Zabezpieczenie ciągłości działania oddziałów

Firma Juniper Networks powiększyła rodzinę produktów zabezpieczających oddziały firm Secure Services Gateway o trzy nowe urządzenia. Modele SSG 5, SSG 20 oraz SSG 140 (z nimi linia SSG liczy dziewięć modeli) łączą sprawdzone rozwiązania firewall/wirtualnej sieci prywatnej (FW/VPN) oraz możliwość przekierowywania ruchu z pełnym zestawem funkcji ujednoliconego zarządzania zagrożeniami (Unified Threat Management – UTM), zapewniając ochronę ruchu wychodzącego i przychodzącego z oddziałów firm. SSG 5 oraz SSG 20 są przeznaczone dla małych oddziałów oraz środowisk telepracowników, podczas gdy SSG 140 to rozwiązanie dla średnich oddziałów i samodzielnych firm. Nowe platformy SSG 5 oraz 20 zapewniają przepustowość ruchu zapory stanowej na poziomie 160 Mbps oraz przepustowość IPSec VPN na poziomie 40 Mbps. Platformy SSG 140 zapewniają przepustowość przeszło 350 Mbps dla ruchu zapory i 100 Mbps dla IPSec VPN.