Decyzje IT coraz bardziej racjonalne

W warunkach globalizacji, szybkiego rozwoju techniki i silnej konkurencyjności przedsiębiorstwa stają przed koniecznością informatyzacji działalności gospodarczej. Dziś nie zadaje się pytań, czy warto wdrożyć system, lecz jaki system należy wdrożyć i jak się do tego przygotować. Ze względu na złożoność procesu selekcji i ryzyko popełnienia bardzo kosztownego błędu przedsiębiorstwa mają problemy z podjęciem tej strategicznej decyzji.

Firma Technology Evaluation Centers Inc. (TEC) stworzyła w 1993 r. interaktywne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w obszarze IT, dostępne bezpłatnie w Internecie. Narzędzie TEC oparte na opatentowanym algorytmie eBestMatch ułatwia analizę i ocenę aplikacji biznesowych. Od niedawna jest dostępna polska wersja narzędzia na stronie decyzje-IT.pl.

eBestMatchTM rekomenduje najkorzystniejsze aplikacje biznesowe wspomagające zarządzanie z niemal tysiąca aplikacji biznesowych z całego świata. Przechodząc od zdefiniowania podstawowych wymagań względem systemu poprzez krótką listę aż do zaawansowanych analiz, użytkownik może porównać ofertę dostawców z całego świata. Efektem jest wybór systemu najbardziej dopasowanego do określonych przez użytkownika wymagań biznesowych i technicznych. Podstawą analizy i oceny jest kilka tysięcy funkcji opisujących systemy wspomagające zarządzanie. Uzyskane wyniki mogą być zebrane w formie raportów, zobrazowane odpowiednimi wykresami lub poddane dalszym symulacjom.

Strona decyzje-IT.pl dostarcza pełną wiedzę i aktualne informacje wspomagające podejmowanie decyzji. Oprócz dostępu do narzędzia TEC, możliwości korzystania z formularzy zapytań ofertowych (przydatnych do definiowania wymagań wobec systemów informatycznych), raportów o rzeczywistych możliwościach aplikacji na bazie wielu tysięcy funkcji, na stronie już wkrótce można będzie uzyskać dostęp do artykułów i informacji o nowościach oraz wydarzeniach branżowych.

www.decyzje-IT.pl