Lotus Notes dla systemu Linux

Firma IBM wprowadziła na rynek klienta  Lotus Notes for Linux – pierwsze środowisko biznesowe do pracy grupowej, przeznaczone dla stacji roboczych z zainstalowanym systemem Linux.

Użytkownicy systemu Linux po raz pierwszy mogą skorzystać z aplikacji, działających na platformie Notes/Domino. Biorąc pod uwagę obsługę systemu Linux w serwerach Intel oraz klasy mainframe, firma IBM oferuje teraz pełne wsparcie dla tego środowiska w zakresie Lotus Notes oraz Domino 7.

Dzięki nowej aplikacji użytkownicy systemu Linux mogą korzystać z zalet pakietu Lotus Notes 7 – platformy współpracy zawierającej ponad sto funkcji, które pomagają zarządzać coraz większymi ilościami informacji oraz pracować bardziej efektywnie. Funkcje Lotus Notes 7 obejmują: system komunikacji klasy korporacyjnej, rozbudowany system kalendarzy i harmonogramów, szerszą obsługę urządzeń mobilnych.

Jak wynika z badania Evans Data Corporation przeprowadzonego wśród 400 twórców oprogramowania, którzy pracowali lub obecnie pracują z oprogramowaniem open source, system Linux powinien prześcignąć Windows jako wiodąca platforma do tworzenia aplikacji.