Sygnity planuje połączyć się z Aramem

  Zarząd Sygnity podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną Aram, w której posiada 100 proc. udziałów. Ponieważ Sygnity jest jedynym udziałowcem spółki Aram, połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Aram na Sygnity, bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity – poinformowała spółka w komunikacie.

  “Rezultatem połączenia będzie koncentracja wiedzy i doświadczenia zespołów obu łączących się spółek. Przyczyni się to do dalszego umocnienia pozycji grupy Sygnity w sektorze publicznym oraz rozwoju kluczowych kompetencji i rozwiązań produktowych, oferowanych przez podmioty z grupy Sygnity dla tego rynku” – napisano w komunikacie.

  “Planowane połączenie pozwoli również na wykorzystanie kanałów sprzedaży Sygnity dla usług i produktów, które do tej pory oferowała Aram” – dodano.

  Rzecznik Sygnity Michał Michalski poinformował, że połączenie spółek powinno zostać zakończone w drugiej połowie maja.

  Aram oferuje dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla administracji rządowej i samorządowej. Od początku swojej działalności zajmuje się projektowaniem oprogramowania, jego wdrażaniem i wsparciem przy eksploatacji oraz projektowaniem, budową i serwisem infrastruktury teleinformatycznej. Rozwiązania informatyczne Aram oparte są na oprogramowaniu firm IBM i Microsoft.

  Już wcześniej przedstawiciele Sygnity informowali, że docelowo planowane jest skonsolidowanie wszystkich spółek w grupie, tak żeby ostatecznie pozostał tylko jeden podmiot – Sygnity SA oraz spółka Sygnity Technology.