BMC Software z IDS Scheer

Integracja rozwiązań ARIS IDS Scheer Business Architect z BMC Atrium CMDB ułatwi klientom zrozumienie sposobu wspierania przez systemy IT procesów biznesowych. System zaprezentowano podczas ProcessWorld 2006 w Amsterdamie 18–19 maja.

BMC Discovery dla ARIS IDS Scheer, opracowane przez BMC wspólnie z IDS Scheer, umożliwia działom IT automatyczne przejmowanie modeli procesów biznesowych z ARIS Business Architect i korelowanie ich z informacjami o usługach i zasobach IT przechowywanymi w bazie BMC Atrium CMDB.

Zrozumienie relacji między procesami biznesowymi, strukturami organizacyjnymi, aplikacjami, interfejsami i technologiami jest najważniejszym zadaniem dla każdego działu IT, który chce dostarczać większą wartość biznesowi. Dzięki integracji ARIS z BMC Atrium CMDB klientom łatwiej będzie zdefiniować związki między infrastrukturą technologiczną, aplikacjami i tymi usługami IT, które wspierają specyficzne procesy biznesowe.