Nowy dział OEM w Microsoft

W polskim oddziale Microsoft powstał nowy dział współpracy z firmami partnerskimi OEM (Original Equipment Manufacturer). Dyrektorem działu został Krzysztof Florczak, który od marca 2004 r. kierował pracą grupy biznesowej Windows Client w polskim oddziale Microsoft, a wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego w firmie dystrybucyjnej California Computer.

Dział OEM jest odpowiedzialny za współpracę z Autoryzowanymi Dystrybutorami OEM, dużymi lokalnymi producentami Direct OEM a także pozostałymi polskimi producentami komputerów oraz sprzedaż oprogramowania za ich pośrednictwem. Oprogramowanie w wersji OEM przeznaczone jest do preinstalacji na nowych komputerach.