SENTE eSystem u producenta profili i grzejników dekoracyjnych

    Oprogramowanie firmy SENTE wkrótce usprawni obsługę sprzedaży, zakupów, magazynu, produkcji, zamówień, finansów, księgowości i kadr w firmie Dagat-eco specjalizującej się m.in. w produkcji elementów z rur i profili dla przemysłu motoryzacyjnego.

    Poznańskie przedsiębiorstwo, zajmujące się również produkcją dekoracyjnych grzejników łazienkowych i pokojowych wybrało aplikację wspomagającą sprzedaż i dystrybucję towarów, m.in. z uwagi na możliwość automatycznego naliczania skonta. Oprócz tego system zostanie wzbogacony o specjalnie opracowany moduł obiegu zamówień dostawy, sprzedaży i zmówień wewnętrznych oraz obsługi wydawania towarów przeznaczonych na wystawy sklepowe dla klientów firmy.  Z kolei program finansowo – księgowy oprócz standardowych funkcji dodatkowo możliwi m.in. prowadzenie rozliczenia kosztów produkcji. – Nowe oprogramowanie usprawni także proces komunikacji w przedsiębiorstwie. Pozwoli stworzyć przejrzysty obraz wszystkich procesów biznesowych zachodzących w firmie. A dzięki zintegrowanej bazie danych  użytkownicy będą mogli jednorazowo rejestrować dane w systemie – wyjaśnia Mariusz Jeleń, kierownik projektu wdrożeniowego w firmie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

    Ponadto, aplikacja kadrowo – płacowa oprócz tworzenia indywidualnych list płac zostanie rozbudowana o elektroniczną kartotekę BHP. Dzięki niej firma wyeliminuje niepowiązane ze sobą arkusze elektroniczne i kartoteki papierowe. Tym samym będzie mogła efektywniej prowadzić pełną ewidencję zdarzeń oraz dokumentów z nimi związanych. Dla przykładu, użytkownicy będą mogli bezpośrednio z aplikacji tworzyć wybrane dokumenty, np. rejestr wypadków i protokół powypadkowy. Program umożliwi także archiwizowanie elektronicznych załączników do dokumentów, np. teczki pracownicze, zdjęcia, itp.

    – System zarządzający produkcją tego twórcy oprogramowania zautomatyzuje i usprawni proces specyficznego sposobu produkcji, opierającego się na jednym zleceniu, w skład którego wchodzi różny asortyment wyrobów oraz proces zarządzania magazynem tzw. odcinków, czyli końcówek rur metalowych z poprzednich partii asortymentu. Dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać pełnowartościowe odcinki produkcyjne do bieżącej produkcji elementów z rur i profili produkowanych dla motoryzacji. Zapewni nam to ewidencję kosztów materiałów wykorzystanych do produkcji. Oprócz tego wdrożymy system planowania dostaw surowców, określany na podstawie analizy ich zapotrzebowania – mówi Adrian Jasiak, kierownik wdrożenia w firmie Dagat-eco Sp. j.

    Obecnie konsultanci dostawcy oprogramowania konfigurują system. W lutym przeprowadzą jego miesięczne testy, a w kwietniu szkolenia dla użytkowników. Pełne uruchomienie przeprowadzą w maju 2010 roku.