Kadra zarządzająca produkcją ma zaufanie do rozwiązań IT

Przeprowadzone badanie wykazuje, że w pięciu największych gospodarkach* zwiększa się zastosowanie najnowocześniejszych technologii w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej. Badanie – przeprowadzone przez TBM Consulting Group, firmę konsultingową specjalizującą się w zagadnieniach produkcyjnych, mieszczącą się w Durham, USA – zawiera porównania przeprowadzone w ciągu roku pomiędzy 1100 średnimi i dużymi producentami w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Meksyku i Brazylii. Ponad połowa poinformowała o wzroście wdrożeń nowych technologii. – Wyniki badania sugerują, że producenci we wszystkich wysoko uprzemysłowionych krajach są coraz częściej przyjaźnie nastawieni do implementacji nowych technologii w celu poprawienia własnej produktywności – mówi Bill Schwartz, starszy partner w TBM oraz dyrektor zarządzający należącego do firmy LeanSigma Institute. – Tendencja do zwiększonego zastosowania technologii oraz szkoleń pracowniczych sugeruje, że społeczność produkcyjna rozumie stałą potrzebę doskonalenia i wprowadzania innowacji.

Producenci z każdego kraju donosili o zwiększonej produktywności w roku 2003. W rankingu prowadziły Niemcy, ze współczynnikiem udoskonaleń wynoszącym 54,5%, na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone z 51,7%, dalej Wielka Brytania z 47,4%, Brazylia z 46,7% oraz Meksyk z 38%. Sposób pomiaru produktywności zależał od kraju, przy czym większość producentów w Niemczech, Meksyku i Brazylii wybrała wartość dodaną przypadającą na pracownika, a producenci amerykańscy i angielscy preferowali jednostki na godzinę.

* W rankingu sformułowanie „w pięciu największych gospodarkach” należy traktować umownie, bowiem PKB Chin i Japonii są wielokrotnie większe niż niemiecki czy brytyjski, niemniej współczynnik innowacyjności w Chinach prawdopodobnie niewiele odbiegałby od podanych tu wyników – przyp. red.