MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH: „Nieformalny” związek ARIS firmy IDS Scheer z Microsoft BizTalk

Pomimo niedawnych doniesień, że firma IDS Scheer pracuje nad zawiązaniem sojuszu mającego na celu ściślejszą integrację jej pakietu modelowania procesów biznesowych ARIS z pakietem Microsoft BizTalk, związek pomiędzy tymi dwoma produktami pozostaje nieformalny, jak informuje dr Mathias Kirchmer, prezes IDS Scheer, Americas & Japan.

Kirchmer dodaje jednak, że integracja jest możliwa dzięki wykorzystaniu nowego standardu Business Process Execution Language (BPEL).

Dr. Mathias Kirchmer, prezes IDS Scheer, Americas & Japan mówi, że opracowany przez jego firmę system modelowania procesów biznesowych może stanowić pomost pomiędzy środowiskami SAP i Microsoft

Rozwiązanie ARIS umożliwia modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi,podczas gdy BizTalk Server zapewnia integrację  aplikacji i zarządzanie procesami biznesowymi. Formalny sojusz umożliwiający połączenie tych produktów miałby ogromne znaczenie ze względu na zintegrowanie systemu ARIS z techniką SAP NewWeaver, co pozwoliłoby stworzyć silniejsze powiązanie między systemami zarządzania procesami biznesowymi zaprojektowanymi przez Microsoft i SAP.

– Obecnie wszystkie inicjatywy dotyczące integracji BizTalk wychodzą od klientów – mówi Kirchmer. – W wyniku zainteresowania  klientów przystąpiliśmy do rozmów z Microsoftem, ale nie doprowadziły one do zawiązania formalnego porozumienia.

Tym niemniej, jak przekonuje Kirchmer, modele procesów zaprojektowane w pakiecie ARIS mogą być przekazywane do BizTalk w celu przetworzenia za pomocą systemu BPEL. – Metoda ta może być również wykorzystywana do integracji z innymi technikami  zarządzania procesami biznesowymi – mówi Kirchmer – chociaż zazwyczaj niezbędne jest odpowiednie przystosowanie modelu. Henry Peyret, analityk w firmie Forrester Research z Cambridge w stanie Massachusetts, twierdzi, że BPEL nie jest ostatecznym standardem i nie spełnia kryteriów idealnego narzędzia integracji procesów. – Wymiana za pośrednictwem BPEL jest jednak lepsza od projektowania od zera i pozwala zaoszczędzić czas.

Jesienią ubiegłego roku firmy IDS Scheer i SAP ogłosiły porozumienie mające na celu integrację pakietu ARIS z NetWeaver. Według Kirchmera w wyniku sojuszu powstanie jednolity system modelowania, pośredniczący między ARIS i techniką SAP Exchange Infrastructure (IX), będącą elementem systemu NetWeaver, ułatwiającą wykonywanie procesów biznesowych.

IDS Scheer prowadzi również działalność konsultingową obejmującą zajęcia praktyczne w zakresie wdrażania systemów EPR opracowanych przez Microsoft Business Solutions. – I chociaż powiązania pomiędzy systemami ARIS i BizTalk pozostają luźne, jesteśmy doskonałym kontrahentem, jeżeli chodzi o pracę w środowiskach SAP i Microsoft Business Solutions ze względu na naszą współpracę  zarówno ze sprzedawcami oprogramowania, jak i klientami – twierdzi Kirchmer.