SYSTEMY NADZORU: Integracja systemu SCADA z procesami bi znesowymi gospodarki paliwowo-gazowej i wodno-kanalizacyjnej

Dzięki ściślejszej integracji z systemami działającymi w przedsiębiorstwach rynek systemów zajmujących się zdalnym kontrolowaniem i monitorowaniem operacji w przemyśle przetwórczym (w branżach paliwowo-gazowej, generowania energii elektrycznej, chemicznej) będzie się rozwijał w ciągu najbliższych czterech lat.

ARC Advisory Group z Dedham w stanie Massachusetts ocenia, że rynek systemów nadzoru w branżach paliwowo-gazowej oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej wzrośnie o niemal 5%, osiągając pod koniec 2009 r. wartość niemal 900 mln USD, a w sektorze dostarczania energii elektrycznej o ponad 4%, do wartości 1,5 mld USD.

– Aby system SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – nadzór i zbieranie danych) był efektywny, powinien być ściślej zintegrowany z systemami biznesowymi w ramach przedsiębiorstwa. Systemy muszą dostarczać aktualne dane wszystkim potrzebującym ich działom firmy – mówi Russ Novak, dyrektor ds. badań w ARC.

Renee Brandt, menedżer produktu w Wonderware, uważa, że rozbudowanie systemów nadzorowania jest obecnie atrakcyjną propozycją dla użytkowników ze względu na zmieniające się warunki rynkowe. – W branży paliwowo-gazowej mamy do czynienia z konsolidacją – mówi Brandt. – Firmy muszą kapitalizować nowe zasoby i szukają systemów, które pomogą im szybko uzyskać informacje na temat produktów.

Rynek napędza również prawo. Takie przepisy jak ustawa Sarbanes-Oxley wymagają prowadzenia szczegółowej i przejrzystej dokumentacji operacyjnej, co sprawia, że integracja danych zebranych w ramach nadzoru z danymi z innych systemów biznesowych staje się atrakcyjną – a nawet konieczną – propozycją.

– Poziom szczegółowości zebranych i udostępnianych przez te systemy danych operacyjnych jest bardzo ważny w przypadku oceny i utrzymywania odpowiednich minimalnych marginesów operacyjnych – twierdzi Novak.

Restrukturyzacja branży również zmusza niektóre firmy działające w tym sektorze do rozbudowy systemów nadzoru. Na przykład przy rosnącej deregulacji w branży firm komunalnych zarządzanie kosztami i pozycją konkurencyjną staje się coraz istotniejszą kwestią. Firmy szukają więc możliwości integracji systemów nadzoru z systemami zarządzania przedsiębiorstwem w celu poprawy niezawodności i wydajności oraz ulepszenia obsługi klientów i obniżenia kosztów operacyjnych.

ARC Advisory Group przewiduje, że sprzedaż systemów kontroli i nadzoru w branżach paliwowo-gazowej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej wzrośnie do roku 2009 o 4,8%

– Jeśli przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zostaje sprywatyzowane, zaczyna mieć te same cele ekonomiczne [obniżenie kosztów i poprawienie efektywności], co Bill Gates – mówi Novak.

– Starzejąca się siła robocza przy niewielkiej wymianie kadry – tym samym konieczność robienia więcej przy mniejszej liczbie pracowników – to kolejny czynnik, napędzający wzrost automatyzacji – mówi Brandt.

Użytkownicy systemów nadzoru często stają przed koniecznością wymiany starzejących się systemów. – Korzystający z systemu SCADA znajdują się w miejscu, w którym reszta branży produkcyjnej była dziesięć lat temu [jeżeli chodzi o automatyzację] – twierdzi Brandt. – Różnica polega na tym, że dzięki rozwojowi technicznemu po zainstalowaniu nowego systemu użytkownicy mogą zebrać niezbędne informacje i przesłać je do systemów biznesowych.