrznym otoczeniu wymuszają dziś głębokie zmiany w filozofii zarządzania

Tomasz Zarzycki

dyrektor odpowiedzialny

za współpracę

ze strategicznymi

partnerami

Apriso

Jakich systemów IT będzie potrzebował sektor przemysłowy w najbliższych latach?

– Do niedawna dostawcy IT do znużenia powtarzali, że podstawową korzyścią z wdrożenia systemów będzie optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych. Ale mało kto z klientów potrafił zrozumieć, co tak naprawdę kryje się za tym pojęciem. Bo takiej potrzeby nie było. Puste hasło marketingowe zaczęła wypełniać treść dopiero wtedy, gdy koszty produkcji skoczyły poważnie – częściowo na skutek wzrostu cen surowców energetycznych oraz surowców i półfabrykatów bezpośrednio wykorzystywanych w produkcji, częściowo na skutek wzrostu wynagrodzeń oraz innych kosztów – aż o kilkanaście procent w ciągu roku.

Te zmiany nasilające się w zewnętrznym otoczeniu wymuszają dziś głębokie zmiany w filozofii zarządzania. Coraz więcej firm chce zredukować nie tylko czas produkcji i poziom zapasów, ale też w ogóle wyeliminować z linii produkcyjnej wadliwe komponenty. Jest to jak najbardziej możliwe. System informatyczny nie może jednak skupiać się na planowaniu produkcji (jak to czynią systemy klasy ERP). Potrzebne jest też wsparcie systemów MES przy harmonogramowaniu produkcji, synchronizowaniu przepływu komponentów i towarów przez zakład oraz kontroli jakości i wydajności pracy w czasie rzeczywistym. Wówczas można zredukować czas produkcji nawet o połowę. Taki wynik uzyskaliśmy np. w firmie Essilor Laboratory Polska w Warszawie.

 

Jaka branża może być najlepszym klientem dostawców IT?

– Wzrost kosztów produkcji dotyka każdego segmentu przemysłu. Jest jednak kilka branż, które są szczególnie zainteresowane udoskonaleniem swych strategii. Obok branży budowlanej oraz spożywczej należałoby wskazać także produkcję chemiczną i farmaceutyczną. Na skutek wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa oraz wzmożonego inwestowania w infrastrukturę firmy z wymienionych sektorów notują coraz wyższe przychody, co jednocześnie przekłada się na większe możliwości inwestycyjne.

Należy oczekiwać znacznego popytu także ze strony firm motoryzacyjnych. Dynamika sprzedaży aut wprawdzie spadła, ale to właśnie w tej branży możemy zaobserwować największą presję na redukcję kosztów produkcji przy jednoczesnym podniesieniu jej jakości. Firmy z tego sektora nie mają wyjścia. Muszą inwestować w najnowsze systemy IT, jeśli chcą uniknąć kosztów związanych z wycofywaniem wadliwych egzemplarzy z rynku (recall campaign).

Jakie są obecnie największe potrzeby sektora przemysłowego w Polsce w zakresie rozwiązań IT?

Bartłomiej Denkowski

Pre-Sales Manager

IFS Poland

 

 

Sektor przemysłowy z natury rzeczy jest bardzo podatny na wahania koniunktury światowej, notowania kursów walut, ceny surowców itp. Przedsiębiorstwa na co dzień stają wobec trudnej konieczności podejmowania szybkiej i właściwej reakcji na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. Nadzorowanie coraz bardziej złożonych struktur grup kapitałowych, przedsiębiorstw wielooddziałowych czy łańcuchów dostaw bez sprawnej struktury IT wydaje się niemożliwe. Dlatego zapotrzebowanie na rozwiązania IT rośnie.

Systemy ERP są bardzo istotną inwestycją dającą wymierną redukcję kosztów i wzrost przychodów, a są to dwa podstawowe aspekty działalności firm przemysłowych. W obszarze kosztów podstawowe cele, związane z szybkim i precyzyjnym pomiarem rzeczywistych kosztów działalności, są często założone, zanim przedsiębiorstwa zdecydują się na wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie. Poza oczywistym celem wdrożenia ERP, jakim jest precyzyjny pomiar rzeczywistych kosztów działalności, firmy szukają rozwiązań wspierających bardziej złożone koncepcje, jak Lean Manufacturing (czyli m.in. zarządzanie komórkami i liniami produkcyjnymi), lub – w przypadku bardziej złożonych procesów wytwórczych – narzędzi wspomagających optymalizację wielowariantowych harmonogramów produkcyjnych przy jednoczesnej kontroli wielu ograniczeń (jak ma to miejsce w przypadku IFS Constraint Based Scheduling).

Dla firm ściśle kooperujących w łańcuchu dostaw niezwykle istotna jest synchronizacja przepływu materiałów i zamówień między kooperantami, co zapewniają z jednej strony sprawna platforma wymiany informacji EDI, a z drugiej – narzędzia optymalizujące poziom zapasów we wszystkich lokalizacjach łańcucha (jak choćby IFS Inventory Planning and Replenishment, który na bazie danych historycznych, prognoz sprzedaży oraz przyjętej strategii, optymalizuje rozmieszczenie towarów w sieci dystrybucji).

W dobie rosnącego zapotrzebowania i cen paliw szczególne istotne jest, aby w poszukiwaniu nowych źródeł siły roboczej i rynków zbytu poszerzać strukturę organizacyjną firm przemysłowych przez rozbudowę oddziałów produkcyjnych i handlowych poza granicami Polski. Jest to coraz łatwiejsze, zważywszy na szybki rozwój komunikacji elektronicznej czy integrację rynków europejskich.

Procesy ekspansji byłyby jednak niemożliwe bez silnego wsparcia systemów IT. Zapewniają one spójne zarządzanie złożonymi strukturami organizacyjnymi, bilansowanie zapasów w łańcuchu dostaw, dobór optymalnych źródeł realizacji dostaw czy często przejście na model projektowy, gdzie popyt rynkowy zaspokajany jest przez ścisłą integrację wielu równolegle współpracujących kooperantów. Stąd też dynamiczny rozwój narzędzi zarządzania projektami w nowych wersjach systemu IFS Applications.

Potrzeba sprawnej współpracy wielu podmiotów ostatecznie stawia dodatkowe wyzwanie polegające na konieczności efektywnej integracji wielu różnych systemów i narzędzi IT. Odpowiedzią w kontekście IFS Applications jest fakt, że od dawna system oparty jest na SOA, architekturze wspomagającej jego integrację z innymi otwartymi narzędziami i systemami informatycznymi.

Jakich systemów IT będzie potrzebował sektor przemysłowy w najbliższych latach?

Marcin Penczek

prezes zarządu,

Hogart

 

 

Obecnie w sektorze przemysłowym można zaobserwować pewne globalne tendencje, których zrozumienie pomoże nam zidentyfikować spodziewany popyt na konkretne rozwiązania IT.

Po rozwiązania informatyczne sięgają obecnie nieco mniejsze firmy, ale możemy być spokojni o ich możliwości finansowe, bo sektor przemysłowy ma być w tym roku – według PKPP Lewiatan – największym beneficjentem środków unijnych.

Od lat piętą achillesową firm przemysłowych było – paradoksalnie – informatyzowanie zarządzania produkcją, z pewnością więc wiele firm zainwestuje szczególnie w obszar automatyzacji rozliczania produkcji.

Można także oczekiwać dobrej dynamiki sprzedaży systemów ERP, które od lat należą do głównych rozwiązań kupowanych przez sektor przemysłowy. Ze względu na strukturę rynku należy się spodziewać większego zainteresowania systemami prekonfigurowanymi (w rodzaju rozwiązania Rapid przygotowanego dla sektora spożywczego przez Hogart na bazie systemu Oracle JD Edwards). Średnie firmy coraz bardziej bowiem doceniają wiedzę biznesową „zaszytą” w takich rozwiązaniach ERP i mają świadomość, że wraz z narzędziem informatycznym dostają sprawdzone know-how biznesowe dla określonej branży.

Powinien także wzrosnąć popyt na usługi integracyjne, bo wiele firm z sektora przemysłowego korzysta ze specjalizowanych aplikacji obsługujących specyficzne procesy biznesowe.

Jakich systemów IT będzie potrzebował sektor przemysłowy w najbliższych latach?

Manoj Nair

prezes

Columbus IT Polska

 

 

Wydajne, elastyczne, relatywnie tanie w utrzymaniu, proste w obsłudze, a także bogate w funkcje dostosowane do specyfiki sektora, w którym działa firma – takich cech i możliwości sektor przemysłowy coraz częściej doszukuje się w systemach IT.

Wymagania te są nie tylko miernikiem rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, ale też idealnie odzwierciedlają zmiany, jakie obecnie zachodzą w sferze strategii zarządzania. Przez wiele lat sektor przemysłowy wykorzystywał proste, niezintegrowane systemy o ograniczonych możliwościach. Dane trzymane były w różnych bazach, inaczej też były definiowane. Aby je zunifikować (co zwykle oznaczało żmudną i obarczoną błędem pracę w arkuszu Excel), potrzebny był dodatkowy czas. Efekt był taki, że menedżerowie podejmowali decyzje w oparciu o niepełne dane i z opóźnieniem.

W obecnej rzeczywistości menedżerowie muszą zarządzać znacznie większą liczbą informacji, które w dodatku zmieniają się nieporównywalnie szybciej niż jeszcze kilka lat temu. Jednocześnie firmy szukają obszarów, gdzie mogą zredukować koszty operacyjne. Rozwiązaniem jest zlecanie niektórych procesów na zewnątrz. Taka strategia wymaga jednak wdrożenia wydajnego, elastycznego systemu IT: wydajnego, by efektywnie zarządzać coraz większą liczbą informacji, a elastycznego, by nie tylko łatwo adaptować system do rozwijającej się struktury firmy, ale też integrować z zewnętrznymi systemami, na których pracują kooperanci.

Coraz większy popyt na systemy IT generuje branża chemiczna i budowlana, gdzie od kilku lat utrzymuje się bardzo dobra koniunktura. Ten stan nie powinien się zmienić także w przyszłości. Firmy chcą i mogą inwestować w swój rozwój, m.in. dzięki dużej liczbie zleceń realizowanych w budownictwie. Jednym z katalizatorów przemian są przygotowania w ramach organizacji w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, choć i bez tej prestiżowej imprezy należałoby się spodziewać wielu inwestycji napędzanych środkami z funduszy UE.

Podobny wzrost obserwujemy w branży spożywczej (m.in. w mleczarstwie) oraz farmaceutycznej, które uzyskują coraz większe przychody. Podstawowym czynnikiem jest oczywiście wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, co z kolei przekłada się na inne zachowania. Niezależnie od inflacji, Polacy bowiem coraz więcej kupują, coraz chętniej też dbają o swoje zdrowie. W dłuższej perspektywie czasowej znaczenia nabierze też fakt starzenia się naszego społeczeństwa, które będzie coraz więcej wydawać np. na sprzęt rehabilitacyjny.

Na uwagę zasługuje też sektor utilities, czyli elektrownie, ciepłownie, gazownictwo i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Sektor ten jest w fazie ogromnych zmian wynikających z liberalizacji rynku, która wymusza na jego podmiotach modyfikację strategii i podniesienie konkurencyjności, m.in. przez inwestycje w zakresie systemów IT.

Przykłady największych wdrożeń zrealizowanych w sektorze przemysłowym Polsce w latach 2007/2008

7milowy

Zakłady Drobiarskie Langner(1.02.2007) – SAP (pierwsze wdrożenie SAP w branży mięsnej): rachunkowość finansowa (FI), księgowość majątku trwałego (FI-AA), zarządzanie płynnością finansową (TR), kontroling (CO), planowanie i sterowanie produkcją (PP), sprzedaż i dystrybucja (SD), gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (MM), zarządzanie kadrami (HR), moduł bazowy (techniczny – Basis)

ABG

Koncern Energetyczny Energia SA(grudzień 2007) – modyfikacje systemów bilingowych dotyczące deregulacji rynku energii: Wydzielenie Obrotu; ogólny koszt wdrożenia: 1,8 mln zł

Abis

Herkules(2007) – elektroniczne liczniki zintegrowane w jeden system i połączone z programem sterowania gospodarką magazynową; 3 moduły, ponad 50 użytkowników końcowych

Apriso

Amica Wronki(marzec 2007) – FlexNet (MES): zarządzanie i harmonogramowanie zasobami produkcyjnymi, genealogia produkcji, mierzenie wydajności produkcji.

System zarządza w czasie rzeczywistym zadaniami wykonywanymi na liniach montażowych oraz pracą urządzeń peryferyjnych, obsługujących proces montażu, dzięki temu kierownik produkcji wie, na jakim etapie znajduje się produkcja. Umożliwia to bieżące monitorowanie całego procesu produkcyjnego aż do poziomu pojedynczego sprzętu AGD. System mierzy wydajność i jakość pracy (także w czasie rzeczywistym) oraz efektywnie zarządza dokumentami związanymi z produkowanymi wyrobami, dzięki czemu zarząd firmy posiada wiedzę na temat terminu, rodzaju sprzętu i linii montażowej, na której został wyprodukowany, np. w ostatniej minucie. Każde odchylenie od planu produkcji jest sygnalizowane zarówno pracownikom, jak i kierownikowi produkcji; 50 użytkowników końcowych

Askom

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.(czerwiec 2008) – system sterowania i zasilania nową linią wełny szklanej w zakładzie Isover w Gliwicach; komputerowy system sterowania, instalacja AKPiA, rozdzielnia niskiego napięcia, instalacja elektryczna; ogólny koszt wdrożenia: 11 mln zł

Asseco Business Solutions

Nowa Dolina Nidy sp. z o.o.,Leszcze, gm. Pińczów (2007) – system klasy ERP marki Safo: Sprzedaż, Logistyka i Magazyn, Planowanie i Rozliczanie produkcji, Logistyka, Zaopatrzenie, Finanse i Księgowość, Środki Trwałe

MAGO SA,Nadarzyn (2007) – system klasy ERP Softlab SQL: Logistyka i Sprzedaż, Produkcja, WMS, Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Kadry i Płace

BCC (Business Consulting Center)

Sitech (Grupa Volkswagen)(2007/2008) – SAP ERP – kompleksowa rozbudowa: gospodarka magazynowa (WM), rozbudowa gospodarki materiałowej (MM), planowanie produkcji (PP), zarządzanie jakością (QM), sprzedaż i dystrybucja (SD), kadry i płace (HR) – do fazy koncepcji, rozwój części fi- nansowej systemu, m.in. kontroling kosztów produkcji (CO-PC) oraz zarządzanie środkami pieniężnymi (TR – Treasury)

BCS Polska

Binder International Warszawa sp. z o.o., przetwórstwo spożywcze (lipiec 2007) – bcsTiger – system obsługi magazynu (WMS): system informatyczny WMS z interfejsem do systemu ERP Exact Globe, dostawa i montaż urządzeń mobilnych oraz infrastruktury WLAN, a także znakowanie magazynu. Podstawowe procesy magazynowe: dostawa, alokacja, przesunięcia, wysyłka i inwentaryzacja, dodatkowe procesy: kontrola jakości, wydanie/ przyjęcia z produkcji, zwroty.

Dwa zakłady produkcyjne: w sumie 26 użytkowników, w tym 20 stanowisk mobilnych; koszt wdrożenia systemu z infrastrukturą i urządzeniami mobilnymi: ok. 700 tys. zł

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych

Grupa Gonar (2007) – Impuls 5: Finanse- Księgowość -Koszty, Środki Trwałe, Kadry- Płace, Gospodarka Materiałowa, Dystrybucja, Zarządzanie Produkcją – MRP, Zarządzanie Relacjami z Klientem – CRM, Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika (96); 96 użytkowników końcowych

Bonair

Grupa Żywiec, Browar w Warce (12.12.2007) – system klasy MES, Proficy Plant Application: infrastruktura techniczna do rejestracji danych z linii produkcyjnej z serwerem OPC INAT, przemysłowa baza danych Historian 3.1 firmy GE Fanuc na 1000 sygnałów, system Plant Application firmy GE Fanuc – Efficiency Management Server 4.3 oraz Proficy Portal Enterprise v. 2.6, szkolenie dla kadry zarządzającej i operatorów linii rozlewniczej

bs4 Business Solutions (d. bs4 internet)

ASI Polska sp. z o.o. (czerwiec 2008) – Bs4 intranet; 4 moduły; 16 użytkowników końcowych

Columbus Polska

Selena SA (styczeń 2008) – Microsoft Dynamics AX (ERP): Finanse, Księgowość, Sprzedaż (w tym zarządzanie rabatami), Zakupy, Magazyn. Dodatkowo dwa interfejsy integrujące system z urządzeniami PDA do zdalnego zamawiania towarów i zewnętrznym systemem operatora logistycznego

Digitland

Grupa Suder(w trakcie wdrażania) – System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE: GM, FK, logistyka, pętla MRP, dystrybucja, rozliczenia dewizowe, środki trwałe, kontroling, magazyny wysokiego składowania, obsługa oddziałów; 400 użytkowników końcowych

Agrosieć – System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE: GM, FK, logistyka, pętla MRP, dystrybucja, rozliczenia dewizowe, środki trwałe, ADR, kadry, płace obsługa oddziałów; 35 użytkowników końcowych

DSR

TStronic (luty 2008) – Preactor APS: APS 400; 1 użytkownik końcowy

Globema

Dalkia Polska SA (lipiec 2008) – wdrożenie systemu GIS. Rozwiązanie zbudowane w oparciu o platformę GIS-ową Smallworld (GE Energy) oraz aplikację branżową EC.GIS (Globemy) wspiera: ewidencję sieci i obiektów ciepłowniczych, wykonywanie obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych, wykonywanie zadań związanych z planowaniem wyłączeń i usuwaniem awarii, pracami dyspozytora (w połączeniu z systemem telemetrii).

W celu ujednolicenia danych zostały wykonane interfejsy do systemów: środków trwałych, billingu, eksploatacji urządzeń, liczników, telemetrii. W ramach przedsięwzięcia wymieniono na nową wersję system w Łodzi oraz wdrożono nowy system w Poznaniu (zastępując dotychczas użytkowany program). Instalacja działa w architekturze z zewnętrznym centrum przetwarzania danych.

Na 2008 r. planowane są prace rozwojowe. Globema świadczy również serwis dostarczonego oprogramowania; ok. 30 stanowisk edycji danych mapowych i tekstowych, 35 stanowisk dostępu przez Internet, 10 stanowisk analitycznych

HDF

Metalcom sp. z o.o. (system będzie rozwijany, w najbliższej przyszłości zostaną dodane dwa nowe moduły na zamówienie klienta) – system pisany na zamówienie (brak nazwy), przeznaczony do wdrożenia u dostawcy szerokiego asortymentu elementów złącznych oraz jego kontrahentów (firm produkcyjnych i handlowych, zakładów przemysłu elektrycznego, energetycznego, motoryzacyjnego, metalurgicznego oraz firm budowlanych). Funkcje programu oparte zostały na idei systemu Kanban (nie jest to jednak dosłowna realizacja).

Obecnie system składa się z 4 modułów: aplikacja główna, aplikacja pracująca w oddziale/ magazynie, usługa systemowa działająca w tle i pośrednicząca w wymianie danych (pobiera i wysyła dane z/na serwer FTP), moduł instalowany u klienta służący do wysyłania do dostawcy (klienta HDF) informacji o zużytych pojemnikach. Do wdrożenia planowane są jeszcze dwa moduły – jeden do wdrożenia u klienta HDF, drugi u jego kontrahentów (moduł kontrolny). Dzięki rozwiązaniu webowemu kontrahent ma dostęp do danych o aktualnych stanach konsygnacyjnych, listy realizowanych zamówień etc.

Wybrane dodatkowe funkcje programu: druk etykiet zawierających kody kreskowe, import listy produktów z Excela, generowanie raportów (z inwentaryzacji u klienta oraz rozliczeń z wybranymi klientami), historia przepływu towarów, lista zamówień, wyszukiwarka produktów i zamówień, lista kontrahentów, zarządzanie użytkownikami, możliwość definiowania praw dostępu do programu dla poszczególnych użytkowników.

Hit-Kody Kreskowe

Huta Stali w okręgu Katowickim (luty 2007) – HIT – System Kodów Kreskowych: przyjęcia, przesunięcia wewnątrzzakładowe (magazyny – produkcja), kompletacja/ wydania, kontrola jakości, inwentaryzacja; operatorzy RF – 20 stanowisk, operatorzy PC – 10 stanowisk

Hogart

WIX-FILTRON (jesień 2007) – Oracle JD Edwards Enterprise One (jesienią 2007 ukończone wdrożenie JDE Advanced Warehouse z obsługą kodów kreskowych): Finanse, Dystrybucja, Gospodarka Magazynowa, Produkcja z Obsługą MRP, JDE Advanced Warehouse z obsługą kodów kreskowych; 100 użytkowników końcowych

IBM Polska

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA – Maximo (rozwiązania z zakresu Asset Management): w pierwszej fazie przeprowadzono precyzyjną kalibrację urządzeń produkcyjnych, w drugiej – wdrożenie rozwiązań z zakresu utrzymania pozostałego majątku trwałego przedsiębiorstwa – mierniki ciepła, transformatory, wózki widłowe, słupy, grzejniki itd. Maximo gromadzi dane na temat urządzeń (ile, gdzie, kiedy serwisowane, jaki był koszt serwisowania w danym okresie itp.), umożliwia przeprowadzanie estymacji służących za podstawę decyzji o dalszym utrzymywaniu lub wymianie danego zasobu, ułatwia harmonogramowanie prac i przydzielanie zadań grupom roboczym.

Projekt wdrożenia Maximo obejmował etapy: przetłumaczenie interfejsu na język polski, uzgodnienie modelu procesu kalibracji, opracowanie systemu kodowania urządzeń (w przedsiębiorstwie Polpharma znajduje się ok. 20 tysięcy różnych urządzeń), opracowanie danych do importu, opracowanie dokumentacji walidacyjnej, walidacja systemu, testy, opieka powdrożeniowa, mapowanie procesów, opracowanie workflow do zleceń pracy

ICsolutions Stanek i Śliwka Spółka Jawna

Yakudo Plus sp. z o.o. (lipiec 2007) – ITCube CRM: CRM, Mail, Fax, Projekty, SMS, Formularze, Serwis, Raporty, Integracja z Enova; 48 stanowisk; ogólny koszt wdrożenia: 150 tys. zł

IFS Industrial and Financial Systems Poland

Stocznia Marynarki Wojennej SA (marzec 2008) – IFS Applications: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Zasoby Ludzkie, IFS Płace, dalsze wdrożenie w toku; 450 użytkowników końcowych

Infor Global Solutions

AB Foods Polska sp. z o.o. (15.01.2008) – Infor ERP System21; 16 modułów, 40 użytkowników końcowych; ogólny koszt wdrożenia: 309 tys. zł

Infovide-Matrix

Pronar (2007) – SAP ERP; 11 modułów; 120 użytkowników końcowych; ogólny koszt wdrożenia: powyżej 1 mln zł

itelligence

Sumika Electronic Materials Poland sp. z o.o. (czerwiec 2008) – SAP ERP: rachunkowość finansowa (FI), controlling (CO), zarządzanie majątkiem trwałym (AA), gospodarka magazynowa (WM), sprzedaż i dystrybucja (SD), planowanie produkcji (PP), gospodarka materiałowa (MM) i zarządzanie jakością (QM); docelowo 100 użytkowników

Kom-Pakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Olsztynie (31.12.2007) – ZSI w oparciu o Microsoft Dynamics AX, Kom-Media, Kom-Bok, Kom-Net: Finanse, Księgowość, Środki Trwałe, Sprzedaż, Magazyny, Billing, Biuro Obsługi Klienta, Inwestycje i Remonty, Ewidencja obiektów technicznych, Kadry-Płace; 50 użytkowników końcowych

Komtech

Zakłady Chemiczne Organika – Sarzyna SA (2007) – system Prekon wspierający zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie: moduł administracyjny, słowniki i ewidencje, przeglądy wzorcowe, moduł zleceń (awaryjne, harmonogramowane, planowane), moduł magazyn, moduł zamówień, koszty, raportowanie; 5 stanowisk

Lawson Software Polska

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie SA (maj 2007) – Lawson M3: M3 Customer Sales and Service, M3 Enterprise Performance Management, M3 Finance Management, M3 Manufacturing Operations, M3 Supply Chain Management; 210 użytkowników końcowych

Logotec Enterprise

Impexmetal SA – Zakład Huta Aluminium Konin (II kwartał 2007) – Logotec PDM/DDM9000 WE: Archiwum, Kontakty, Sprawy; liczba użytkowników końcowych: nazwanych 200, jednoczesnych 100

Lumena

PKP Cargo – Lumena jako podwykonawca firm HP i SAP Polska (21.03.2008) – SAP ERP: zarządzanie kapitałem ludzkim (ponad 40 tys. pracowników); ponad 250 użytkowników końcowych

Macrologic

Górnicze Zakłady Dolomitowe SA (2008) – Xpertis; 11 modułów, 30 użytkowników końcowych

Microsoft

Südzucker Polska (grudzień 2007) – Microsoft Dynamics AX: zarządzanie produkcją, obsługa logistyki oraz zaawansowane budżetowanie, remonty i inwestycje. Wdrożony system przetwarza informacje pochodzące z 20 spółek cukrowniczych, w tym 18 zakładów produkcyjnych. Za pośrednictwem interfejsu EDI oprogramowanie zostało zintegrowane z sieciami handlowymi.

more7 Polska

MPS Polska sp. z o.o. (listopad 2007) – CRM7 + system obsługi serwisu: CRM + system obsługi serwisu, baza danych produktów, system automatycznego ofertowania; 99 użytkowników końcowych

Oracle Polska

Grupa Dalkia Polska (lipiec 2008) – Oracle EBusiness Suite: Finanse (Księga Główna, Środki Trwałe, Zobowiązania, Należności, Zarządzanie Środkami Pieniężnymi), Logistyka (Zaopatrzenie, Gospodarka Magazynowa; Projekty Inwestycyjne i Remontowe); dla obszaru finansowego – 130 użytkowników, dla obsługi zakupów – 400 użytkowników

Pentacomp Systemy Informatyczne

British Sugar Overseas (2007) – brak nazwy: zarządzanie produkcją i kontrola jakości, kompleksowa obsługa procesu produkcji cukru oraz kontrola jakości produkcji w cukrowni

PrimeSoft Polska

Dr Schneider Automotive Polska sp. z o.o. (2008) – V-Desk – system klasy workflow|DMS platforma V-Desk: korespondencja przychodząca, obieg dokumentów wewnętrznych, skanowanie masowe, archiwizacja, moduł zakupów; 80 użytkowników końcowych

QAD Polska

GKN Driveline (grudzień 2008) – QAD Enterprise Applications: Core, EDI Ecommerce, Lean Manufacturing, SCP, Consign.Inventory; 70 użytkowników końcowych

REKORD Systemy Informatyczne

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego Famed Żywiec SA (29.01.2008) – Famrek ISWW: produkcja, logistyka, sprzedaż, finanse, zasoby ludzkie, systemy analityczne; 150 użytkowników końcowych

S&T Services Polska

ZPAS (czerwiec 2008) – Infor ERP LN (d. Baan), Infor PDM: wszystkie dostępne moduły; 150 użytkowników końcowych

SAP Polska

KGHM Polska Miedź SA (lipiec 2008) – SAP SRM (Supplier Relationship Management): wdrożenie Centralnego Rejestru Przedsiębiorców dla firm współpracujących z KGHM

SAS Institute

Złomrex SA (październik 2008) – SAS Financial Management: konsolidacja sprawozdań finansowych; ok. 60 użytkowników końcowych

SENTE Systemy Informatyczne

Syntex sp. z o.o. (marzec 2008) – SENTE System: logistyka, finanse, kadry, płace, produkcja; ok. 30 użytkowników końcowych, ogólny koszt wdrożenia: ok. 300 tys. zł

Solemis Group

Cersanit (wrzesień 2007) – TARGIT BI Suite: cały system; 125 użytkowników końcowych

Sybase Polska

Kompania Węglowa SA (2008) – upgrade Sybase IQ do wersji 12,7 4CPU wersja mulitplex; 8 światów obiektów, 1100 użytkowników

TETA

Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych SA (TETA 2000): Personel, Finanse, Logistyka, Produkcja

Transition Technologies

PKP Energetyka sp. z o.o. (2008) – LUX – kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej. 7 modułów:

wymiana informacji handlowych z OSP, zarządzanie kontraktami, bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu,

wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej, prognozowanie szeregów czasowych, analiza ryzyka handlowego, rozliczenia kontraktów, raportowanie; 20 użytkowników końcowych

Autor: Elżbieta Jaworska, MSI Polska