Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” wdraża SAP HR z BCC

W kwietniu br. BCC podpisało kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu SAP HR w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Rozwiązania będą wspierać obsługę około 4000 pracowników kopalni „Konin”.

Głównym celem projektu jest usprawnienie działalności KWB „Konin” poprzez zautomatyzowanie procesów administracji kadrami i zarządzania czasem pracy oraz naliczania wynagrodzeń.

– Po wdrożeniu systemu SAP w obszarach bezpośrednio związanych z naszym core business`em, przyszedł czas na poprawę obsługi wewnętrznej. Zdecydowaliśmy się na współpracę z nowym partnerem wdrożeniowym, gdyż poszukiwaliśmy eksperta w obszarze SAP HR. BCC spełnia te wymagania a bogate doświadczenie firmy to gwarancja sprawnej realizacji prac – mówi  Jarosław Jędrasiak, kierownik projektu wdrożenia SAP HR ze strony KWB „Konin” w Kleczewie.

W ramach projektu SAP HR zostanie zintegrowany z funkcjonującym już w KWB „Konin” systemem SAP ERP oraz z aplikacjami obsługującymi m.in. rozliczanie czasu pracy kierowców (karty drogowe), programy socjalne pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) a także z programami intranetowymi, m.in. w zakresie BHP, gospodarki odzieżowej, przewozów. Start produktywny nastąpi w październiku 2009 r.

Oprócz KWB „Konin” ze wsparcia BCC we wdrożeniu i rozwoju SAP HR skorzystało już ponad 50 firm. BCC jako Partner Ekspert SAP w zakresie HR zrealizował projekty kadrowo-płacowe m.in. w największej firmie handlowej w Polsce (Grupa Metro – sieci Real i Makro) i największej firmie produkcyjnej (PKN Orlen). BCC jest też pionierem w rozwoju zaawansowanych funkcji SAP HR, m.in. samoobsługi pracowniczej (ESS – Employee Self Service) i rozwiązań obsługujących „miękki HR”, w tym złożonych systemów motywacyjnych.

www.bcc.com.pl