Solemis Group rozszerza sieć partnerów w zakresie BI

Benson Consultants i ITM Software zostały nowymi partnerami handlowymi i wdrożeniowymi rozwiązań business intelligence dystrybuowanych przez Solemis Group.

Bensons Consultants, specjalizujący się w rozwiązaniach dla logistyki, jest autoryzowanym partnerem Solemis w zakresie systemu wspomagającego budżetowanie i controlling – PROPHIX. Będzie go integrował z własnym system SKY LOGIC.

ITM Software jest natomiast partnerem Solemis w zakresie systemu TARGIT i będzie go integrował ze swoimi rozwiązaniami dla branży meblarskiej, która jest jego główną specjalnością.