Wersja polska Proficy HMI/SCADA iFIX 4.0

System HMI/SCADA iFIX 4.0 doczekał się polskiej wersji językowej. Opracowaniem jej zajął się polski dystrybutor systemu – firma VIX Automation we współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej.

Proficy HMI/SCADA iFIX 4.0 w pełnej polskiej wersji zawiera: polskie środowisko projektowe (Workspace), polskie środowisko operatorskie (Runtime), polski system podpowiedzi (pomoc kontekstowa), pełną dokumentację w języku polskim, polskie podręczniki elektroniczne, przykładowe aplikacje (Sample System) w języku polskim, polski instalator.

W systemie iFIX wykorzystano środowisko programistyczne Microsoft Visual Basic for Applications 6.4 (VBA). Polska wersja systemu oferuje również dostęp do polskojęzycznej pomocy kontekstowej dla obiektów iFIX w oknie edytora VBA, co jest unikatową funkcją na polskim rynku HMI/ SCADA. Z programem dostarczany jest podręcznik użytkownika „iFIX 4.0 wersja polska. Wprowadzenie do systemu oprogramowania”.

Nowości w wersji 4.0: Discovery Agent – automatyczna identyfikacja zmiennych i konfiguracja drivera komunikacyjnego, FIX Desktop – prezentacja ekranów FIX32 w systemie iFIX, OPC Alarm & Event Server, Alarm & Event Express – powiadamianie o alarmach i zdarzeniach przez e-mail oraz SMS, narzędzia graficzne typu CAD, mechanizmy szyfrowania i autoryzacji połączeń sieciowych, współpraca z urządzeniami biometrycznymi, tworzenie aplikacji z dynamicznym wyborem języka, rozszerzona liczba priorytetów alarmów, ulepszona współpraca z Real-Time Information Portal.