Kainos otworzył biuro w Gdańsku

    Firma Kainos, zajmująca się integracją systemów informatycznych na rynku brytyjskim i irlandzkim, otworzyła siedzibę w Gdańsku. O inwestycji w Polsce zadecydowały przede wszystkim pozytywne zmiany w polskiej gospodarce – wzrost PKB, zwiększenie liczby nowych inwestycji oraz bardziej przyjazny klimat dla rozwoju biznesu; zaś o lokalizacji siedziby firmy w Gdańsku – łatwy dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry.

    Kwalifikacje polskich kandydatów do pracy w Kainos zrobiły na zarządzie firmy ogromne wrażenie. – Świadczą o bardzo wysokim poziomie edukacji w dziedzinie IT na polskich uczelniach – podkreśla Brendan Mooney, dyrektor generalny Kainos. – Nasza firma podpisała umowę dotyczącą stażu i praktyk z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, która ma również wydział w Gdańsku. Współpracujemy także z Uniwersytetem Gdańskim (…). W najbliższych planach mamy nawiązanie kontaktów z Politechniką Gdańską.

    Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi konsultingowe w sektorze IT. Zachęciło to Kainos do zwiększenia liczby pracowników o prawie 40%, do obecnej liczby 240 konsultantów. Dotychczasowe potrzeby rekrutacyjne firmy były zaspokajane przez lokalny rynek pracy, ale zmniejszająca się liczba absolwentów kierunków informatycznych uniwersytetów w Dublinie i Belfaście zmusiła Kainos do poszukiwania specjalistów za granicą.

    W biurze Kainos, mieszczącym się w nowoczesnym Centrum Biurowym Gnilna w Gdańsku, pracuje obecnie 15 polskich informatyków. Do końca roku 2008 firma planuje wzrost zatrudnienia do 25 osób. Informatycy z gdańskiego biura pracują nad rozwojem nowego produktu – systemu rozpoznawania głosowego SpeechStorm. W dalszej perspektywie polskie biuro będzie stanowiło zaplecze techniczne i serwisowe dla licznych projektów realizowanych przez irlandzką centralę firmy, bazujących na technologii .Net oraz J2EE.