Polskie firmy (pozornie) ekologiczne

Sprzęt informatyczny zużywa ponad 1/3 energii elektrycznej w polskich firmach – wynika z badań D-Link Technology Trend przeprowadzonych na zlecenie D-Link. Firmy chcą oszczędzać energię i w 80% deklarują, że czynnik energooszczędności powinien być brany pod uwagę przy zakupie sprzętu IT. Deklaracje te nie znajdują jednak potwierdzenia w rzeczywistości. Jedynie 16% przedsiębiorstw systematycznie umieszcza wymagania związane z ograniczoną konsumpcją energii podczas organizowanych przetargów na infrastrukturę IT.

W kolejnych badaniach sprawdzono świadomość ekologiczną polskich firm z sektora MSP. Okazało się, że badani doskonale zdają sobie sprawę z problemu nadmiernej konsumpcji energii przez sprzęt IT, ale nie przekłada się to na decyzje przy wyborze urządzeń infrastruktury IT. Większość przedsiębiorców (92%) zdaje sobie sprawę, że wykorzystanie energooszczędnych urządzeń IT przyczynia się nie tylko do oszczędności finansowych, ale także do dbałości o środowisko naturalne. Dlatego 80% firm uważa, że czynnik energooszczędności powinien być brany pod uwagę przy zakupie sprzętu teleinformatycznego.

W rzeczywistości większość firm organizujących przetargi na zakup sprzętu IT w ogóle nie bierze pod uwagę czynników związanych z energooszczędnością urządzeń (42%) lub robi to sporadycznie (41%). Jedynie co dwudzieste (5%) przedsiębiorstwo deklaruje, że za każdym razem przy zakupie sprzętu w specyfikacji przetargowej umieszcza „energooszczędne” wymagania. Dalsze 11% stara się robić to jak najczęściej.

Ankietowanym zadano również pytanie dotyczące poboru energii przez urządzenia IT działające w ich przedsiębiorstwach. W co szóstej firmie sprzęt teleinformatyczny konsumuje ponad 60% energii, a statystyczne polskie przedsiębiorstwo zużywa na zasilanie infrastruktury IT 36% wykorzystywanej energii elektrycznej.

Badanie D-Link Technology Trend na temat zielonego IT przeprowadziła firma IDG Poland w maju 2008 roku. Badanie wykonano metodą wywiadów telefonicznych na grupie 228 firm z sektora MSP zatrudniających od 50 do 250 pracowników.