Siła produkcji i logistyki

Warszawa, 26 kwietnia 2006 r.

Organizator: QAD Polska

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują decyzję o ekspansji na nowe rynki. Stoją przed wyzwaniem związanym z budowaniem pozycji firmy zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej.

Konferencja „Budowanie konkurencyjności firmy” będzie poświęcona przedstawieniu strategii i rozwiązań biznesowych umożliwiających rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych na nowych rynkach. Zostaną podane przykłady zwiększania konkurencyjności firm w obliczu zachodzących na rynku zmian związanych m.in. z napływem dużo tańszych chińskich produktów oraz koniecznością sprostania wymaganiom rynku światowego. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane narzędzia i rozwiązania informatyczne wspierające strategię ekspansji i umożliwiające budowanie potencjału przedsiębiorstw oraz maksymalizację zysków.

Konferencja adresowana jest do kadry zarządzającej firmą, produkcją, logistyką oraz szefów IT z firm produkcyjnych reprezentujących branże: elektroniczną, elektrotechniczną, maszyn, części i urządzeń przemysłowych oraz dostawców przemysłu motoryzacyjnego.

Zaproszeni goście, w tym Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, wskażą, jak konkurować na rynkach globalnych, a także podpowiedzą, czego można się nauczyć od azjatyckich i europejskich tygrysów. Przedstawiciel renomowanej firmy analitycznej IDC omówi trendy w produkcji oraz zaprezentuje kierunki rozwoju inwestowania w systemy informatyczne wspomagające działania biznesowe.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjnymi pomagającymi w budowaniu wartości firmy. Uczestnicy będą mieli okazję zdobycia informacji na temat sposobów usprawnienia procesów biznesowych w oparciu o narzędzia informatyczne. Omówione zostaną zaawansowane rozwiązania produkcyjne i logistyczne, oparte m.in. na koncepcjach Lean Manufacturing, Just-in-Time, Vendor Managed Inventory. Kolejną szansą podzielenia się doświadczeniami na temat strategii rozwoju firm na nowych rynkach będzie panel dyskusyjny. Jego uczestnicy odpowiedzą na pytania: Jak zwiększyć zdolność firmy do konkurowania w skali globalnej? Jakie procesy biznesowe mogą być efektywnie wspierane technikami teleinformatycznymi?