Zasada 80/20 dla wskaźników wydajności

Zapewne większość dyrektorów produkcji słyszy, że obecna technika informatyczna umożliwia pomiar wydajności jak nigdy dotąd. Jednak w dalszym ciągu pozostaje pytanie: Jak? – Każdy coś mierzy, ale przygotowanie zrozumiałego programu pomiarowego jest dużym wyzwaniem – mówi Debra Hofman, dyrektor serwisu grupy Benchmark Analytix należącej do AMR Research. W praktyce największym wyzwaniem jest zawężenie poszukiwania z tysięcy możliwych metryk do takiej liczby, którą da się zarządzać, a która pomoże firmie zrealizować strategiczne cele. – Jest zbyt wiele metryk. Łatwo popaść w przesadne rozdrobnienie – mówi Debra Hofman.

W raporcie zatytułowanym “Hierarchia metryk w łańcuchu zaopatrzenia: diagnozowanie łańcucha zaopatrzenia” Hofman oferuje mapę, prezentującą wyważone podejście strukturalne do pomiarów wydajności. W rezultacie porównywania działalności 40 firm reprezentujących pięć gałęzi przemysłu powstał warstwowy system kluczowych metryk, który może poprawić skuteczność łańcucha zaopatrzenia. Warstwa najwyższa oferuje precyzję prognozowania popytu, doskonałą realizację zamówień oraz całkowity koszt łańcucha zaopatrzenia do oceny ogólnej kondycji łańcucha zaopatrzenia, podczas gdy dwie kolejne warstwy umożliwiają wykonanie analizy źródłowej luk wydajności oraz wgląd w możliwe działania zaradcze.

– Hierarchia zapewnia strukturę oraz koncentrację wysiłków w oparciu o prowadzone badania – mówi Hofman.

– Zamiast rozpoczynać od 50 czy 100 metryk, można zacząć od czterech, z których trzy znajdować się będą w górnej warstwie i będą dotyczyć czasu trwania cyklu spieniężenia transakcji (cash-to-cash cycle time), a osiągnięte wyniki wykorzystać do odpowiedniego ukierunkowania kolejnych kroków.

HIERARCHIA METRYK

Warstwa pierwsza: w jakiej kondycji jest łańcuch zaopatrzenia? KPI*: precyzja prognozowania popytu, całkowity koszt łańcucha zaopatrzenia, idealna zgodność zaopatrzenia

Poziom średni: diagnostyka łańcucha zaopatrzenia oparta na analizie przepływu gotówki

PI: sumy stanów magazynowych, zaległe daty należności, zaległe daty sprzedaży

Poziom najniższy: analiza przyczyn źródłowych umożliwia uzyskanie zwiększonej skuteczności operacyjnej

KPI: koszty zakupów, zmienność harmonogramu produkcji, stany magazynowe półproduktów oraz produktów gotowych, czas realizacji cyklu zamówienia

 

* KPI/PI (Key Performance Indicators) – kluczowe wskaźniki wydajności