Grupa Fideltronik rozwija działalność dzięki Oracle E-Business Suite

    Specjaliści Grupy Fideltronik ukończyli wdrożenie zaawansowanego zestawu modułów systemu Oracle E-Business Suite oraz zdobyli kontrakt na instalację systemu Oracle w norweskiej spółce Note SA, składającej się z 11 firm działających w obszarze Skandynawii, Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka Note wraz z Fideltronik utworzyły w marcu 2008 r. nowy podmiot gospodarczy NOTEFideltronik SA.

    Wdrożenie Oracle E-Business Suite w Grupie Fideltronik rozpoczęło się na początku 2005 r. Od początku firma założyła, że projekt będzie prowadzony przez własnych informatyków oraz specjalistów merytorycznych. W trakcie wdrożenia zainstalowano rozbudowany zestaw modułów systemu Oracle: Finanse (Księga Główna, Należności, Zobowiązania, Środki Pieniężne), Logistyka (ASCP, Gospodarka Magazynowa, Magazyn Wysokiego Składowania, Uzupełnienie Zapasów), Zakupy, Zarządzanie Zamówieniami, Produkcja (Dyskretna, Ciągła, Planowanie Produkcji, Koszty, Zarządzanie Jakością), Zarządzanie Cyklem Życia Produktu oraz Raportowanie.

    W czasie trwania projektu wdrożono również system elektronicznej wymiany danych oparty na standardzie XML i przygotowany do wymiany danych w standardzie RosettaNet, a także procedury importowania danych oraz system wspomagania pracy grupowej Oracle Collaboration Suite.

    Doświadczenie zdobyte przez zespół specjalistów Fideltronik podczas wdrożenia we własnej firmie umożliwiło wygranie konkursu na wdrożenie systemu Oracle EBS w firmie Note SA. Oprócz instalacji oprogramowania, zrealizowane będzie także modelowanie procesów biznesowych według idei Lean Manufacturing wraz z budowaniem kultury „produkcji odchudzonej” wśród personelu firmy Note. Wdrożenie będzie realizowane jako rozszerzenie instalacji wykonanej w firmie Fideltronik. Projekt podzielono na trzy etapy i zaplanowano na 3 lata. Instalacja będzie fizycznie zlokalizowana w siedzibie Fideltronik i udostępniona klientowi w modelu hostingu.