Data Quality Solution

Data Quality Solution (DQS) łączy wszystkie zalety Systemu SAS (skalowalność, elastyczność w dostępie do danych, przetwarzanie równoległe) z możliwościami produktów DataFlux. DQS jest dedykowane do użycia w projektach CRM, projektach migracji danych do nowego systemu i czyszczenia danych w module ETL hurtowni danych. DQS składa się z Data Quality Server, Data Quality Client (edytor QKB, architect) i Quality Knowledge Base (QKB). Sercem rozwiązania jest wspólna baza danych QKB. W 2004 roku polski oddział SAS opracował polską wersję QKB (QKB PLPOL).