Rexam, największy na świecie producent puszek na napoje, przeprowadza analizę zwrotu z inwestycji (ROI) przed wdrożeniem RFID

Firma Rexam ponad rok temu zajęła się rozpoznaniem technologii RFID

– Nasi klienci obsługujący największe sieci handlu detalicznego na świecie, a w szczególności w USA, zostali poproszeni o zapewnienie zgodności z wymogami standardu radiowej identyfikacji RFID. Musimy być przygotowani, gdy poproszą nas o stosowanie tej technologii.

W ten sposób Bo-Inge Stensson, dyrektor do spraw innowacji w sektorze łańcucha zaopatrzenia zbiorczego w firmie Rexam, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która jest największym na świecie producentem puszek na napoje, wyjaśnia, dlaczego ponad rok temu firma zajęła się rozpoznaniem technologii RFID.

Te wszystkie przygotowania sprawiły, że firma Rexam ma świadomość, jak RFID może zostać dopasowana do jej działalności. – Najprawdopodobniej będziemy umieszczać etykiety na zwojach i paletach surowców przed ich wprowadzeniem do produkcji – mówi Stensson. – Może to doprowadzić do całkowitej automatyzacji procesu. Dzięki temu będziemy mieć dokładne informacje, kiedy materiały opuszczają fabrykę, kiedy docierają do zakładu produkującego puszki oraz kiedy zostają zużyte. Będzie również możliwe automatyczne wysyłanie dostawcy informacji o potrzebie uzupełnienia stanów magazynowych.

Firma, przygotowując się do pilotażu tego procesu na początku przyszłego roku, współpracuje z SAP, który jest dostawcą stosowanego w przedsiębiorstwie oprogramowania, aby ustalić, jaki sprzęt i środki programowo-sprzętowe będą potrzebne do połączenia technologii RFID z systemem zarządzania stanami magazynowymi.

Według Stenssona badania dowiodły, że monitorowanie stanów magazynowych dzięki zastosowaniu RFID pozwoli firmie Rexam dostarczać klientom więcej dobrych produktów, we właściwym czasie, przy równoczesnej redukcji stanów magazynowych. Oprócz tego przed wdrożeniem projektu RFID Rexam chce poznać argumenty, że inwestycja się zwróci. – Będziemy analizować prognozowany zwrot z inwestycji przed przystąpieniem do wdrażania systemu.