W pogoni za doskonałością

Dobrze przygotowane stanowisko pracy i przemyślana metoda działania to połowa sukcesu. Precyzyjnie określone obowiązki, umiejętność współpracy, przekazywania danych, wysnuwania jasno zdefiniowanych wniosków to połowa sukcesu pracy zespołu… Kwietniowy numer zdominowała filozofia lean – temat ważny nie tylko w sferze produkcji.

Pierwsze zarysy techniki lean powstały przed 40 laty, kiedy w zakładach Toyoty postanowiono znormalizować metodę ciągłego usprawniania.

Lean najczęściej definiuje się jako usystematyzowane podejście do wykrywania i eliminowania strat przez ciągłe usprawnianie przepływu produktu napędzanego przez klientów, ukierunkowane na osiągnięcie stanu doskonałego.

Lean należy traktować globalnie – jako narzędzie do zarządzania zmianami. Nasz autor przyrównuje tę koncepcję do religii, której liczni wyznawcy głęboko wierzą w doktrynę, ale każdy z nich ma swoje zdanie na temat sposobu wdrażania jej w praktyce. W efekcie wersja „odchudzonego podejścia”, stosowana współcześnie w wielu przedsiębiorstwach, w niewielkim stopniu przypomina oryginalne rozwiązanie Toyoty.

Chociaż więc większość specjalistów wdrażających zasady lean twierdzi, że mają one zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do hali produkcyjnej, należy traktować tę technikę w kategoriach narzędzia o zasięgu obejmującym całą firmę. Praktyki lean mogą znaleźć zastosowanie w dziale projektowania, w zarządzie i biurach zaplecza, w dziale badań i rozwoju, a nawet w dziale informatycznym, wszędzie wynikając z dążenia do wyeliminowania strat.

Jak sytuacja wygląda w Polsce? „Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań skoncentrowanych na poprawie efektywności procesu wytwórczego (5S, standaryzacja pracy, one-piece-flow, TPM, SMED) oraz zarządzania zapasami (kanban) i zrównoważonego planowania produkcji (heijunka)” – tak na pytanie: Jakie rozwiązania lean przyjęły się w Polsce? – odpowiedział nasz ekspert, dr inż. Joanna Czerska, wykładowca metod doskonalenia produkcji na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Według dr. Czerskiej „poprawę efektywności uzyskuje się przez skrócenie czasu cyklu wytwarzania, zapewnienie jego powtarzalności i jakości, zrytmizowanie przepływu materiału przez proces wytwórczy, wyeliminowanie strat z tytułu nieplanowanych przestojów oraz skrócenie czasów przezbrojeń. (…) Zapasy redukuje się poprzez zwiększenie elastyczności procesów je zasilających (skracanie czasów przezbrojeń lub zwiększanie częstotliwości dostaw) oraz redukcję odchyleń w terminowości, kompletności i jakości dostaw do magazynu. A wszystko to osiągane jest poprzez zaangażowanie »każdego grama inteligencji «, który codziennie przychodzi do pracy w fabryce – a dokładnie – zaangażowanie wszystkich pracowników w obserwację tego, co się dzieje i podejmowanie działań doskonalących.

Dostępność danych, łatwość ich obróbki i raportowania jest ogromnym ułatwieniem w podejmowaniu decyzji doskonalących oraz związanych z bieżącym zarządzaniem zmiennością procesu realizacji zlecenia”.

Doceniając wagę tematu, redakcja MSI Polska objęła patronat merytoryczny nad seminarium „Techniki lean w produkcji i łańcuchu dostaw”, podczas którego eksperci lean przybliżą słuchaczom tajniki tej filozofii, a dostawcy rozwiązań IT przedstawią możliwości ich zastosowania do wspierania wdrażania w zakładach przemysłowych.

Czasem najprostsze rozwiązania najtrudniej wprowadzić w życie, czasem rutyna zapewniająca pełny obraz zjawiska przesłania widok na jego szczegóły. Czy dzięki seminarium potrafimy odchudzić nasze czynności w ramach łańcucha wartości?

Warto sprawdzić. Elżbieta Jaworska

redaktor naczelna MSI Polska