TECHNIKA UJAWNIANIA MANIPLACJI: Bezpieczny transport kontenerów

Zabezpieczenie handlu morskiego przed złodziejami i fałszerzami staje się wyzwaniem dla producentów

Inicjatywa Smart & Secure Tradelanes dotyczyła pilotowego systemu testowanego w Namibii w Afryce, skąd wysyłano sukcesywnie ponad 2000 kontenerów z wołowiną do Wielkiej Brytanii. Do śledzenia przesyłek wykorzystano aktywne znaczniki RFID.

Obecnie dział bezpieczeństwa General Electric i China International Marine Containers (CIMC), największy na świecie dostawca kontenerów transportowych, odkurzyli tę ideę przez opracowanie systemu ujawniania manipulacji przy kontenerach (TESC – Tamper-Evident Shipping Container). Seria prób prowadzonych pod nadzorem Unisysa została zakończona sukcesem i pod koniec roku w GE zostanie wprowadzona ostatnia część systemu.

TESC jest połączeniem techniki RFID i zdrowego rozsądku. Składa się z urządzenia RFID wielkości ludzkiej ręki, wbudowanego we framugę kontenerowych drzwi. Wykrywa ono manipulowanie przy kontenerze przez bezprzewodową sieć. Na zewnątrz widoczna jest tylko antena RFID, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Dział bezpieczeństwa GE i China International Marine Containers przygotowały kontenery wyposażone w znaczniki RFID, które pomagają wykryć próby włamań

System zawiera także stałe czytniki i oprogramowanie niezbędne do przekazywania danych do wykorzystywanej przez GE aplikacji zarządzania transportem. Szczegółowe dane o każdym kontenerze, w tym o próbach manipulowania przy nim, rejestrowane są przez aplikację podczas odczytywania zawartości pamięci urządzenia TESC. – System jest oferowany w dwóch postaciach – mówi Scott D. Brown, dyrektor generalny ds. bezpieczeństwa kontenerów w GE Security Monitored Solutions. – Jedna jest przeznaczona do nowych kontenerów, druga zaś do kontenerów powszechnie stosowanych. Koszt jednostki elektronicznej zaczyna się od 10 USD za sztukę i może zwiększyć o ok. 100 USD cenę pojedynczego nowego kontenera.

Aby rozpocząć używanie elektronicznych znaczników, GE zobowiązał się do zainstalowania czytników w 32 portach w ramach przedsięwzięcia US Custom Container Initiative.