Standaryzacja zestawu narzędzi może zredukować koszt informacji

Mark Smith dyrektor zarządzający Ventana Research

Nadmierna inteligencja rzadko stanowi problem. Jednak według Ventana Research, firmy zarządzającej wydajnością oraz oferującej usługi konsultingowe, wiele firm posiada zbyt wiele narzędzi inteligencji biznesowej (business intelligence – BI), a nadmiar narzędzi nie zawsze przyczynia się do zbierania i tworzenia precyzyjnych informacji.

– Pracujemy z producentem z rankingu Fortune 350, posiadającym 10 czy 11 zakładów oraz przynajmniej 20 narzędzi i aplikacji, które dostarczają informacji w postaci formularzy, raportów oraz metryk – mówi Mark Smith, główny dyrektor zarządzający Ventana i starszy wiceprezes do spraw badań. Problem, jak twierdzi, polega na tym, że jest prawie niemożliwe uzyskanie w tych warunkach jednolitego, spójnego zestawienia faktów dotyczących statusu przedsiębiorstwa.

W najgorszych przypadkach zbyt dużo narzędzi może spowol-niać podejmowanie decyzji, sprzyjać podejmowaniu złych lub niepodejmowaniu żadnych.

Według Ventana niektóre koszty posiadania nadmiernej liczby narzędzi można obliczyć, innych natomiast nie, choć często okazują się ważniejsze.

W przypadku wydajności, która bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe firmy, szczególnie niebezpieczne są koszty związane z następującymi strefami zagrożeń:

  • Niezgodne wersje „prawdy”
  • Ograniczenie widoczności operacji
  • Nieudane inicjatywy zarządzania wydajnością

– Głównym dyrektorom do spraw IT zaleca się – mówi Mark Smith – zredukowanie liczby stosowanych narzędzi BI. Jednakże droga do standaryzacji może być ciernista, szczególnie ze względu na opór użytkowników końcowych przeciwko zwiększaniu funkcjonalności i przejrzystości.

Metodologia standaryzacji zestawu narzędzi:

Firma Ventana Research zaleca wybranie i stosowanie jasno określonej metodologii służącej do realizacji standaryzacji zestawu narzędzi stosowanych w firmie. Kluczowe etapy tego procesu to:

  • Utworzenie zespołu inicjatyw do zarządzania wydajnością
  • Stworzenie modelu standaryzacji
  • Zdefiniowanie wymogów firmy
  • Ocenienie roli i wymogów użytkowników
  • Ocenienie stopnia dopasowania rozwiązania
  • Określenie ROI oraz oszacowanie całkowitego kosztu własności (TOC)