Wyzwania dla biznesu w globalnej gospodarce

Firmy mające siedziby w krajach EU preferują fundusze venture capital jako źródło finansowania. Ich menedżerowie są także przekonani, że outsourcing jest bardzo efektywnym sposobem redukowania kosztów, chociaż niektórzy obawiają się słabej jakości usług. Firmy zaadaptowały także różne środki bezpieczeństwa w celu zwalczania działań terrorystycznych. I wreszcie wideokonferencje zostały uznane za narzędzie redukujące koszty i czas, który trzeba by przeznaczyć na podróżowanie.

Taki obraz wyłania się z badań przeprowadzonych przez zespół Competitive Benchmarking Services firmy Frost & Sullivan, który zbadał usługi i produkty dostępne na rynku komunikacji mobilnej oraz na rynku IT. Wśród badanych 42% respondentów stanowili menedżerowie poziomu C (C-level Executives), 44% – wiceprezesi, 5% – właściciele, zaś pozostałe 10% respondentów – inni reprezentanci firm.

Większość uczestniczących w badaniu pochodziła z Izraela (17%) i Wielkiej Brytanii (15%), pozostali z Niemiec, Francji, Szwecji, Szwajcarii, Finlandii i Włoch. 19% badanych to firmy o dochodach w wysokości 100 mln USD lub więcej, należące głównie sektora technologicznego i telekomunikacyjnego. Na liście respondentów są także firmy produkcyjne, świadczące usługi medyczne, firmy biotechnologiczne i biomedyczne oraz firmy doradcze.

Zespół Competitive Benchmarking Services przeanalizował cztery główne działy sektora komunikacji mobilnej oraz produktów i usług IT: laptopy PC, telefony komórkowe, Smart Phone oraz dostawców usług bezprzewodowych.

www.frost.com