Wzrost globalnego ruchu IP do ponad pół zettabajta w ciągu czterech lat

Firma Cisco opublikowała prognozę Visual Networking Index (VNI) na lata 2007-2012, podsumowującą trendy w dziedzinie wykorzystania sieci IP (Internet Protocol) przez osoby prywatne i firmy, na które najważniejszy wpływ ma rosnąca popularność treści wideo, społecznościowych sieci Web 2.0 oraz aplikacji wspomagających pracę zespołową. Połączenie tych technik określane jest jako sieć wizualna.

Prognozy Cisco VNI wskazują, że ruch IP będzie się w latach 2007- -2012 zwiększał co roku o 46%, co oznacza niemal podwojenie w ciągu każdych dwóch lat. W efekcie roczne zapotrzebowanie na transfer w światowych sieciach IP sięgnie około 522 eksabajtów [1], czyli przekroczy pół zettabajta [2].

Globalny ruch IP związany z wykorzystaniem przez firmy będzie rósł dynamicznie – roczna stopa przyrostu w latach 2007–2012 prognozowana jest na 35%. Głównymi czynnikami tego wzrostu będą upowszechnianie łączy szerokopasmowych wśród małych firm i rosnące wykorzystanie przez korporacje zaawansowanych rozwiązań do telekomunikacji wizualnej (takich jak Cisco TelePresence).

Ruch IP związany z wykorzystaniem przez firmy będzie rósł najszybciej na rynkach rozwijających się i w rejonie Azji i Pacyfiku. Wiodącym rynkiem pod względem wielkości ruchu biznesowego pozostanie do roku 2012 Ameryka Północna, kolejne miejsca zajmować będą rejon Azji i Pacyfiku oraz Europa Zachodnia.

  • Globalny ruch IP sięgnie do 2012 roku 44 eksabajtów miesięcznie w porównaniu z 7 w roku 2007. Globalny ruch IP w roku 2002 wynosił 5 eksabajtów miesięcznie, co oznacza stukrotny wzrost w ciągu 10 lat.
  • Mobilna transmisja danych będzie się w latach 2008–2012 podwajać co roku.

[1] eksabajt to 1 miliard gigabajtów, 1000 petabajtów, 250 milionów DVD

[2] zettabajt to 1 trylion gigabajtów, 1000 eksabajtów, 250 miliardów DVD