SYSTEMY WIZYJNE: Cyfrowy strażnik CF CEFARM

Firma Softex Data zakończyła wdrożenie cyfrowego systemu monitoringu w Centrali Farmaceutycznej CEFARM

Bezpośrednią przyczyną zakupu rozwiązania było poszukiwanie przez CEFARM oszczędności w nakładach ponoszonych na stacjonarną ochronę fizyczną. Centrala CEFARMU mieści się w Warszawie w dwóch budynkach, dwa oddziały terenowe zajmują również kilka obiektów – dozór był bardzo kosztowny i nie zawsze skuteczny.

Okazało się, że idealnym i efektywnym kosztowo rozwiązaniem, zapewniającym kontrolowanie procesów biznesowych zachodzących w firmie będzie cyfrowy  system dozoru wizyjnego. Został on oparty na autorskim rozwiązaniu Softex Data, w którym wykorzystano istniejący w zakładzie analogowy system dozoru i włączono do niego 17 kamer cyfrowych szwedzkiej firmy AXIS Communications.

Piotr Bronowski, dyrektor IT w CF CEFARM

Kamery Axis Communications od wielu lat są powszechnie stosowane w monitoringu wizyjnym (stanowią 69% działających obecnie kamer cyfrowych na świecie). Firma jest również producentem kamer cyfrowych – pierwszą wyprodukowała w 1996 roku. Urządzenia tej marki dostępne w ofercie Softex Data charakteryzują się m.in. niewielkimi rozmiarami (zbliżonymi do rozmiarów telefonu komórkowego). Ponadto mogą być bezprzewodowe, przesyłają obrazy z zastosowaniem najnowszej techniki kompresji danych MPEG-4 i zapewniają płynny przekaz obrazów z maksymalną szybkością 30 klatek na sekundę.

Rozwiązanie działające w CF CEFARMoparto na oprogramowaniu Milestone. Zostało wdrożone razem z systemami rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu. Ochroną objęto wszystkie newralgiczne punkty, takie jak: wejście do budynku, wjazd, rampa wyładowcza i załadowcza, a także wybrane pomieszczenia administracyjne, biurowe i magazynowe. Technika cyfrowa umożliwiła kontrolowanie spójnego obszaru oraz synchronizację czasową obrazów z różnych kamer – co dało możliwość odtwarzania dynamiki rejestrowanych zdarzeń.

– Technika cyfrowa to pewność i trwałość zapisu, szybki bezpośredni dostęp do obrazów z różnych kamer w dowolnym czasie oraz centralne zarządzanie. Mieliśmy przykre doświadczenia z eksploatowanym od kilku lat analogowym systemem monitoringu wizyjnego, opartym na zapisie na kasetach VHS. Ich trwałość okazywała się znacznie niższa od deklarowanej przez producenta. Przy próbie odczytu jakość obrazu okazywała się niedostateczna, a istotne szczegóły niemożliwe do odczytania. W zapisie cyfrowym obraz jest wyrazisty i stabilny. Rozdzielczość można uregulować dla każdej kamery osobno, w zależności od charakteru obrazu. Istotna jest też możliwość wykonywania trwałych kopii i obróbki cyfrowej: powiększania, korekcji ostrości, nasycenia barw itp.

Firma Softex Data powstała w 1990 roku. Zakres jej oferty był stopniowo i systematycznie rozszerzany – obecnie zajmuje pozycję integratora rozwiązań specjalizowanych, zorientowanych przede wszystkim na obsługę dużych instytucji finansowych i przemysłowych.

Dzisiaj trzonem oferty Softex Data są: w pełni cyfrowe systemy dozoru, monitoringu i rejestracji zdarzeń, systemy bezpiecznej komunikacji w sieciach komputerowych, drukarki do intensywnej eksploatacji, wysoko wydajne systemy wydrukowe (Nipson, Stralfors), korporacyjne rozwiązania skomputeryzowanej telekomunikacji (Topcall), systemy elektronicznej archiwizacji i obiegu dokumentów (Easy Archive), sieciowe serwery urządzeń peryferyjnych, pamięci masowe i drukarki heavy duty.

Axis Communications AB powstała w 1984 roku. Jest twórcą technologii ThinServer, która umożliwia przyłączenie do sieci urządzeń peryferyjnych, zapewniając swobodną wymianę pomiędzy użytkownikami sieci plików, e-maili, obrazów zarejestrowanych cyfrową kamerą, zeskanowanych materiałów wysyłanych bezpośrednio ze skanera i danych zapisanych na napędach CD i DVD. Na świecie pracuje już ponad 500 tys. serwerów Axis zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i w dużych międzynarodowych korporacjach.