Trzy modele zlecania usług IT – żaden nie jest kompletny

Z badania przeprowadzonego przez bostońską firmę AMR Research wynika, że zaledwie niewielka liczba firm odnosi korzyści ze zlecania realizacji usług IT firmom podwykonawczym.

Badanie, które zasięgiem objęło 220 firm zlecających usługi informatyczne, wykazało, że mniej niż jedna trzecia z nich było zadowolonych z wygenerowanych oszczędności. Zaledwie 13% firm stwierdziło, że zlecanie usług IT zewnętrznym podwykonawcom przyczynia się do ciągłego doskonalenia ich procesów.

„Jeśli podzlecanie ma się stać czymś więcej niż jednoroczną modą, usługodawcy muszą zacząć dostarczać klientom usługi lepszej jakości” – napisał Lance Travis, wiceprezes AMR w opublikowanym ostatnio raporcie podsumowującym wyniki przeprowadzonego badania.

Travis przypisuje mizerne rezultaty trzem typowym modelom firm oferujących realizacje usług IT. Gracze to: firmy konsultingowe takie jak Accenture czy BearingPoint, firmy podwykonawcze takie jak EDS i IBM Global Services oraz nowe zagraniczne firmy, szczególnie indyjskie, np. Infosys i Wipro.

Każda z wymienionych grup ma swoje mocne i słabe strony, ale jak twierdzi Travis obecnie żadna z nich nie posiada pełnej gamy możliwości niezbędnych do zapewnienia użytkownikom uzyskania pełnej wartości w efekcie ponoszonych kosztów. – Konsultanci to zazwyczaj eksperci w dziedzinie dopracowania procesów firmy, ale brakuje im zdolności do zarządzania stałymi procesami IT. Oprócz tego ceny ich usług są zazwyczaj wysokie – mówi Travis.

Tymczasem tradycyjne firmy podwykonawcze, których ceny są również wysokie, wiedzą jak prowadzić typową działalność IT, ale z zasady nie radzą sobie zbyt dobrze z nadawaniem kształtu procesom firmy. I na koniec firmy zagraniczne mają niższe ceny, ale najprawdopodobniej brak im doświadczenia w specyfice gałęzi przemysłu reprezentowanej przez klienta.

– Firmy uzyskują najwięcej korzyści, ustalając wcześniej warunki współpracy pomiędzy klientem a podwykonawcą – twierdzi Travis. – Firmy mogą uzyskać znacznie więcej, jeśli oprą swoją współpracę z usługodawcą na długoterminowym doskonaleniu procesu zamiast na jednorazowych oszczędnościach.

Modele outsourcingu IT

  • Firmy konsultingowe

    Pozostałości Wielkiej Szóstki firm konsultingowych – Accenture, BearingPoint, Capgemini oraz Deloitte – wnoszą solidne strategie oraz doświadczenie procesowe, jak również dogłębną znajomość gałęzi przemysłu. Muszą jednak obniżyć ceny i zbudować sieć globalnych zasobów. Muszą również zmienić model funkcjonowania firmy i przejść na współpracę opartą na długoterminowych umowach.

  • Tradycyjne firmy podwykonawcze

    Firmy podwykonawcze, takie jak CSC, EDS, HP czy IBM Global Services (wcześniej PwC) oferują profesjonalne umiejętności techniczne. Struktura ich kosztów jest jednak wysoka, brakuje im też zintegrowanych zasobów globalnych. Ich oferta opiera się na jednorazowej oszczędności. Należy to zmienić i przejść w kierunku ciągłego doskonalenia procesów.

  • Zagraniczne firmy podwykonawcze

    Indyjskie firmy podwykonawcze, takie jak: HCL, Infosys, Patni, Satyam, Tata Consultancy Services oraz Wipro, mają niskie koszty. Skupiają się na oferowaniu doskonalenia procesów oraz jakości i mają duże umiejętności techniczne, ale ich znajomość gałęzi przemysłu i strategii biznesowych jest znikoma. Firmy te muszą przełożyć swoje modele działalności nastawione na projekt na modele obsługi długoterminowej.

Źródło: AMR