Etykiety RFID w łańcuchu zaopatrzenia przemysłu farmaceutycznego

Grupa producentów z branży farmaceutycznej rozpoczęła w lipcu 2004 r. wysyłanie pojedynczych butelek opatrzonych etykietami RFID. Był to eksperyment mający na celu przetestowanie wdrożeń kilku nowych rozwiązań w przypadku jednostkowych produktów, w celu zwalczania podróbek i zapewnienia “rodowodowej” dokumentacji lekom podróżującym przez łańcuch zaopatrzenia, czego obecnie oczekuje w USA administracja stanowa i federalna.

– Inicjatywa wdrożenia systemów zdalnej identyfikacji radiowej RFID jest przełomowa, ponieważ łączy największe firmy przemysłu farmaceutycznego nie tylko w sferze projektowania i poszukiwania sposobów doskonalenia integralności, i precyzji łańcucha zaopatrzenia, ale również w celu zapewnienia, że odbiorca końcowy otrzymuje prawdziwe lekarstwa – mówi Jamie Hintlian, partner w zespole Health&Life Sciences (“nauk o zdrowiu i życiu”) firmy Accenture.

Korzyści wynikające z zastosowania RFID, wykraczające poza zapewnienie autentyczności produktów

Oprócz zwalczania podrabiania produktów oraz kradzieży, projekt Jumpstart ma na celu rozwiązanie wielu innych kwestii z zakresu zarządzania łańcuchem zaopatrzenia, począwszy od wykluczenia braków, do łatwiejszego monitorowania produktów przydatnego na wypadek późniejszych reklamacji. Inne kwestie obejmują:

  • zarządzanie datami przydatności do użycia
  • monitorowanie serii i partii
  • zarządzanie przetwarzaniem danych dotyczących zwrotów
  • precyzja spedycji
  • integralność operacyjna

Program znany pod nazwą Project Jumpstart obejmuje producentów, dystrybutorów oraz detalistów. Firmy farmaceutyczne, które stanowią część inicjatywy to Abbott Laboratories, Johnson&Johnson oraz Pfizer. CVS i Rite-Aid to sieci handlu detalicznego uczestniczące w przedsięwzięciu. Projektem zarządza Accenture, zastosowana technologia RFID pochodzi od producenta etykiet – firmy Matrics oraz dostawcy narzędzi do obsługi łańcucha zaopatrzenia, firmy Manhattan Associates.

Grupa współpracuje blisko z amerykańską agencją FDA, z działem zajmującym się zwalczaniem podrabianych produktów. Na początku roku 2004 FDA zaleciła firmom farmaceutycznym wyposażenie do roku 2006 w etykiety RFID tych leków, które są najczęściej podrabiane, a następnie rozszerzenie identyfikacji RFID na większość butelkowanych produktów w roku 2007. Branża szacuje, że 7% wszystkich sprzedawanych globalnie leków to podróbki oraz rocznie w całym łańcuchu zaopatrzenia kradzieży lub zagubieniu ulegają towary o wartości 40 mld USD.