Ci, którzy pomagają wprowadzać „odchudzanie”, sami muszą dbać o linię

Oddział Elektryczny Eaton Corp. z Fayetteville w Północnej Karolinie wiele swoich zadań remontowych oddał w outsourcing firmie Advanced Technology Services (ATS), sytuując ją w centrum swojej strategii „odchudzania” na polu remontów i utrzymania ruchu. Ale ATS wykorzystuje filozofię „odchudzania”, aby osiągnąć własne cele.

Zorganizowana przez ATS przestrzeń utrzymania ruchu w Zakładzie Hydraulicznym Eaton w Greenwood, stan Północna Karolina. Zgodnie z zasadą 5S – Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina – narzędzia, dokumentacja i części zamienne są przygotowane do najbardziej efektywnych operacji

– Naszą wartość dodaną stanowi zdolność sprowadzania części zapasowych, organizacja, badania i dokumentacja, skupione na operacjach remontowych – mówi Brad McCully z ATS, menedżer utrzymania ruchu w zakładzie. Aby osiągnąć większą wydajność, ATS musi samodzielnie ograniczać rozrzutność, stosując zasadę: „marnotrawstwo występuje wtedy, gdy pracownik nie poświęca czasu na pracę nad wyposażeniem klienta. Zwiększanie naszej efektywności jest korzystne nie tylko dla klienta – obniża nasze koszty utrzymania, co oznacza zwiększenie naszych korzyści”.

McCully mówi, że przemysłowy standard wykorzystania pracownika remontów – efektywność – wynosi około 40%. Celem ATS jest zwiększenie tego współczynnika do 60% poprzez zastosowanie podstawowych zasad „odchudzania” i automatyzację. Personel ATS poznał podstawowe doświadczenia w tej dziedzinie, w tym system 5S – Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina. Stosowane konsekwentnie dzień po dniu, praktyki te pomagają wykonywać wszystkie zadania bardziej efektywnie.

– Na podłodze wymalowaliśmy linie, aby pracownicy wiedzieli, gdzie ustawiać swoje narzędzia. Pokazujemy ludziom, którędy wchodzić i wychodzić efektywnie, bez konfliktów – mówi McCully.

Poza stroną internetową, którą Eaton udostępnia do celów działalności remontowej, jest także skomputeryzowany system wspomagający zarządzanie remontami CMMS (computerized maintenance management system), który ATS dostosował i połączył ze swoim systemem informatycznym. Zawiera on dane o całym wyposażeniu zakładu klienta, jakie ma pod opieką ATS, a dodatkowo umożliwia monitorowanie wyposażenia i planowanie remontów. Dzięki temu dział zaopatrzenia ATS może optymalnie określać zamówienia do swoich dostawców.

Strona internetowa usprawnia komunikację z klientem. – Dla nas jeden aspekt wprowadzenia „odchudzania” to szybkość i dokładność komunikowania się – mówi McCully. – Bezpośrednia rozmowa z klientem zabiera czas i pieniądze każdego dnia. Ekran, gdzie można otrzymywać odpowiedzi na 50% pytań, jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich.