Tworzenie aplikacji tańsze o nawet 45% dzięki wsparciu AI 
i platformom no-code

Według analizy McKinsey wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w procesie tworzenia oprogramowania może pozwolić firmom na znaczną redukcję kosztów w tym zakresie – nawet do 45 proc. Wynika to przede wszystkim ze zdolności AI do opracowywania wstępnych wersji kodu. Funkcja ta stwarza podstawę do dyskusji na temat wzajemnej relacji pomiędzy sztuczną inteligencją a platformami no-code. Zdaniem ekspertów firmy Creatio przyniesie ona przełom w dziedzinie budowania aplikacji.

Dawniej platformy niskokodowe były postrzegane jako rozwiązania służące wyłącznie do tworzenia prostych aplikacji front-endowych, odpowiedzialnych za obsługę interfejsu użytkownika. Obecnie jednak są one wykorzystywane w procesie budowy oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstw. Firmy dostrzegają oferowaną przez narzędzia no-code elastyczność i chętnie decydują się na ich wdrażanie. Do bazujących na nich rozwiązań należą podstawowe aplikacje w postaci systemów udzielania pracownikom informacji zwrotnej, ale również złożone platformy, służące do usprawniania operacji bankowych lub zarządzania infrastrukturą.

Dzięki narzędziom niskokodowym opracowywanie aplikacji przestało być domeną wyłącznie zespołów IT. Charakterystyczna dla platform no-code prosta mechanika „przeciągnij i upuść” (drag and drop) sprawiła, że osoby bez doświadczenia programistycznego mogą zajmować się tworzeniem oprogramowania. Wnajbardziej zaawansowanych wariantach jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja.

Co przyniesie połączenie AI i no-code?

Według opracowanego przez Gartnera raportu Generative AI Changes Software Engineering Leaders’ Responsibilities 53 proc. liderów zespołów IT uważa, że rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji są przyszłością inżynierii aplikacji i oczekuje wdrażania narzędzi tego typu przez swoje firmy. Operatorzy platform no-code są świadomi tego trendu. W związku z tym najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania niskokodowe wykorzystują udogodnienia oferowane przez AI. Połączenie to ma potencjał, aby na nowo zdefiniować proces rozwoju i budowania aplikacji.

– Implementacja sztucznej inteligencji pozwala m.in. na automatyczne tworzenie podstawowych struktur lub planów oprogramowania na podstawie wydawanych przez użytkownika poleceń. Innymi słowy, połączenie obu rozwiązań umożliwia szybkie przekształcenie pomysłu w działający kod – wyjaśnia Andie Dovgan, Chief Growth Officer w Creatio.

Istnieją także dodatkowe korzyści płynące z fuzji generatywnej sztucznej inteligencji oraz narzędzi niskokodowych:

  • Rozszerzenie funkcjonalności – Generatywna sztuczna inteligencja zapewnia więcej możliwości niż tylko zwiększoną szybkość tworzenia aplikacji. Implementacja tego typu mechanizmów otwiera przed użytkownikami wachlarz nowych opcji – od dostarczania komunikatów stylizowanych na ludzką reakcję po analizę danych. Funkcje, które kiedyś były domeną zaawansowanych pakietów oprogramowania, dzięki platformom no-code wspieranym przez AI stają się dostępne dla szerszego grona odbiorców.
  • Wsparcie w podejmowaniu decyzji – Sztuczna inteligencja umożliwia firmom sprawne nadążanie za zachodzącymi na rynku zmianami. Najbardziej zaawansowane rozwiązania niskokodowe wykorzystują wsparcie AI do przeprowadzania analiz predykcyjnych, uzyskiwania rekomendacji pod kątem najlepszych działań, klasyfikacji danych oraz w wielu innych celach.

– Chociaż szybki rozwój sztucznej inteligencji i platform no-code może zachęcać do równie sprawnych działań, eksperci Creatio zalecają przedsiębiorcom zrównoważone podejście. Rozwiązania niskokodowe, szczególnie te wykorzystujące generatywną technologię, wymagają dalekosiężnej strategii. Przed implementacją platformy no-code należy przeprowadzić odpowiednie szkolenia na temat tego typu narzędzi wśród personelu – podkreśla Andie Dovgan.

Konieczna jest także analiza potrzeb i celów firmy. Szczegółowa wiedza na ich temat pozwoli na wybór najbardziej optymalnej platformy niskokodowej dla przedsiębiorstwa. Należy również przygotować system, który pozwoli na ocenę wpływu rozwiązania na wyniki odnoszone przez firmę. Dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie kontrolować sytuację i wprowadzać zmiany w razie potrzeby. Starannie zaplanowana implementacja umożliwia maksymalne czerpanie z korzyści oferowanych przez platformy niskokodowe. Jest warunkiem do stworzenia inkluzywnej cyberprzestrzeni, w której każdy użytkownik ma możliwość wzięcia udziału w procesie tworzenia aplikacji.