Zarząd powinien stanowić wzór etycznego postępowania

Zaledwie garstka wyników ankiet prezentuje mieszany obraz aktualnego stanu zarządów korporacji – w świetle ostatnich szeroko nagłaśnianych procesów w sprawie korporacyjnych wykroczeń oraz coraz bardziej wymagających regulacji federalnych.

 • Analiza 120 firm w S&P 500 [indeks giełdowy NYSE – przyp. red.] przeprowadzona przez RateFinancials, znajdującą się w Nowym Jorku niezależną firmę zajmującą się badaniami finansowymi, wykazała, że „nieprzejrzyste raportowanie wyników finansowych pozostaje nagminnie stosowaną praktyką”. Jedna trzecia badanych firm otrzymała ocenę „poniżej średniej” w kategorii precyzji raportowania finansowego.Wyniki wywołujące zaniepokojenie:

  • 75% wykorzystywało skomplikowane mechanizmy do przesuwania długoterminowych zobowiązań finansowych z bilansów;

  • 64% czyniło nierealne założenia i prognozy dotyczące zobowiązań oraz w obrębie systemu emerytalnego;

  • 28% stosowało agresywne techniki rozpoznawania wygenerowanych przychodów.

  – Pomimo postanowień ustawy Sarbanes-Oxley inwestorzy nie mogą precyzyjnie ocenić poziomu bezpieczeństwa reprezentowanego przez znaczną cześć firm w S&P w oparciu o prezentowane oficjalne wyniki finansowe – mówi Victor Germack, założyciel i prezes RateFinancials.

 • W ostatnim wydaniu Financial Analysts Journal podano, że wraz ze zmniejszającą się liczbą niezależnych dyrektorów zasiadających w zarządach korporacji zwiększa się liczba oszustw. Przeprowadzone badanie porównawcze wykazało również, że firmy oskarżone o malwersacje finansowe miały mniejszą liczbę zewnętrznych, niezależnych dyrektorów.

  Zgodnie z wynikami badania na szczególną troskę zasługuje fakt, że firmy oskarżone o malwersacje finansowe z większym (statystycznie) prawdopodobieństwem posiadały Komitety Kompensacyjne Zarządu.

  – Wynikające z tego implikacje polegają na tym, że komitety kompensacyjne były nieskuteczne, jeśli chodzi o oszacowanie i właściwe nagradzanie pracy najwyższych rangą członków zarządu – napisali autorzy badania.

  Pochwalili nowe zasady giełdy nowojorskiej i NASDAQ, ktore wymagają od spółek akcyjnych, aby w zarządzie większość stanowili niezależni dyrektorzy.

 • Badanie przeprowadzone wśród 1359 dyrektorów zarządzających firm prywatnych wykazało, że prawie połowa badanych wprowadziła praktyki księgowe odpowiadające wymogom nowej ustawy Sarbanes-Oxley, mimo iż nie zostali objęci jej zasięgiem. Badanie przeprowadzone przez Robert Half Management Resources z Menlo Park w Kalifornii wykazało, że dla 48% respondentów, którzy wprowadzili zmiany, główne obszary działania stanowiły 44% – płace/świadczenia pracownicze; 37% wydatki/zakupy; 31% konta należności/sprzedaż; 31% środki trwałe; 31% konwersje/stany magazynowe.

 • Pierwszy projekt badawczy nowo utworzonego Biznesowego Instytutu Okrągłego Stołu dla Etyki Korporacyjnej (Business Roundtable Institute for Corporate Ethics), którego siedziba mieści się na Uniwersytecie Stanu Virginia, w szkole administracji biznesowej Darden Graduate School of Business Administration, w Charlottesville, przebadał swoich 150 członków – dyrektorów zarządzających w celu ocenienia poziomu etyki w korporacyjnej Ameryce. Raport „Mapowanie terytorium” wykazał, że 81% z nich uważa, iż korporacyjne standardy etyczne wzrosły, a 74% brało udział we wprowadzaniu zmian dotyczących kwestii etycznych. Dla badanych przedstawicieli kadry zarządzającej najważniejsze priorytety etyczne to: odzyskanie publicznego zaufania, skuteczne zarządzanie firmą w dzisiejszym klimacie inwestycyjnym, zapewnienie integralności raportowania finansowego oraz zasada, że członkowie kadry zarządzającej powinni stanowić wzór etycznego postępowania.