Rozwiązania ekologiczne sprzyjają oszczędnym

  Firma Cisco zaprezentowała wyniki niereprezentatywnego badania prezentującego podejście działów IT polskich firm do działań proekologicznych . Wyniki ankiety sugerują, że głównym motorem działań proekologicznych jest chęć zminimalizowania kosztów energii zużywanej przez infrastrukturę informatyczną wykorzystywaną przez firmy.

  Prawie 45 % ankietowanych firm analizuje łączne koszty użytkowania sprzętu elektronicznego. Dodatkowo w ponad połowie ankietowanych przedsiębiorstw (58%) jest przeprowadzany monitoring zużycia energii elektrycznej. Pod tym kątem monitorowane są przede wszystkim biura (47%) oraz centra przetwarzania danych (38%). W większości przypadków biura monitorowane są w sposób całościowy, jedynie 11% firm korzysta z możliwości monitorowania zużycia energii elektrycznej przez konkretne działy a nawet przez poszczególnych pracowników.

  Blisko 40% respondentów stwierdziło, że to właśnie budynki biurowe wywierają największy wpływ na środowisko, na drugim miejscu plasują się centra przetwarzania danych (23 %), a na trzecim podróże służbowe (20%). Jednak ponad 60% ankietowanych wskazuje właśnie centra przetwarzania danych jako obszar infrastruktury pozwalający na uzyskanie największych oszczędności związanych z zużyciem energii elektrycznej.

  Innowacyjne technologie sieciowe umożliwiają stałe mierzenie i ograniczanie zużycia energii przez urządzenia IP (telefony, laptopy i punkty dostępowe), dzięki czemu ograniczają emisję dwutlenku węgla. Ponadto dzisiejsze aplikacje są w stanie zarządzać zużyciem energii w systemach oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji w budynkach, a także przez windy. Jeśli dziś mówimy o optymalizowaniu infrastruktur informatycznych chodzi nam nie tylko o wymianę sprzętu na bardziej efektywny i wydajny, ale na taki, który jest ukierunkowany na ochronę środowiska. Przeprowadzony sondaż pokazuje, że podejmowanie działań ekologicznych idzie w parze z oszczędnościami, a tym samym z mierzalnymi zyskami dla przedsiębiorstw – powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce.

  Spośród firm, które martwią się zużyciem energii w centrach przetwarzania danych,  jedna czwarta rozważa wprowadzenie systemów do inteligentnego sterowania infrastrukturą IT pod kątem zużycia energii elektrycznej, a kolejne 32% planuje przyjrzenie się temu problemowi w ciągu roku. Jednak aż 44% spośród ankietowanych firm nie podejmuje w tym kierunku żadnych kroków.

  Firmy, które postrzegają koszty energii jako problem również nieco częściej zatrudniają osobę odpowiedzialną za realizowanie strategii ekologicznej. (38% w stosunku do 23%) i wprowadzają rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko (48 vs. 28%).

  Działanie takie obejmują przede wszystkim rozwiązanie technologiczne umożliwiające pracę na odległość takie jak telepraca, telekonferencje, wideokonferencje (69%), oraz wdrażanie inteligentnych rozwiązań sterowania infrastrukturą IT (wskazane 41%). Prawie we wszystkich firmach (91%) funkcjonuje system wyłączania komputerów stacjonarnych po godzinach pracy.

  Wyniki ankiety wskazują, że firmy przywiązują bardzo dużą uwagę do kosztów utrzymania infrastruktury i oszczędzając koszty jednocześnie chronią środowisko. Dzięki oszczędności chronimy środowisko.

  www.cisco.pl