Rosną koszty logistyki, wzrasta poziom zabezpieczeń

Badanie przeprowadzone wśród czytelników czasopisma poświęconego logistyce – Logistics Management – wykazało, że 82% respondentów zwiększyło zainteresowanie problemem bezpieczeństwa, co podnosi ogólne koszty logistyki. Nie zanosi się, by w kwestii tej miała w najbliższym czasie nastąpić poprawa.

Znaczna część wzrostu kosztów wynika z planowania i zarządzania. Prawie połowa respondentów informowała o zmianach praktyk spedycyjnych – łącznie ze zmianami przewoźników, przechodzeniem na podzlecanie usług logistycznych stronom trzecim oraz kupowaniem oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem.

Jedna trzecia respondentów twierdziła, że przewoźnicy poinformowali ich, iż harmonogramy dostaw zostaną wydłużone, a ok. 30% już doświadczyło opóźnień wynikających z zaostrzonych procedur bezpieczeństwa. Ponad trzy czwarte respondentów podało, że niektóre lokalizacje geograficzne są bardziej poddawane zaostrzonym procedurom bezpieczeństwa niż inne. Do najczęściej wymienianych należą: wschodnie wybrzeże, Boston, Nowy Jork, Waszyngton D.C., Los Angeles oraz San Francisco.

Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że może nastąpić spadek dostępnych możliwości w połączeniu ze wzrostem cen usług transportowych. Prawie jedna trzecia respondentów powiedziała, że dostępność usług logistycznych obniżyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem, choć 55% zachowując optymizm, ma nadzieję, iż sytuacja poprawi się w trzecim kwartale.

Około połowy dyrektorów do spraw logistyki donosi, że zmiany w regulacjach dotyczących bezpieczeństwa wpływają na spedycję. Wśród nich większość zdecydowała się przeznaczyć więcej czasu na realizację dostaw.