Wprowadzenie systemu IT QAD w firmie FUMO Ostrzeszów