WonderWorld 2006

   3–4 października 2006 r. w Warszawie odbędzie się organizowana przez firmę ASTOR, polskiego dystrybutora oprogramowania Wonderware, konferencja użytkowników oprogramowania przemysłowego pod hasłem „WonderWorld 2006 – The Power of Applied Knowledge for Operational Excellence” – „Potęga praktycznej wiedzy w osiąganiu doskonałości operacyjnej”. Konferencja przeznaczona jest dla kadry zarządzającej firm produkcyjnych i zakładów przemysłowych oraz dla przedstawicieli działów IT, automatyki i służb utrzymania ruchu.

Wydarzenie jest częścią światowego cyklu konferencji pod wspólną nazwą WonderWorld, które odbędą się w 18 miastach, zlokalizowanych w 16 krajach na 4 kontynentach. Cykl rozpoczyna konferencja w Niemczech 27 września, a kończy konferencja w Japonii 7 grudnia 2006 r. Polska jest drugim w kolejności krajem, do którego zawita cykl. Sponsorem konferencji jest firma Microsoft, wieloletni partner biznesowy firmy Wonderware.

W polskiej edycji podczas dwóch dni, w dwóch równoległych sesjach: biznesowej oraz specjalistycznej, wystąpią prelegenci z Polski i zagranicy, prezentując m.in.

  • zastosowanie współczesnych systemów informatycznych w osiąganiu doskonałości operacyjnej firm produkcyjnych,
  • nowoczesne rozwiązania informatyczne do zarządzania produkcją i wydajnością,
  • technologie służące do integracji systemów produkcyjnych i biznesowych,
  • sposoby efektywnego budowania i zarządzania infrastrukturą IT w firmie produkcyjnej.

Udział w konferencji jest płatny, zgłoszenia można dokonać na stronie www.astor.com.pl/wworld06