System zarządzania usługami IT dla RZE Dystrybucja

    Zmierzająca na warszawską giełdę spółka OPTeam SA podpisała z RZE Dystrybucja sp. z o.o. umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami IT. Realizacja kontraktu potrwa około 8 miesięcy.

    – Branża utilities coraz intensywniej inwestuje i rozwija działy informatyczne, dbając jednocześnie, by przeprowadzane procesy były rentowne i prowadziły do redukcji kosztów – mówi Janusz Bober, prezes zarządu OPTeam SA. – Zawiązanie przez OPTeam SA konsorcjum zapewniło dostawę na korzystnych warunkach licencji na oprogramowanie HP Service Manager 7.0. Ponadto w ramach zawartej z RZE Dystrybucja umowy OPTeam przeprowadzi rozbudowę środowiska zarządzania infrastrukturą IT o zintegrowany system obsługi klientów usług IT oraz szkolenia dla pracowników.