Praktyczne rozwiązania – urządzenia podręczne

  • Przemysłowe produkty identyfikacyjne do monitorowania części

Cognex zapowiada zestaw przemysłowych produktów identyfikacyjnych wyposażonych w dekodowanie dla aplikacji do monitorowania na poziomie części, który zawiera dwa czytniki podręczne oraz jeden czytnik montowany na stałe, wykonujące program IDMax z Data Matrix, oparty na technice Cognex. DataMan 6400 oraz DataMan 6500 to podręczne czytniki, ktore łączą szybkie przetwarzanie, oświetlenie, układ optyczny oraz oprogramowanie służące do dekodowania kodów Data Matrix. DataMan 6400 odczytuje kody utworzone przez oznaczenia naniesione w technologii laserowej oraz przez drukarki atramentowe (ink jet). In-Sight 5110 – czytnik montowany na stałe – zapewnia odczytywanie kodów jednowymiarowych i dwuwymiarowych w czasie rzeczywistym. Ponadto czytnik 5110 jest zgodny z metrykami jakości oznaczeń ISO dla weryfikacji kodów jedno- i dwuwymiarowych na stacjach nanoszenia i odczytywania oznaczeń. Czytnik In-Sight nadaje się do użycia na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

www.cognex.com

  • Zestaw dla systemów przenośnych rozszerza zakres sterowania urządzeniami i sieciami bezprzewodowymi

Firma Symbol Technologies wprowadziła platformę usług przenośnych MSS służącą do wdrażania, zarządzania oraz obsługi bezprzewodowej infrastruktury przedsiębiorstwa oraz urządzeń przenośnych, jak również do stosowania przenośnych aplikacji. Przy zastosowaniu tej platformy użytkownicy mogą pobierać, przenosić oraz zarządzać informacjami w punkcie, gdzie realizowane jest działanie. Rozwiązanie skraca czas potrzebny do wdrożenia skomplikowanej przenośnej infrastruktury. Dzięki zwiększeniu widoczności urządzeń przenośnych oraz działalności sieci bezprzewodowej użytkownicy mogą identyfikować i rozwiązywać problemy, zanim się one pojawią. Platforma zawiera urządzenia montowane w gniazdach, które zapewniają sterowanie od strony serwera poprzez komunikowanie się z agentami usług przenośnych, znajdującymi się na wszystkich urządzeniach i systemach przenośnych firmy Symbol. Zapewnia to zarządzanie siecią urządzeń przenośnych i bezprzewodowych.

www.symbol.com

  • Aplikacje dla kieszonkowych PC zapewniają widoczność i sterowanie dostawami

Produkt firmy HighJump o nazwie Delivery Advantage – kieszonkowy PC – jest wyposażony w funkcję monitorowania procesu dostarczania i pobierania paczek w czasie rzeczywistym. Aplikacja integruje się ze wszystkimi rozwiązaniami firmy HighJump oraz z istniejącym systemem realizacji, w celu ułatwiania weryfikacji oraz monitorowania pobrań oraz dostaw poprzez przeprowadzanie personelu przez odpowiednie rutynowe podprogramy, umożliwiając porównanie zgodności podpisów potwierdzających pobranie i zdanie w celu zagwarantowania wykonania czynności. Ponieważ rozwiązanie pracuje na urządzeniach opartych na kieszonkowych PC, informacje są przekazywane z powrotem do systemu realizacji, zamykając pętlę informacyjną łańcucha zaopatrzenia. Ponadto system zapewnia monitorowanie „ostatniej mili” w celu przedłużenia widoczności produktu w obrębie łańcucha zaopatrzenia.

www.highjump.com

  • Aplikacje do zarządzania urządzeniami oferują użytkownikom zdalne sterowanie

Firma LXE oferuje wsparcie dla Wavelink Avalanche, oprogramowanie przeznaczone do scentralizowanego zarządzania urządzeniami przenośnymi. To rozwiązanie do zarządzania urządzeniami pozwala administratorom systemów na sporządzanie profili konfiguracji systemów dla urządzeń zbierających dane bezpośrednio z konsoli. Bez fizycznego dotykania urządzenia użytkownicy mogą specyfikować parametry sieciowe, aktualizować oprogramowanie, zmieniać klucze szyfrowania oraz ustawienia radiowe, modyfikować parametry platformy i BIOS-u oraz konfigurować aplikacje emulacyjne terminali LXE. Ta zdolność do natychmiastowego zarządzania urządzeniami „przez powietrze” lub szeregowo – wszystkimi jednocześnie, zamiast pojedynczo, umożliwia zredukowanie kosztów oraz skrócenie czasu potrzebnego do obsługi bezprzewodowych komputerów. Na przykład, kiedy użytkownik wprowadza zmianę, przy następnym załączeniu komputera nowa konfiguracja jest kopiowana na urządzenie i stosowana bez interwencji operatora.

www.lxe.com

  • Tabletowy system zapewnia uzyskanie widoku zakładu

Cimplicity Tabletview firmy GE Fanuc to oparty na systemie Windows CE komputer tablicowy, wyposażony w ośmiocalowy ekran oraz zainstalowany wstępnie program do automatyzacji przemysłowej, Cimplicity, i bezprzewodową kartę Ethernet. Posługując się techniką „ubogiego klienta” (thin client) oraz bezprzewodową technologią ethernetową, system pozwala użytkownikom na oglądanie ekranów roboczych systemu automatyki w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca w zakładzie, bez potrzeby konfigurowania ekranów. Użytkownicy mogą zainstalować stację dokującą Tabletview w dowolnym miejscu, na maszynie bądź linii produkcyjnej, dzięki czemu nieruchome stacje robocze stają się przenośne. Zdejmując system ze stacji dokującej, użytkownik może się przemieszczać wokół ośrodków roboczych, zachowując szybki dostęp do systemów i procesów. Użytkownicy posługujący się przenośnymi rozwiązaniami systemu mogą również wprowadzać informacje o procesie w postaci dwukierunkowego przepływu informacji, na co pozwala karta Ethernet, ułatwiając interakcję z systemem.

www.gefanuc.com

  • Tabletowy komputer oraz komputer z ekranem dotykowym poprawiają sterowanie wizualizacją

Nowa linia produktów firmy Wonderware – przemysłowych komputerów tabletowych oraz komputerów wyposażonych w ekrany dotykowe obejmuje InTouch 8.0, oprogramowanie – interfejs człowiek-maszyna (HMI), możliwości komunikowania się na platformie zakładu oraz usługi związane ze wsparciem technicznym systemu. Program InTouch 8.0 stanowi część zestawu dla przedsiębiorstw – FactorySuite A2, serii produktów opartych na architekturze integrującej oprogramowanie i automatykę przemysłową ArchestrA firmy Invensys. Otwarta platforma PC jest wstępnie zintegrowana z InTouch oraz programem komunikacyjnym, nie ma więc potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. InTouch na przenośnych komputerach tabletowych i komputerach wyposażonych w ekrany dotykowe zapewnia wizualizację oraz sterowanie wieloma scenariuszami automatyzacji, które wcześniej były serwisowane tylko przez zamknięte, opatentowane „sztywne” aplikacje. Ponadto konstrukcja przemysłowych komputerów tabletowych została wzmocniona do zastosowania w trudnych środowiskach przemysłowych występujących w przemyśle przetwórczym. Komputery wyposażone w ekrany dotykowe pozwalają operatorom na posługiwanie się opartym na PC HMI InTouch, bez ograniczeń narzucających przebywanie w bliskiej odległości od głównego terminala.

www.wonderware.com

  • Wejść tam, gdzie nie odważą się wielkie przenośne drukarki

Waga 0,47 kg, 5 cm długości – to małe urządzenie QL 220 pochodzące z Zebra Technologies jest najmniejszą drukarką, którą można adresować w sieci, przeznaczoną dla przemysłu, do automatycznego identyfikowania i wychwytywania danych (automatic identification and data capture – AIDC). Ta przenośna drukarka termiczna została zaprojektowana ze specjalną gumową powłoką w celu zapewnienia wzmocnionej konstrukcji i minimalnej wagi. Jej zastosowanie obejmuje: w handlu detalicznym – oznaczanie towarów, oznaczanie półek oraz drukowanie pokwitowań; w magazynach – weryfikacje wstępne przed bezpośrednim dostarczaniem do sklepów; w terenie – drukowanie pokwitowań potwierdzających trasę dostawy.

www.zebra.com

  • Nowa rodzina urządzeń USB z ustawieniami typu plug-and-play (włącz i pracuj)

Inżynierowie i naukowcy mogą skorzystać z możliwości pomiarowych sprzętu do akwizycji danych (data acquisition – DAQ) firmy National Instruments dzięki pięciu nowym produktom USB DAQ, które zapewniają łatwą dołączalność, są przenośne i mają skrócony czas ustawiania. NI DAQPad-6015 oraz NI DAQPad-6016 zwiększają maksymalną prędkość próbkowania linii produkcyjnej do 200 kS/s (kS – tysiąc próbek) dla jednego kanału. NI USB-9211 oraz NI USB-9215 oferują zintegrowane wzmacnianie i pomiar wielu sygnałów przy minimalnym opóźnieniu fazowym. Wreszcie SCXI-1600 DAQ oferuje dołączalność USB plug-and-play do 40 modułów pomiarowych w obrębie platformy wzmacniania sygnałów NI SCXI. Wszystkie pięć nadają się do rejestrowania danych w pojazdach oraz monitorowania środowiskowego, jak również do zastosowań akademickich, gdzie studenci i badacze muszą współużytkować sprzęt i laboratoria.

www.ni.com

  • Integracja udoskonala bezprzewodowe aplikacje M2M

Integracja terminala sterującego Sony Ericsson GT48 z produktem firmy Opto 22 – OptoGSM I/O – zaowocowała udoskonalonym bezprzewodowym systemem do aplikacji maszyna-maszyna (machine-to-machine – M2M) dla klientów, którzy chcą monitorować, sterować i pobierać dane operacyjne z maszyn, urządzeń i systemów przedsiębiorstwa. Aplikacje dla Sony Ericsson wersja z OptoGSM I/O obejmują monitorowanie, alarmowanie i generowanie komunikatów o temperaturze, ciśnieniu, poziomie zbiorników, statusie sygnalizacji świetlnej (on/off), silników, generatorów i innych zdalnych urządzeń. W przeciwieństwie do większości bezprzewodowych modułów telemetrycznych, radiowych i modemów, GT48 to urządzenie inteligentne, ktore można konfigurować tak, aby niezależnie wykonywało funkcje sterowania i alarmowania przy użyciu wbudowanego mechanizmu generowania skryptów.

www.SonyEricsson.com

www.opto22.com

  • Komputerowe zbieranie danych w Windows CE

Podręczny komputer CK30 firmy Intermec Technologies jest wyposażony w łącze radiowe zgodne ze standardem 802.11 b/g, przeznaczone do prędkości transmisji danych rzędu 54 Mbps, zintegrowaną technikę Bluetooth do bezprzewodowego drukowania oraz opcje przetwarzania informacji graficznych i kolorowego wyświetlania. System wykonuje aplikacje odziedziczone, poprzez emulacje terminala, co pozwala użytkownikom przenośnych systemów zbierania danych na swobodne przejście na tę właśnie technikę. Aplikacja jest oparta na systemie operacyjnym Microsoft Windows CE, komputer ma procesor Intel XScale pracujący z częstotliwością do 400 MHz, zabezpieczenie 802.1x z zabezpieczeniem dostępu Wi-Fi. Użytkownicy mogą wybierać laserowe skanery do aplikacji krótko- czy długodystansowych, w zależności od preferencji bądź zapotrzebowania. Zastosowanie Microsoft .Net Compact Framework na CK30 zapewnia użytkownikom korzystanie z aplikacji na różnych urządzeniach.

www.intermec.com